UW RAADSMAN - 23.09.2022

Geen eigenaar, toch btw-aftrek

Onlangs besliste de rechter dat een btw-ondernemer geen eigenaar van een pand hoeft te zijn om daarin te kunnen investeren en de voorbelasting over deze kosten te kunnen aftrekken. Hoe zit dat precies?

Aftrek van voorbelasting in geschil. Wie ondernemer is voor de btw (omzetbelasting), moet btw betalen over zijn leveringen en diensten en mag de aan hem in rekening gebrachte btw in aftrek brengen (aftrek van voorbelasting). In een recente procedure voor Hof Arnhem-Leeuwarden (ECLI:NL:GHARL:2022:5406) was het recht op aftrek van voorbelasting aan de orde van een ondernemer (een stichting) die investeerde in een pand waarvan zij (nog) geen eigenaar was, maar wat zij na verbouwing wel zou gaan gebruiken. Wat speelde er precies?

Gezamenlijke eigendom pand

Gezamenlijk project. Twee echtgenoten, Bert en Julia, starten in 2011 met de bouw van een pand. Zij zijn van plan in dit pand een bed and breakfast (B&B) en een theehuis te gaan exploiteren. In 2015 scheiden Bert en Julia echter en zet Julia de afbouw van het pand alleen voort. Het pand in kwestie is dan (nog steeds) gemeenschappelijk eigendom van Bert en Julia.

Nieuwe stichting opgericht

Mensen ondersteunen. Julia richt op 3 februari 2015 een stichting op, waarvan zij de bestuurder is. Een van de doelstellingen van de stichting is het ondersteunen van mensen om weer in hun eigen levensenergie te zijn. De stichting wil deze doelstelling verwezenlijken door de exploitatie van een B&B, een theeschenkerij en een mandenvlechterij.

Met btw belaste activiteiten. Al deze activiteiten zijn btw-belaste activiteiten, waarvoor de stichting als btw-ondernemer wordt aangemerkt. De activiteiten van de nieuwe stichting zijn nog niet begonnen. Wel wordt ondertussen het pand verder afgebouwd. Het is de bedoeling dat het pand te zijner tijd op naam van de stichting komt te staan. De facturen voor de afbouw van het pand staan daarom op naam van de stichting.

Voorbelasting geweigerd

Stichting is niet de afnemer. Als de stichting de voorbelasting op de facturen aftrekt, legt de inspecteur naheffingsaanslagen btw aan de stichting op. De inspecteur meent namelijk dat de stichting niet kan worden aangemerkt als de afnemer van de prestaties.

Procedures. De stichting gaat hiertegen in beroep bij de rechtbank en deze vernietigt de naheffingsaanslagen, waarop de Belastingdienst in hoger beroep gaat. Hof Arnhem-Leeuwarden hanteert als uitgangspunt dat de stichting wel degelijk afnemer is. De facturen zijn immers aan de stichting gericht. Het is daarom aan de inspecteur om aannemelijk te maken dat de stichting desondanks niet de afnemer van de prestaties is. Dat lukt de inspecteur niet.

Geen eigenaar, toch afnemer. Dat de stichting nog geen eigenaar van het pand is, betekent niet dat de stichting geen afnemer van de prestaties is. Ook het feit dat Julia de kosten van de afbouw heeft voorgeschoten, is geen reden om de aftrek van voorbelasting te weigeren.

Weigering onterecht. Het hof constateert dat de stichting het pand mag gaan gebruiken. Het is bovendien ingericht voor het gebruik door de stichting, wat zonder de afgenomen diensten (het afbouwen) niet mogelijk is. De inspecteur heeft geen geldige redenen om de aftrek van voorbelasting te weigeren. Hierop beslist het hof dat de inspecteur de aftrek van voorbelasting niet had mogen weigeren. Het hof vernietigt de naheffingsaanslagen.

Een btw-ondernemer die nog geen eigenaar van een pand in aanbouw is, maar wel de intentie heeft dit pand na de afbouw te gaan gebruiken, mag de btw die aan hem in rekening wordt gebracht ter zake van het afbouwen van het pand, toch verrekenen.


Uw volgende stap


Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01