FISCOTIP - 31.08.2022

Belasting besparen met een baby-BV, hoe werkt dat?

In 2015 werd de drie weken oude Pim van Rijswijk junior de jongste ondernemer van Nederland! Anno 2022 is deze manier van vermogensoverheveling nog steeds interessant. Hoe werkt een constructie met zo’n baby-BV dan?

Start op tijd met vermogensoverheveling. Pas als de kinderen wat ouder worden en het pensioen in zicht komt, denken veel ondernemers na over de overdracht van vermogen aan de volgende generatie. Toch kan er veel erfbelasting bespaard worden door hier al eerder mee te beginnen.

De bedrijfsopvolgingsregeling

Vrijstelling. De bedrijfsopvolgingsregeling, ook wel de BOR genoemd, biedt ruime mogelijkheden voor een fiscaal gunstige overdracht van vermogen van ouder(s) op kind(eren). De eerste € 1.134.403 (2022) is vrijgesteld. Van het overige wordt slechts 17% in de belastingheffing meegenomen.

Actief ondernemingsvermogen. Het enige nadeel is dat deze regeling enkel van toepassing is op actief ondernemingsvermogen. Voor overig vermogen kan deze regeling niet gebruikt worden.

Veel beleggingsvermogen

Baby-BV. Als er veel beleggingsvermogen in de BV zit, kan er bij overlijden een fikse aanslag erfbelasting verwacht worden. Het schenken van de BV aan uw kind kan hier uitkomst bieden. Er moet dan wel schenkbelasting betaald worden, maar de toekomstige vermogensgroei is onbelast.

Vermogensaangroei. Het voordeel van deze constructie zit in de vermogensaangroei. Omdat het eigendom van de BV al aan het kind is overgedragen, zijn alle met de onderneming behaalde winsten direct van het kind. Deze hoeven niet meer geschonken te worden.

Verantwoordelijkheid. Tot het moment waarop uw kind meerderjarig wordt, blijft u verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle handelingen van uw kind. U moet schriftelijk toestemming geven voor elke handeling. Als deze toestemming niet verleend is, is de BV er niet aan gebonden.

Zeggenschap. Het wegschenken van de aandelen in een BV hoeft niet te betekenen dat u de zeggenschap kwijt bent zodra uw kind meerderjarig wordt. U kunt aan een aandeel alle zeggenschap toekennen en dat aandeel zelf houden. Zo krijgt het kind wel de voordelen, maar houdt u de zeggenschap.

Overlijden. Op het moment dat u komt te overlijden, is de geschonken BV inmiddels flink in waarde gestegen. Over deze waarde zou dan belasting betaald moeten worden. Omdat u echter tijdig de onderneming heeft overgedragen, vindt er geen heffing plaats over de waarde van de BV op dat moment. Deze is immers al van uw kind.

Er is echter wel een risico!

Als kind eerst komt te overlijden. Als uw kind eerder dan u overlijdt, op een moment dat hij zelf nog geen partner of kinderen heeft, bent u samen met eventuele broers of zussen van het overleden kind, de erfgenamen. U heeft dan recht op een vrijstelling erfbelasting van € 51.053. De vrijstelling bij broers en zussen is € 2.274 in 2022. Het overige is tegen 30 tot 40% belast! Tip.  Met een testament kan de belasting enigszins gedempt worden. Door het aanwijzen van een erfgenaam kan er gekozen worden bij wie het vermogen terecht moet komen. Dit kan terug zijn naar de ouders of juist direct naar broers of zussen, zodat het vermogen niet tweemaal in de heffing betrokken wordt. Ook kunnen de vrijstellingen dan optimaal benut worden.

Door het schenken van een BV aan jonge kinderen kan er bij grotere vermogens een groot bedrag aan erfbelasting bespaard worden. Alle vermogensgroei blijft onbelast. Door aan één aandeel alle zeggenschap toe te kennen en dat zelf te houden, blijft de zeggenschap bij u.

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01