AUTO VAN DE ZAAK - 02.04.2021

Auto en fiets van de zaak, kan dat wel?

Een abonnee stelde de vraag of het wel mogelijk is om tegelijkertijd een auto van de zaak te hebben en een fiets van de zaak. We zochten het uit ...

Kunt u zowel een auto van de zaak als een fiets van de zaak hebben? Deze vraag kregen wij binnen. Wij zetten het voor u op een rijtje.

IB-ondernemer en de auto van de zaak

Stel, u heeft een auto van de zaak. Deze gebruikt u onder andere voor woon-werkverkeer en voor de zakelijke afspraken. Omdat de afstand van het woon-werkverkeer ook goed af te leggen is met de fiets, besluit u om ook een fiets van de zaak aan te schaffen. Mag dat? Ja dat mag. Tip.  U kunt zowel een auto van de zaak als een fiets van de zaak hebben. Wat is er van belang?

Auto van de zaak? Als u als ondernemer een auto zowel zakelijk als privé gebruikt, mag u in beginsel zelf kiezen of u deze al dan niet als ondernemingsvermogen aanmerkt. Daarbij mag u de grenzen der redelijkheid niet overschrijden. Zo heeft de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2001:AB0510) al eens eerder in 2001 beslist dat u een auto waarvoor geen privébijtelling geldt (een auto waarmee u op jaarbasis 500 km of minder privé rijdt), verplicht als ondernemingsvermogen dient aan te merken. In dit geval bent u ook geen bijtelling privégebruik verschuldigd.

Weinig zakelijk? In een zaak die in juli 2019 voor Rechtbank Groningen kwam, besliste de rechter dat een auto verplicht privévermogen is als de auto 500 km of minder op jaarbasis zakelijk wordt gebruikt (ECLI:NL:RBNNE:2019:2939) . De rechtbank paste de 500-kilometergrens hiermee ook toe als afbakeningsgrens tussen verplicht privévermogen en keuzevermogen. Let op.  In hoger beroep ziet Hof Arnhem-Leeuwarden dit echter anders. Het hof houdt vast aan het vaststellen van de grens tussen verplicht ondernemingsvermogen en verplicht privévermogen op basis van de 90%-regel van de vermogensetikettering (ECLI:NL:GHARL:2021:178) .

Wat zijn die regels? Volgens de regels van de vermogensetikettering moeten IB-ondernemers bepalen of bedrijfsmiddelen behoren tot hun:

  1. verplicht privévermogen;
  2. verplicht ondernemingsvermogen;
  3. keuzevermogen (u mag dan kiezen of u het bedrijfsmiddel tot uw privé- of ondernemingsvermogen rekent).

Regels van de vermogensetikettering

Omvang privégebruik
Minder dan 10% Verplicht ondernemingsvermogen
10% of meer, maar minder dan 90% Keuzevermogen
90% of meer Verplicht privévermogen

Omvang zakelijk gebruik
Minder dan 10% Verplicht privévermogen
10% of meer, maar minder dan 90% Keuzevermogen
90% of meer Verplicht ondernemingsvermogen

Aandachtspunten! Zolang de Hoge Raad in laatstgenoemde zaak nog niet heeft geoordeeld, zijn de gevolgen onduidelijk. Gebruikt u een auto meer dan 500 km zakelijk, maar minder dan 10%, dan is het nog maar de vraag of u de auto als zakelijk mag aanmerken. Zo niet, dan kan dit u een forse navordering opleveren. Tip 1.  Bestaat er twijfel of u 10% zakelijk gebruik kunt aantonen, houd dan een rittenregistratie bij. Het aantonen van zakelijk gebruik mag ook op andere wijze, maar kunt u dit niet, dan kan de fiscus bij u gaan corrigeren als men van de Hoge Raad gelijk krijgt. Tip 2.  Woon-werkverkeer wordt voor de inkomstenbelasting als zakelijk aangemerkt. Let op 1.  Voor de btw wordt woon-werkverkeer aangemerkt als privé. Let op 2.  Ook voor de btw dient u een correctie toe te passen inzake het privégebruik.

Fiets van de zaak

Als ondernemer voor de inkomstenbelasting mag u, indien u de fiets minstens 10% zakelijk gebruikt, deze als ondernemingsvermogen aanmerken (zie de hiervoor gegeven tabel Regels van de vermogensetikettering). Het woon-werkverkeer wordt ook als zakelijk gezien. Let op.  Dit geldt niet voor de btw.

Privégebruik. Vanaf 2020 wordt voor het privégebruik van de fiets van de zaak jaarlijks 7% van de waarde van de fiets bij de winst geteld, ongeacht het werkelijke privégebruik.

Maximale kosten als bijtelling.  De bijtelling kan niet meer zijn dan de totale kosten van de fiets in het betreffende jaar. Dit betreft de waarde zoals deze in Nederland door de fabrikant of importeur publiekelijk kenbaar is gemaakt, de zogenaamde ‘consumentenadviesprijs’. Deze waarde kunt u terugvinden op https://www.bijtellingzakelijkefiets.nl

Voor welke fietsen kan deze fietsregeling?  Deze regeling geldt voor alle soorten fietsen, ook voor e-bikes en zelfs voor speed pedelecs! Tip.  Dit geldt ook voor werknemers, bij hen komt 7% van de waarde bij het loon.

Fiets voor uw werknemer?

U stelt als werkgever een fiets ter beschikking aan uw personeel. Hoe dan verder?

Wat is ter beschikking stellen? Als werkgever schaft u een fiets aan die uw eigendom blijft. De werknemer mag er dus alleen gebruik van maken. Zakelijk, voor het woon-werkverkeer, maar ook privé. De fiets blijft uw eigendom, daarom moet de werknemer de fiets teruggeven als hij deze niet meer voor het woon-werkverkeer gebruikt of als hij bij u uit dienst treedt.

Forfaitaire bijtelling. Voor het privégebruik van de fiets geldt een forfaitaire bijtelling van 7% van de consumentenadviesprijs. Net als bij de auto van de zaak, wordt de bijtelling bij het loon geteld en moet u hierover loonbelasting inhouden. Wat het gebruik van de fiets de werknemer uiteindelijk kost, is mede afhankelijk van de hoogte van zijn loon.

Voorbeeld.U stelt een fiets van € 1.000 ter beschikking. De bijtelling is 7% x € 1.000 = € 70 per jaar.

Vrije ruimte. U kunt ook overwegen om het bedrag van de bijtelling ten laste van de vrije ruimte te laten komen, dan kost de fiets de werknemer helemaal niets.

80% eindheffing als ...  U loopt als werkgever dan wel het risico dat u 80% eindheffing moet betalen (als uw vrije ruimte overschreden wordt).

Niet nog eens kostenvergoeding. Houd er rekening mee dat u uw werknemer met een fiets van de zaak geen vergoeding meer kunt geven voor zakelijk gefietste kilometers, waaronder het woon-werkverkeer. Dat kan alleen voor kilometers die hij fietst op een fiets die zijn eigendom is.

Zakelijk gebruik eigen fiets werknemer

Voor het zakelijk gebruik van de eigen (elektrische)fiets kunt u een werknemer onbelast € 0,19 per kilometer geven. Iemand die bijv. 5 km van de zaak woont, kunt u dus 5 x 2 x € 0,19 = € 1,90 per dag onbelast vergoeden. Gebruikt uw werknemer de fiets 100 dagen per jaar voor het woon-werkverkeer, dan is dit dus € 190 netto.

Tegelijkertijd een auto en een fiets van de zaak kan voor u als ondernemer, maar ook voor uw werknemer. Let er bij uzelf wel goed op of de auto verplicht privé- of zakelijk vermogen is. Onze rekentools voor de auto en de fiets en een overzicht van de opties helpen u bij het zoeken naar de gepaste mogelijkheden.

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01