INLENEN - 03.05.2021

Inlenersaansprakelijkheid bij inlenen personeel van collega

Als u tijdelijk personeel inleent via een collega, moet u oppassen voor inlenersaansprakelijkheid. Maar wat is dat en hoe voorkomt u dat u hiervan de dupe wordt? Waar moet u dan vooral op letten?

Coronatijd. In de huidige coronatijd komt het nogal eens voor dat ondernemers maar tijdelijk personeel nodig hebben. Er kan dan fiscaal sprake zijn van het inlenen van personeel. Hieraan kleeft echter ook een risico, de zogenaamde ‘inlenersaansprakelijkheid’. Wat zijn deze risico’s en hoe kunt u ze het beste vermijden?

Inlenen van personeel

Heeft u tijdelijk iemand nodig of weet u dit nog niet zeker, dan kunt u gebruikmaken van een uitzendbureau of ander bedrijf dat personeel ter beschikking stelt. U bent voor de fiscale wet inlener als u een personeelslid van een ander inhuurt. Daarbij is van belang dat u de leiding heeft over de betreffende werknemer en ook toezicht houdt. In dat geval is er sprake van inlening en heeft u automatisch te maken met inlenersaansprakelijkheid.

Inlenersaansprakelijkheid. Inlenersaansprakelijkheid wil zeggen dat u als inlener in beginsel aansprakelijk gesteld kunt worden ingeval de uitlener van de arbeidskrachten de verschuldigde belastingen en premies niet afdraagt. Deze aansprakelijkheid betreft de loonbelasting, premies volksverzekeringen en werknemersverzekeringen, premies Zorgverzekeringswet en de btw die de uitlener moet afdragen voor de werkzaamheden die hij voor de inlener laat verrichten.

Risico’s beperken

Gelet op de huidige belastingtarieven en premies, kan uw aansprakelijkheid al snel behoorlijk in de papieren lopen. Daarom is het van groot belang deze risico’s zo veel mogelijk te beperken.

Wat kunt u doen? U kunt het risico van aansprakelijkheid beperken door de uitlener te vragen naar een Verklaring betalingsgedrag. Deze moet hij dan zelf aanvragen bij de Belastingdienst. Op de website van de Belastingdienst is hiervoor een formulier beschikbaar. In een Verklaring betalingsgedrag verklaart de Belastingdienst dat de uitlener op dat moment zijn loonheffingen en btw heeft betaald. Ook is het van belang dat u zelf een zodanig goede administratie bijhoudt, dat de Belastingdienst eenvoudig de verschuldigde belasting en premies kan berekenen en de identiteit van de werknemer kan achterhalen. Men kan dan uw eventuele aansprakelijkheid matigen. Ook kunt u de verschuldigde belastingen en premies storten op een geblokkeerde rekening (g-rekening). U bent dan tot dit bedrag gevrijwaard van uw aansprakelijkheid.

Stichting Normering Arbeid. U bent ook gevrijwaard van uw aansprakelijkheid als u inleent van een uitlener die is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid ( https://www.normeringarbeid.nl ). U moet wel voldoen aan enkele voorwaarden, zoals het noteren van de identiteit van de ingehuurde werknemer.

Disculpatie als u niets te verwijten valt

Valt u en de uitlener niets te verwijten, dan kunt u een beroep doen op de zogenaamde ‘disculpatiemogelijkheid’. De Belastingdienst onderzoekt dan of u inderdaad niets te verwijten valt. Een plotseling faillissement van de uitlener vanwege de coronacrisis, zou zo’n mogelijkheid kunnen zijn. Onlangs beriep een collega van u zich op de disculpatiemogelijkheid, maar hij ving bot bij de rechter. Uit de feiten bleek namelijk onder meer dat de inlener niet had geïnformeerd naar een g-rekening en evenmin om een verklaring inzake betalingsgedrag had gevraagd. De aansprakelijkheid voor zo’n € 150.000 bleef dan ook in stand (ECLI:NL:RBGEL:2021:1348) . Opletten dus!

Voorkom inlenersaansprakelijkheid door de uitlener een Verklaring betalingsgedrag te vragen, uw administratie op orde te hebben, te storten op een g-rekening en personeel zo veel mogelijk in te huren via uitleners die zijn ingeschreven bij de Stichting Normering Arbeid.

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01