KADASTER - 01.10.2012

Onjuiste perceelsgrens, wat nu?

Een nieuwe buurman ‘ging lopen klagen’ over dat de perceelsgrens door het Kadaster onjuist zou zijn opgemeten. Dat liep uit op een rechtszaak. Wat besliste de rechter? Wat is nu goed om te weten over wie de bewijsbal heeft?

Nieuwe perceelsgrens. Een huiseigenaar heeft in 1972 van zijn toenmalige buurman een strook grond gekocht naast en achter zijn eigen perceel. Op die manier kon hij een garage bouwen met een oprit die aansluit op de openbare weg. In verband met de aankoop van de grond heeft het Kadaster in aanwezigheid van zowel de huiseigenaar als zijn toenmalige buurman de percelen opnieuw uitgemeten. Daarbij is een nieuwe veldwerktekening gemaakt waarbij de percelen zijn hernummerd. Op verzoek van de huiseigenaar en in overleg met zijn buurman wordt geruime tijd later door het Kadaster nog een grenscorrectie uitgevoerd. Daarbij wordt een nieuwe veldwerktekening gemaakt, voorzien van een toelichting.

Niet eens met de perceelsgrenzen

Erfafscheiding plaatsen? Ruim 30 jaar na dato heeft de buurman zijn huis verkocht. En dan beginnen de problemen. De nieuwe buurman is het niet eens met de perceelsgrenzen zoals die door het Kadaster zijn vastgesteld. Hij stelt dat de oprit over de gehele lengte ruim een meter over zijn grond loopt. En ook vindt hij dat het perceel waarop de garage staat, deels zijn eigendom is.

Dus eist hij van de huiseigenaar dat die de perceelsgrens eerbiedigt en dat hij de nodige maatregelen neemt. Hij moet dat doen door voor eigen rekening op de door de buurman aangegeven perceelsgrens een erfafscheiding te plaatsen. De huiseigenaar is dat echter niet van plan. Daarom stapt zijn nieuwe buurman naar de rechter.

Onjuist opgemeten door Kadaster? Bij de rechter verklaart de buurman dat het Kadaster al bij de eerste opmeting in 1972 is uitgegaan van een verkeerde kadastertekening. In de veldwerktekening die toen is opgesteld, zijn de verkeerde maten opgenomen. Als bewijs daarvoor overlegt hij aan de rechter foto’s waarop een haag staat die de erfgrens tussen de percelen vormt. Die haag stond destijds op een andere plek dan door het Kadaster is aangegeven. De latere opmeting en de grenscorrectie die door het Kadaster is uitgevoerd, borduurt voort op de oorspronkelijke gegevens van het Kadaster die onjuist zijn. Dus daar klopt volgens de nieuwe buurman helemaal niets van!

Wat is nu beslist door de rechter?

Akkoord. Het Gerechtshof Leeuwarden (4 september 2012, LJN: BX6575) kijkt daar echter anders tegenaan. Uit de bijbehorende stukken van het Kadaster blijkt namelijk duidelijk dat bij de eerste opmeting in 1972 zowel de huiseigenaar als zijn toenmalige buurman daarbij aanwezig waren. En die gingen toen allebei akkoord met de vastgestelde perceelsgrenzen. Dat was ook het geval bij de latere grenscorrectie die door het Kadaster is uitgevoerd. Uitgangspunt is dus dat de door het Kadaster opgemaakte veldwerktekening met de aangegeven maten, correct is.

Bewijs onvoldoende. Tegenbewijs tegen de gegevens van het Kadaster is toegelaten. Maar helaas voor de nieuwe buurman is het door hem overgelegde bewijs onvoldoende! Want weliswaar komt hij aanzetten met mooie foto’s van een haag waardoor destijds de beide percelen van elkaar waren gescheiden, maar uit niets blijkt dat die haag ook precies op de erfgrens was geplaatst. Volgens de huiseigenaar was dat ook niet het geval. De rechter beslist dus dat het tegenbewijs van de nieuwe buurman onvoldoende is en wijst zijn eisen resoluut van de hand.

Als uw buurman beweert dat de perceelsgrens zoals die door het Kadaster is opgemeten, onjuist is, wijs hem er dan op dat de rechter heeft beslist dat hij de bewijsbal heeft en dat hij dus met overtuigend bewijs moeten komen. Lukt hem dat niet, dan hoeft u van zijn bezwaren niet wakker te liggen!

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01