BELASTINGEN - 04.03.2013

Rechter rekent af met ‘aso-gemeenten’

Wie bezwaar maakt tegen een te hoge WOZ-waarde, heeft goede kans dat de gemeente nauwelijks ingaat op de aangevoerde argumenten. De rechter pikt dit echter niet langer, zo bleek onlangs. Wat kunt u hiermee?

WOZ-beschikking gehad? Als het goed is, heeft u onlangs de WOZ-beschikking voor uw woning en praktijkpand 2013 ontvangen en anders valt deze binnenkort bij u in de bus. Gemeenten slaan in veel gevallen echter maar een slag naar de waarde van panden en dat leidt jaarlijks massaal tot bezwaarschriften. Ook hiervan liggen de meeste gemeenten niet wakker. Dit schoot de rechter in Alkmaar onlangs in het verkeerde keelgat, tot voordeel van de bezwaar makende woningbezitter. Hoe kunt u met deze uitspraak uw voordeel doen?

Hoezo ‘wettelijke rechten’ ...?

Niet luisteren ... In deze zaak ging het om een woningbezitter die de WOZ-waarde van €  522.000,- van zijn pand bestreedt (LJN: BY9583). De man had hiervoor in zijn bezwaarschrift een aantal goede redenen aangevoerd, maar vond hiervoor bij de gemeente Amsterdam amper gehoor. Zo kreeg de woningeigenaar ondanks herhaalde verzoeken geen inzicht in de waardes van referentiepanden en vergat de gemeente te verschijnen op een door haarzelf geplande hoorzitting.

Hoezo normen en waarden …? Uit de afwijzing van het bezwaar blijkt verder dat de gemeente zich had gered met het betere knip- en plakwerk en inhoudelijk nauwelijks op de aangevoerde argumenten was ingegaan. De rechter was ook hier klaar mee en stelde netjes dat hiermee in strijd met de normen van behoorlijk en fatsoenlijk bestuur werd gehandeld.

Doe uw voordeel

Indien u twijfelt aan de juiste waardering van uw pand, leert bovenstaande uitspraak dat u zich in ieder geval niet moet laten afschepen door de gemeente. Dat gemeenten nauwelijks in staat zijn de enorme hoeveelheid bezwaren tegen de vastgestelde WOZ-waarde fatsoenlijk af te handelen, is voor de rechter niet relevant. U heeft op grond van de wet nu eenmaal rechten en hier heeft iedere gemeente zich aan te houden.

Checkpunten

Bewijs. Zo moet de gemeente desgevraagd bewijzen dat de vastgestelde waarde van uw pand niet te hoog is. Zij moet dus inzichtelijk maken waarop deze gebaseerd is. Ook moet de gemeente ingaan op de in uw bezwaar genoemde argumenten waarom de waarde naar uw mening niet klopt. Heeft men voldoende rekening gehouden met individuele waardedrukkende factoren inzake uw woning, zoals achterstallig onderhoud of vochtoverlast?

Afweging. Heeft men ook omgevingsfactoren voldoende meegewogen, zoals geluids- of stankoverlast? Bovendien moet de gemeente, als u hierom verzoekt, u horen in verband met uw bezwaarschrift. U heeft ook het recht te weten met welke referentiepanden uw pand is vergeleken om de waarde vast te stellen. Dan pas kunt u ook nagaan of de waarde van uw pand hiervan wel is af te leiden. Schendt de gemeente een of meer van deze regels, ga dan in beroep bij de rechter. Besef daarbij dat een verlaging van uw WOZ-waarde doorwerkt naar de toekomst, en u dit dus niet slechts eenmalig een belastingvoordeel oplevert.

Een model: ‘Bezwaar- en beroepschrift’ vindt u op: http://tipsenadvies-medicus.nl/download (MD 05.22.07).
Gemeenten hebben de plicht in te gaan op de door u in het bezwaar aangevoerde argumenten. Het is geen excuus als uw gemeente te druk is door een golf van bezwaarschriften. Stap naar de rechter als de afwijzing van uw bezwaar onvoldoende gemotiveerd is.

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01