FISCOTIP - 10.11.2022

De familiehypotheek als opvolger van de jubelton

Per 2023 wordt de hoge schenkingsvrijstelling voor de aankoop van een eigen woning verminderd van € 106.671 naar € 28.497. In 2024 vervalt deze helemaal. U kunt uw kinderen ook op een andere manier helpen bij de aankoop van een woning.

Belastingvrij schenken. Belastingvrij schenken blijft ook na 2024 mogelijk. De jaarlijkse vrijstelling van € 5.677 voor schenkingen van ouders aan kinderen blijft gehandhaafd, net als de vrijstellingen voor schenkingen door anderen (bijv. grootouders) van € 2.274. Ook mag u als uw kind ouder is dan 18 maar jonger dan 40 jaar eenmalig € 28.947 belastingvrij schenken. Aan de besteding van deze vrijstelling worden geen fiscale eisen gesteld.

Familiehypotheek. Deze schenkingsvrijstellingen zijn een steuntje in de rug voor uw kind bij de aankoop van een woning, maar leveren nog geen substantiële bijdrage. Als u over voldoende vermogen beschikt, kunt u overwegen uw kind een lening te verstrekken voor (een deel van) de koopsom van de woning.

Hoe pakt dit fiscaal uit?

Bij de ouders. De aan uw kind verstrekte lening wordt gerekend tot de beleggingen van uw box 3-vermogen. De Belastingdienst berekent hierover fictief rendement van 6,17%, ongeacht de rente die u met uw kind afspreekt.

Bij het kind. Als de lening door uw kind in 30 jaar annuïtair wordt afgelost, is de betaalde rente (onder voorwaarden) aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Let op. Uw kind moet de rente dan wel daadwerkelijk betalen.

Zakelijke rente. Om de heffing van schenkbelasting te voorkomen, is het noodzakelijk dat de rente zakelijk is. U moet dus een rentetarief afspreken dat in de buurt ligt van de reguliere hypotheekrente.

Praktische zaken

Schriftelijk vastleggen. Leg de gemaakte afspraken over de te betalen rente, de rentevastperiode, de wijze van aflossing en een eventuele boetevrije aflossing schriftelijk vast.

Toch naar de notaris? Het is niet verplicht om de leningsovereenkomst door de notaris op te laten stellen, maar als u een recht van (tweede) hypotheek als zekerheid bedingt, dan kan dat alleen worden gevestigd met een notariële akte. Voordeel hiervan is dat hoe meer zekerheid uw kind kan verstrekken, hoe lager de door u te berekenen rente kan zijn.

Testament aanpassen. Om discussies met de andere kinderen over de verstrekte lening bij het overlijden van de ouders te voorkomen, is het verstandig om in uw testamenten een legaat op te nemen ten behoeve van het lenende kind. U bepaalt dan dat de verstrekte lening wordt toebedeeld aan dit kind en dat de lening zal worden verrekend met zijn erfdeel.

Voordelen familiehypotheek

Voor u als ouders heeft de familiehypotheek als voordeel dat u een rentevergoeding ontvangt die hoger is dan de spaarrente. Voor uw kind is het belangrijkste voordeel dat de voorwaarden van de lening flexibeler zijn ten opzichte van de bank. Ook kan doordat er een lagere financiering vanuit de bank nodig is, het rentetarief van de bank lager zijn. De dekking van de bank als eerste hypotheekhouder wordt immers hoger.

Schenkingsplan. Ook kunt u ieder jaar besluiten om een deel van de betaalde rente en aflossing terug te schenken. De woonlasten worden dan een stuk lager. De betaalde rente blijft wel aftrekbaar!

De familiehypotheek is een aantrekkelijk alternatief voor de jubelton door de flexibele voorwaarden. Spreek een zakelijke rente af en leg de gemaakte afspraken schriftelijk vast. Door dit te combineren met jaarlijkse schenkingen worden de woonlasten voor uw kind een stukje lager en de betaalde rente blijft wel aftrekbaar.


Uw volgende stap


Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01