RE-INTEGRATIE - 08.06.2021

Uw medewerker heeft Long COVID, wat nu?

Als iemand lang klachten ervaart van corona, spreken we van Long COVID. Hoe kunt u daar als werkgever het beste mee omgaan? Hoe kunt u uw medewerker ondersteunen?

Mogelijk lang verzuim. Naar schatting hebben 10 tot 30% van de mensen die het coronavirus hebben gehad tussen de acht en twaalf weken nodig om te herstellen. Een grote arbodienst geeft zelfs aan dat 20% van de medewerkers die het coronavirus hebben gehad, 300 dagen verzuimen.

Een beetje vragen mag ... Als een medewerker zich ziek meldt, mag u uit interesse vragen hoe met hem het gaat en hoelang hij verwacht afwezig te zijn. U mag niet vragen naar de medische verzuimoorzaak, maar in de praktijk vertellen medewerkers dit al vaak zelf. Let op.  Noteer dit niet in het dossier. Tip.  Maak direct afspraken over het volgende contact. Zo kunt u bijv. afspreken wanneer de medewerker het werk denkt te hervatten, wanneer u de medewerker weer belt of wanneer de medewerker een kopje koffie komt drinken op het werk. Tip.  Bel een medewerker niet dagelijks, dit wordt door hen meestal als een motie van wantrouwen gezien.

Verwachting en werkelijkheid. Bij corona verwacht een medewerker vaak dat hij na tien kalenderdagen het werk kan hervatten. Als dit niet gaat, kunt u eerst aangeven dit vervelend te vinden voor de medewerker, maar vraag ook wat de medewerker al doet om het herstel te bespoedigen. Moedig de medewerker aan om net dat stapje meer te zetten. Niemand komt immers vooruit door stil te staan. U bent geen medicus, dus u kunt dit alleen adviseren uit eigen ervaring, niet vanwege het bewezen effect.

Als herstel niet wil vlotten. Als het herstel uitblijft, is dit voor u beide een forse tegenvaller, vooral omdat er nog weinig bekend is over de vervolgbehandeling. Tip.  Soms kan paramedische herstelzorg een uitkomst bieden. Daarbij komen verschillende disciplines, zoals diëtetiek, fysiotherapie, ergotherapie en logopedie samen. Tip.  Tot 1 augustus 2021 wordt dit (onder voorwaarden) vergoed vanuit de basiszorg. Tip.  Attendeer de medewerker hierop. Heeft de medewerker hier geen oren naar en wil hij geen behandeling, dan kunt u dit door de bedrijfsarts laten bevragen. Vraag de bedrijfsarts dan te beoordelen of de medewerker adequate behandeling volgt. Als het oordeel is dat dit niet het geval is, mag u van de medewerker verwachten dat hij deze gaat zoeken. Doet hij dat niet, dan werkt hij niet mee aan zijn re-integratie. Tip.  Houd de termijnen van de Wet verbetering poortwachter in de gaten en zorg ook hier dat u op tijd de juiste stappen zet.

Houd contact met de medewerker die niet herstelt van het coronavirus. Moedig hem aan om aan zijn herstel te werken en wijs hem op de paramedische herstelzorg.

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01