Gesorteerd op:
Volledige jaargang
 • Laatste 7 dagen
 • Laatste 30 dagen
 • Laatste 90 dagen
 • Volledige jaargang
 • Aangepast
Alle domeinen
 • Alle domeinen
 • Auto
  • Aan- en verkoop
  • Autokosten
  • Bestelauto
  • Btw en auto
  • Kostenvergoedingen
  • Overige vervoersmiddelen
  • Privégebruik en bijtelling
  • Verkeersboetes
  • Verzekeringen
  • Actualiteit
  • Autobelastingen
 • Internet en e-commerce
  • Consument
  • Cryptovaluta
  • Recht en internet
  • Sociale media
  • Software/hardware
  • Webdiensten
  • Actualiteit
  • Beveiliging
  • Eigen website
  • E-mail
  • Online ondernemen
 • Recht
  • Gebreken/garantie
  • Handelspraktijken
  • Aansprakelijkheid
  • Actualiteit
  • Adviseur en klant
  • Contracten en voorwaarden
  • Incasso
  • Intellectuele eigendom
  • Privacy
  • Procedure
 • Personeel
  • Vakantie en verlofregelingen
  • Arbo en ziekte
  • Medezeggenschap
  • Loonheffing, loonadministratie
  • Internationaal
  • Flexibele arbeid
  • Cao's
  • Beloning
  • Arbeidsovereenkomst
  • Ontslag en opzeggen
  • Actualiteit
  • Aansprakelijkheid werkgever
  • Werken met zzp'ers
  • Secundaire arbeidsvoorwaarden
  • Personeelsbeleid, scholing
  • Pensioen
  • Werving en selectie
 • (Para)medicus
  • Praktijkorganisatie
  • Richtlijnen en protocollen
  • Samenwerking - maatschap
  • Tuchtrechtspraak
  • Actualiteit
  • Beroepsaansprakelijkheid
  • Gezondheidsrecht
 • Onroerende zaken
  • Aan- en verkoop
  • Actualiteit
  • Appartement
  • Bedrijfspand
  • Belastingen
  • Bouwen en verbouwen
  • Burenrecht
  • Huur en verhuur
  • Milieu
  • Ruimtelijke ordening
  • WOZ
 • Ondernemer, zzp'er en onderneming
  • Starten
  • Actualiteit
  • Bedrijfsopvolging
  • Belaste winst en aftrekbare kosten
  • Commanditaire vennootschap
  • Eenmanszaak
  • Investeren, groei, overname
  • Maatschap, Vof
  • Man-vrouwfirma
  • Rechtsvormkeuze
  • Staken
  • Zzp'er en schijnzelfstandigheid
 • Landbouw
  • Actualiteit
  • Bedrijfsopvolging
  • Landbouw en belasting
  • Landbouw en btw
  • Landbouwmaatschap
  • Landbouw wet- en regelgeving
  • Pacht
  • Dier en recht
  • Gebouw en grond
  • Boer en privé
  • Subsidies en landbouw
 • Horeca
  • Horeca en personeel
  • Horeca en veiligheid
  • Horecakosten
  • Horecapand
  • Horecavergunningen
  • Horecawetgeving
  • Actualiteit
  • Horeca-administratie
  • Horecabelastingen
  • Horecacontracten
 • Tips & Advies Nieuws
  • Mijn nieuws
 • Financieel en bankzaken
  • Rente en provisie
  • Actualiteit
  • Betalingsverkeer
  • Leasing
  • Leningen en kredieten
  • Subsidies en overheidssteun
 • Familiezaken en financiële planning
  • Kinderen
  • Overlijden en erfbelasting
  • Partner
  • Pensioen
  • Samenwonen
  • Schenken en schenkbelasting
  • Sparen en beleggen
  • Testament
  • Actualiteit
  • Echtscheiding
  • Emigratie en immigratie
  • Financiële planning
  • Huwelijkse voorwaarden
 • BV en dga
  • Aandelen en statuten
  • Actualiteit
  • Belaste winst en aftrekbare kosten
  • Dga en belasting
  • Dga en beloning
  • Dga en familiezaken
  • Dga en pensioen
  • Geld uit uw BV
  • Holdingstructuur
  • Juridische aspecten
  • Lenen en borgstelling
  • Oprichting en inbreng
  • Opvolging/overdracht
 • Btw
  • Actualiteit
  • Diensten
  • Factuur
  • Fiscale eenheid
  • Herziening en herrekening
  • Intracommunautair (binnen EU)
  • Invoer, uitvoer (buiten EU)
  • Leveringen
  • Ondernemerschap btw
  • Onroerend goed
  • Samengestelde prestaties
  • Specifieke regelingen
  • Tarief
  • Voorbelasting en BUA
  • Vrijstellingen
 • Bouw
  • Aanneming van werk
  • Aansprakelijkheid
  • Actualiteit
  • Arbeidsinspectie
  • Bouwgrond
  • Milieu
  • Offertes en contracten
  • Uitvoering en oplevering
  • Vergunningen en bestemmingsplan
 • Belastingen en Belastingdienst
  • Administratie en jaarrekening
  • Bezwaar en beroep
  • Boetes
  • Controle en procedures
  • Eigen woning en hypotheek
  • Inkomstenbelasting privé
  • Lokale heffingen
  • Rechten en plichten
  • Toeslagen
  • Vennootschapsbelasting
  • Vrijwilligers
  • Aangifte
  • Aanslag
  • Actualiteit
  • Belaste winst en aftrekbare kosten
  • Belasting betalen, aansprakelijkheid
 • Verzekeringen
  • Aansprakelijkheid
  • Actualiteit
  • Arbeidsongeschiktheid
  • Bedrijfsverzekering
  • Lijfrente en levensverzekering
  • Onroerende zaken
  • Overige verzekeringen
  • Pensioenverzekering
  • Sociale verzekeringen
1611 resultaten ... voor ''
Gesorteerd op datum
 • relevantie
 • aantal hits
 • datum

APPARTEMENTSRECHTEN - 21.04.2021

Hondenverbod in huishoudelijk reglement VvE toegestaan?

Door de coronacrisis is er een nieuwe hype ontstaan: iedereen wil een huisdier. Buren zijn daar niet altijd blij mee, zeker niet in een appartementencomplex. Dit levert vaak strijd op tussen buren. Wat is de laatste stand van zaken in de rechtspraak?

VERHUUR - 21.04.2021

Kwijting overeengekomen, kan de huurder niets meer vorderen?

Regelmatig wordt er bij het einde van de huur een vaststellingsovereenkomst gesloten met een beding over kwijting: “Over en weer hebben partijen niets meer van elkaar te vorderen” . Kan de verhuurder alle claims van de huurder hiermee afdoen?

IN DE KIJKER - 21.04.2021

Aanbod en aanvaarding, overeenstemming over de prijs

Hoe zat het ook alweer met de totstandkoming van een koopovereenkomst? Is de vaststelling van de koopprijs door een taxateur een aanbod van de verkoper dat uitsluitend nog door de koper aanvaard hoeft te worden of is er meer nodig?

OVERDRACHTSBELASTING - 21.04.2021

Nieuwe regeling voor doorverkoop binnen zes maanden

Zoals bekend, geldt er voor de overdrachtsbelasting een speciale regeling voor een doorverkoop binnen zes maanden. Omdat de tarieven voor de overdrachtsbelasting per 1 januari 2021 zijn gewijzigd, is deze speciale regeling uitgebreid.

KOOP - 21.04.2021

De veilingkoper die zich vergist

Bij de rechter speelde een zaak van een veilingkoper die onderhands een bod op een pand had uitgebracht. Hij had zich echter vergist in de prijs. Dat had hij direct gemeld bij de veilingnotaris, maar de bank wilde hem toch aan zijn bod houden.

FINANCIERING - 21.04.2021

Woning met een spaarhypotheek verkopen

Uw cliënt heeft een spaarhypotheek met een flink spaarsaldo. Hij verkoopt zijn huis en de opbrengst is voldoende om de hypotheek af te lossen, zonder het spaarsaldo te gebruiken. Maakt het wat uit of hij de spaarpot laat staan?

UW RAADSMAN - 21.04.2021

Woning eigendom van meerdere personen

Door krapte op de huizenmarkt is het lastig om een woning te kopen. Hierdoor kan het idee ontstaan om bijv. samen met ouders één woning aan te kopen en te bewonen. Dat kan grote gevolgen hebben voor de hypotheekrenteaftrek.

WONINGHUUR - 21.04.2021

Woningen met loden waterleidingen

De kantonrechter bepaalde op 2 maart 2021 dat een loodgehalte van minder dan 10 mg per liter water een gebrek oplevert. Wat zijn de gevolgen voor verhuurders?

BEDRIJFSHUUR - 21.04.2021

Hoe per 1 januari 2023 aan de energielabel C-plicht voldoen?

De energielabel C-plicht gaat in op 1 januari 2023. Dat lijkt ver weg, maar om geen gebruiksverbod te riskeren, moeten de aanpassingen in het kantoorpand voor die datum zijn gedaan. De plicht kan gelden voor verhuurder en huurder. Hoe zit dat?

BURENRECHT - 21.04.2021

Erfgrens door verjaring verschoven

Hof Arnhem-Leeuwarden heeft nog eens bevestigd dat door bevrijdende verjaring de erfgrens op een andere plaats is komen te liggen dan de kadastrale grens. Wat speelde er? Wat leert deze uitspraak voor de praktijk?

BTW - 21.04.2021

Wat met de btw bij leegstand pand?

Stel, uw cliënt verhuurde zijn pand tot voor kort met btw aan een boekenzaak. Deze winkel is helaas vanwege de coronacrisis failliet gegaan, waardoor het pand leegstaat. Wat betekent dit voor de btw?

BEDRIJFSHUUR - 21.04.2021

Bedrijfsmatige verhuur, recht op (handels)rente?


SUBSIDIES - 21.04.2021

Toch nog meer isolatiesubsidie 2020


NETWERKEN - 21.04.2021

De Cowerkclub een alternatief voor netwerken?


AUTO VAN DE ZAAK - 21.04.2021

Regels privébijtelling bij meer auto’s in 2021 veranderd

Als een werknemer meerdere auto’s van de zaak ter beschikking heeft, hoeft er niet altijd voor alle auto’s bijgeteld te worden. De regels hieromtrent zijn onlangs gewijzigd. Wat is hierbij voor u van belang en waar moet u op letten?

Cookiebeleid