VAKANTIE - 08.06.2021

Kleurcodes voor de vakantie ... wat moet u daarmee?

Het lijkt erop dat reizen naar het buitenland weer mogelijk wordt. Maar hoe zit het dan met die kleurcodes? Wat als uw werknemer afreist naar rood gebied of als het gebied tijdens deze vakantie van kleur verandert?

EU-Covid-19-certificaat

Binnenkort in werking. Naar verwachting zal het Europees Parlement in deze zomer instemmen met het EU-Covid-19-certificaat. Het digitale, groene certificaat is geldig in alle EU-lidstaten. Het moet ervoor zorgen dat de huidige beperkingen op gecoördineerde wijze kunnen worden opgeheven.

Hoe werkt zo’n certificaat? Iedere EU-burger of andere persoon die legaal in een EU-land verblijft of woont en in het bezit is van zo’n digitaal groen certificaat, moet worden vrijgesteld van de reisbeperkingen. Het digitale groene certificaat maakt reizen binnen de EU makkelijker. Met dit certificaat kan iemand bewijzen dat hij gevaccineerd is of negatief getest is, wat nu vaak een voorwaarde is om tot een ander land te worden toegelaten.

Landen staan er gekleurd op

Kleurcodes. Totdat het EU-Covid-19-certificaat in werking is, moet u het doen met de kleurcodes waarmee de Nederlandse regering op dit moment aangeeft naar welke landen er gereisd mag worden ( https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen ). In principe mag er alleen naar groene en gele gebieden gereisd worden.

Lokale regels blijven gelden. Eenmaal ter plekke gelden de lokale regels voor het houden van voldoende afstand, handhygiëne en het dragen van mondkapjes.

Geef instructies

Geef duidelijke instructies. Uiteindelijk bepaalt uw werknemer zelf wat hij met deze adviezen doet. Hij kan ze zelfs helemaal in de wind slaan. Daarom is het belangrijk dat u gebruikmaakt van uw ‘instructierecht’.

  • Wijs uw werknemers op het reisadvies van de overheid.
  • Instrueer uw werknemers niet te reizen naar rode en oranje landen.
  • Wijs op het risico van een eventuele quarantaine.

Terug uit rood of oranje gebied

  1. Thuiswerken. Voor medewerkers die terugkeren uit een oranje of rood gebied, geldt een quarantaineplicht van tien dagen. Verplicht uw werknemer in de quarantaineperiode thuis te werken en verbied hem naar de werkplek te komen. De arbowetgeving verplicht u namelijk zorg te dragen voor een veilige werkomgeving voor al uw medewerkers.
  2. Als thuiswerken niet kan. Als uw werknemer vanwege de quarantaineplicht gedurende deze periode helemaal niet kan werken, komt dat voor zijn eigen rekening en risico. Hij heeft er immers zelf voor gekozen om toch naar het gebied af te reizen (tegen uw instructies in). Dat betekent ook dat uw loondoorbetalingsverplichting vervalt (immers: geen arbeid, geen loon) of dat de werknemer hier vakantiedagen voor inlevert.

Quarantaine verkorten. Een werknemer die terugkeert uit een rood of oranje gebied, moet dus tien dagen in quarantaine, maar kan zich op de vijfde dag na thuiskomst laten testen op het coronavirus. Als de test negatief is en hij dus geen corona heeft, mag hij vervroegd uit quarantaine. Wil hij zich niet laten testen, dan moet hij de tien quarantainedagen thuis uitzitten.

Onvoorzien is doorbetalen. Als tijdens de vakantie een reisadvies voor een land ineens van groen naar rood verandert, moet u gewoon het salaris doorbetalen. Er wordt namelijk van uitgegaan dat een werknemer deze situatie niet kan voorzien.

Geef instructies aan uw werknemers over reizen. Verbied hen vakantie te vieren in een land met een oranje of rode kleurcode. Wijs hen op de verplichting na terugkeer tien dagen in quarantaine te gaan en dat deze dagen mogelijk voor eigen rekening komen.

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01