RECHT VAN DE BOUW - 17.10.2011

U kunt handig gebruikmaken van het steigerrecht!

Als er voor de bouw of verbouwing te weinig ruimte voor de bouwmaterialen is op het bouwperceel, mag u dan gebruikmaken van de grond van de buurman? Wat staat daarover in de wet en wat is goed om te weten?

Te weinig ruimte voor bouwmaterialen?

Waar zet u de steiger? De eigenaar van een woon­­huis of bedrijfspand die een verbouwing wil laten uitvoeren of die op een perceel bouwgrond een nieuw pand wil bouwen, heeft het probleem dat er weinig ruimte is op het perceel waarop de bouw moet worden gerealiseerd. Er is geen plaats voor alle bouwmaterialen of er is niet voldoende ruimte om kranen en steigers te plaatsen. Daarvoor zou u als aannemer eigenlijk gebruik moeten maken van het perceel van de buurman. Maar wat als die weigert om toestemming te geven?

Gelukkig schiet de wet dan te hulp

Wat zegt de wet? In de wet staat een bepaling die zegt dat de eigenaar van een naburig perceel in dat geval moet toestaan dat tijdelijk van zijn grond gebruik wordt gemaakt.

Steigerrecht. De wet zegt dat de eigenaar van het perceel daarvan op een behoorlijke manier in kennis moet worden gesteld. En eventueel zal er ook een schadeloosstelling moeten worden betaald. Maar is dat eenmaal rond, dan zal de eigenaar van het naburige perceel het tijdelijke gebruik van zijn grond moeten toestaan. Deze bepaling in de wet wordt ook wel het ‘steigerrecht’ genoemd. Alleen als er ‘gewichtige redenen’ zijn, mag de eigenaar van het perceel het gebruik van zijn grond weigeren of uitstellen tot een later tijdstip. Maar dan zal hij die gewichtige redenen wél moeten kunnen bewijzen. Anders gaat die vlieger niet op!

Schriftelijk. Om geen risico te lopen, moet bij een beroep op het steigerrecht zorgvuldig te werk worden gegaan. Het is daarom raadzaam om de eigenaar van het naburige perceel schriftelijk in kennis te stellen van het voornemen om van zijn grond gebruik te maken. Daarbij moet nauwkeurig worden beschreven wat er gaat gebeuren en hoe lang de werkzaamheden gaan duren. Het is ver­­standig om de eigenaar te vragen om binnen een bepaalde termijn te reageren door de brief ‘voor akkoord’ te tekenen en terug te sturen. Dan staat zwart-op-wit vast dat hij toestemming heeft gegeven. Tip. Heeft u een e-mailadres van buurman, dan kan dit natuurlijk ook handig per e-mail­­bericht!

Nulmeting als handig bewijs voor u. Als er voor het gebruik van de grond een schadeloosstelling moet worden betaald, kan de hoogte van dat bedrag in onderling overleg worden vastgesteld. Eventuele bijkomende schade zal uiteraard aan de eigenaar van het perceel moeten worden vergoed. Om daarover achteraf geen discussie te hebben, is het raadzaam om van tevoren een ‘nulmeting’ te verrichten. Dat kan door het nemen van foto’s. Dan ligt de toestand van het perceel vast vóórdat met de werkzaamheden wordt begonnen.

Kort geding. Mocht de eigenaar van het naburige perceel ondanks alle aansporingen blijven weigeren om toestemming te geven, dan rest er niets anders dan naar de rechter te stappen. Als gemotiveerd wordt aangetoond dat er sprake is van een spoedeisend belang, kan er een ‘procedure in kort geding’ worden aangespannen.

De rechter kan de eigenaar van het perceel verplichten om van zijn grond gebruik te laten ma­­ken. Eventueel kan de rechter hem een dwangsom opleggen als hij weigert om daaraan gevolg te ge­­ven. Bij een procedure in kort geding kan de rechter snel een uitspraak doen. Als aannemer hoeft u dan geen maanden te wachten voordat u met uw bouwwerkzaamheden kunt starten.

Als u bijv. een steiger op de grond van de buren wilt zetten, kan buurman daar niet moeilijk over blijven doen: beroep u op het in de wet verankerde steigerrecht. Dit geeft u het keiharde recht dat u van buurman mag eisen dat u tijdelijk gebruik mag maken van zijn grond voor uw bouwwerk. Anders krijgt hij een dwangsom.

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01