FINANCIEREN - 06.06.2012

It’s all in the family! Ook met zakelijk geld lenen?

Familieleningen, bijvoorbeeld van ouders of schoonouders, worden steeds vaker gebruikt voor het financieren van horecazaken. We laten de belangrijkste aandachtspunten voor zo’n familielening even kort de revue passeren.

Bij de familie aankloppen. Doordat banken steeds meer eisen stellen aan ondernemingen die een financiering aanvragen, zoeken veel van uw collega’s naar andere mogelijkheden. Steeds vaker worden familieleden, veelal ouders of schoonouders, bereid gevonden om de zaak een lening te verstrekken.

Leningsovereenkomst altijd opmaken!

Het belangrijkste advies is wel dat de lening goed moet worden vastgelegd in een leningsovereenkomst. Dit voorkomt veel onduidelijkheid en wellicht ruzie op het moment dat de ondernemer moeite heeft om de lening terug te betalen.

Let op. Nog te veel mensen denken dat zij er met hun familie wel uitkomen. De praktijk leert echter dat geldkwesties een veelvoorkomend breekpunt voor families zijn.

Wat moet er in de overeenkomst?

Essentiële zaken. In de leningsovereenkomst moeten de essentiële onderdelen van de lening worden vastgelegd. Denk hierbij aan:

  • het rentepercentage;
  • het aflossingsschema;
  • eventuele zekerheden die worden verstrekt;
  • de leensom; en
  • de datum van rentebetaling.

Hoogte rente. De rente op de lening moet zakelijk zijn. Afhankelijk van het risico dat de schuldeiser loopt, kan de rente hoger of lager zijn. Dit risico is afhankelijk van de staat van de onderneming, eventuele zekerheden die worden verstrekt en de vermogenspositie van de ondernemer.

Als de risico’s gemiddeld zijn, dan kan worden aangesloten bij de rente die een bank zou vragen. Zijn de risico’s hoger of juist lager, dan dient de rente daaraan aangepast te worden. In de regel mag er 25% worden afgeweken van een zakelijke rente zonder gevolgen voor de schenkbelasting.

Fiscaal gezien. De rente is voor u als horecaondernemer een bedrijfslast en aftrekbaar van de winst uit onderneming. Voor de schuld­­eiser is er sprake van een box 3-lening.

Zekerheid. Indien er als zekerheid een onroerende zaak wordt gebruikt, kan de lening hypothecair worden ingeschreven.

Overeenkomst registreren. Het is mogelijk de le­­ningsovereenkomst te laten registreren bij de Be­­lastingdienst. Zodoende kan er later geen discussie meer ontstaan over het bestaan en de inhoud van de leningsovereenkomst.

Een model: ‘Leningsovereenkomst’ kunt u gratis downloaden van: http://horeca.indicator.nl (HR 16.08.02).
Bij een geldlening door de ouders kan ervoor gekozen worden de rente jaarlijks kwijt te schelden met gebruikmaking van de fiscale schenkingsvrijstelling (€ 5.030,-). Dit moet in de boekhouding worden verwerkt als een privéstorting.


Uw volgende stap


Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01