Gesorteerd op:
Volledige jaargang
 • Laatste 7 dagen
 • Laatste 30 dagen
 • Laatste 90 dagen
 • Volledige jaargang
 • Aangepast
Alle domeinen
 • Alle domeinen
 • Auto
  • Aan- en verkoop
  • Autokosten
  • Bestelauto
  • Btw en auto
  • Kostenvergoedingen
  • Overige vervoersmiddelen
  • Privégebruik en bijtelling
  • Verkeersboetes
  • Verzekeringen
  • Actualiteit
  • Autobelastingen
 • Landbouw
  • Actualiteit
  • Bedrijfsopvolging
  • Landbouw en belasting
  • Landbouw en btw
  • Landbouwmaatschap
  • Landbouw wet- en regelgeving
  • Pacht
  • Dier en recht
  • Gebouw en grond
  • Boer en privé
  • Subsidies en landbouw
 • Tips & Advies Nieuws
  • Mijn nieuws
 • Recht
  • Gebreken/garantie
  • Handelspraktijken
  • Aansprakelijkheid
  • Actualiteit
  • Adviseur en klant
  • Contracten en voorwaarden
  • Incasso
  • Intellectuele eigendom
  • Privacy
  • Procedure
 • Personeel
  • Vakantie en verlofregelingen
  • Arbo en ziekte
  • Medezeggenschap
  • Loonheffing, loonadministratie
  • Internationaal
  • Flexibele arbeid
  • Cao's
  • Beloning
  • Arbeidsovereenkomst
  • Ontslag en opzeggen
  • Actualiteit
  • Aansprakelijkheid werkgever
  • Werken met zzp'ers
  • Secundaire arbeidsvoorwaarden
  • Personeelsbeleid, scholing
  • Pensioen
  • Werving en selectie
 • (Para)medicus
  • Praktijkorganisatie
  • Richtlijnen en protocollen
  • Samenwerking - maatschap
  • Tuchtrechtspraak
  • Actualiteit
  • Beroepsaansprakelijkheid
  • Gezondheidsrecht
 • Onroerende zaken
  • Aan- en verkoop
  • Actualiteit
  • Appartement
  • Bedrijfspand
  • Belastingen
  • Bouwen en verbouwen
  • Burenrecht
  • Huur en verhuur
  • Milieu
  • Ruimtelijke ordening
  • WOZ
 • Ondernemer, zzp'er en onderneming
  • Starten
  • Actualiteit
  • Bedrijfsopvolging
  • Belaste winst en aftrekbare kosten
  • Commanditaire vennootschap
  • Eenmanszaak
  • Investeren, groei, overname
  • Maatschap, Vof
  • Man-vrouwfirma
  • Rechtsvormkeuze
  • Staken
  • Zzp'er en schijnzelfstandigheid
 • Internet en e-commerce
  • Consument
  • Cryptovaluta
  • Recht en internet
  • Sociale media
  • Software/hardware
  • Webdiensten
  • Actualiteit
  • Beveiliging
  • Eigen website
  • E-mail
  • Online ondernemen
 • Belastingen en Belastingdienst
  • Administratie en jaarrekening
  • Bezwaar en beroep
  • Boetes
  • Controle en procedures
  • Eigen woning en hypotheek
  • Inkomstenbelasting privé
  • Lokale heffingen
  • Rechten en plichten
  • Toeslagen
  • Vennootschapsbelasting
  • Vrijwilligers
  • Aangifte
  • Aanslag
  • Actualiteit
  • Belaste winst en aftrekbare kosten
  • Belasting betalen, aansprakelijkheid
 • Horeca
  • Horeca en personeel
  • Horeca en veiligheid
  • Horecakosten
  • Horecapand
  • Horecavergunningen
  • Horecawetgeving
  • Actualiteit
  • Horeca-administratie
  • Horecabelastingen
  • Horecacontracten
 • Financieel en bankzaken
  • Rente en provisie
  • Actualiteit
  • Betalingsverkeer
  • Leasing
  • Leningen en kredieten
  • Subsidies en overheidssteun
 • Familiezaken en financiële planning
  • Kinderen
  • Overlijden en erfbelasting
  • Partner
  • Pensioen
  • Samenwonen
  • Schenken en schenkbelasting
  • Sparen en beleggen
  • Testament
  • Actualiteit
  • Echtscheiding
  • Emigratie en immigratie
  • Financiële planning
  • Huwelijkse voorwaarden
 • BV en dga
  • Aandelen en statuten
  • Actualiteit
  • Belaste winst en aftrekbare kosten
  • Dga en belasting
  • Dga en beloning
  • Dga en familiezaken
  • Dga en pensioen
  • Geld uit uw BV
  • Holdingstructuur
  • Juridische aspecten
  • Lenen en borgstelling
  • Oprichting en inbreng
  • Opvolging/overdracht
 • Btw
  • Actualiteit
  • Diensten
  • Factuur
  • Fiscale eenheid
  • Herziening en herrekening
  • Intracommunautair (binnen EU)
  • Invoer, uitvoer (buiten EU)
  • Leveringen
  • Ondernemerschap btw
  • Onroerend goed
  • Samengestelde prestaties
  • Specifieke regelingen
  • Tarief
  • Voorbelasting en BUA
  • Vrijstellingen
 • Bouw
  • Aanneming van werk
  • Aansprakelijkheid
  • Actualiteit
  • Arbeidsinspectie
  • Bouwgrond
  • Milieu
  • Offertes en contracten
  • Uitvoering en oplevering
  • Vergunningen en bestemmingsplan
 • Verzekeringen
  • Aansprakelijkheid
  • Actualiteit
  • Arbeidsongeschiktheid
  • Bedrijfsverzekering
  • Lijfrente en levensverzekering
  • Onroerende zaken
  • Overige verzekeringen
  • Pensioenverzekering
  • Sociale verzekeringen
1523 resultaten ... voor ''
Gesorteerd op datum
 • relevantie
 • aantal hits
 • datum

arbo - 18.01.2021

Kunt u uw medewerkers verplichten tot vaccinatie?

Het coronavirus brengt allerlei nieuwe discussies teweeg. Een vaccin is de oplossing tegen verdere verspreiding van het virus. Als uw personeel volledig is gevaccineerd, kan uw praktijk weer verder. Maar mag u hen verplichten tot vaccineren?

SAMENWERKING - 18.01.2021

Neem goed afscheid van uw medevennoten!

Het aangaan van een maatschap of vennootschap onder firma raakt niet alleen de vennoten onderling, maar ook de (rechts)verhouding met de buitenwereld. Ook als de samenwerking stopt, moet hieraan aandacht worden besteed.

BELASTINGEN - 18.01.2021

Wat verandert er dit jaar op fiscaal gebied?

Ook in 2021 verandert er weer het nodige op fiscaal gebied. Dit geldt zowel voor eenmanszaken of maatschappen (IB-ondernemers) als voor praktijken in de BV-vorm. Wat zijn nu de belangrijkste wijzigingen?

TUCHTRECHTSPRAAK - 18.01.2021

Teamwork tussen arts en ondersteuner is onmisbaar

Een patiënt van 15 jaar oud komt met zijn ouder op de HAP en moet even wachten op een patiënt met een hogere urgentie. De arts stuurt hem na onderzoek met ibuprofen naar huis. Had de arts zonder meer op de triagiste mogen vertrouwen?

SCHOLING - 18.01.2021

Gratis opleiden tijdens de lockdown

Als uw werknemers door de lockdown thuiszitten, kan het een goed moment zijn om hen enkele opleidingen te laten doen. Hoe kan NL leert door helpen?

TUCHTRECHT - 18.01.2021

Moet de patiënt altijd weten wie de operateur is?

Job Kops is binnen de vakgroep urologie van het opleidingsziekenhuis al jarenlang bekend met een blaascarcinoom. Een van de urologen bespreekt de beoogde ingreep met hem. Moet deze arts de ingreep dan ook uitvoeren?

ENERGIE - 13.01.2021

Geluidseisen warmtepompen uitgesteld


BEDRIJFSHUUR - 13.01.2021

Bankgarantie kwijt, wat nu?

Het is gebruikelijk dat de huurder van bedrijfsruimte bij aanvang van de huur een bankgarantie (of waarborgsom) verstrekt. Bij het inroepen van de bankgarantie of bij einde huur moet de bankgarantie geretourneerd worden. Wat als deze zoek is?

FINANCIERING - 13.01.2021

De verhuurhypotheek

Het komt regelmatig voor dat iemand een nieuwe woning koopt en zijn ‘oude’ woning wil gaan verhuren of dat uw cliënt een woning wil kopen voor de verhuur. Waar moet hij dan rekening mee houden? Wat kunt u hem adviseren?

Kadaster - 13.01.2021

Alle publiekrechtelijke beperkingen naar één registratie

Alle gemeenten in Nederland zijn verplicht om de publiekrechtelijke beperkingen over te zetten naar de Basisregistratie Kadaster publiekrechtelijke beperkingen (BRK-PB). Hoe zit dat? Wat betekent dit voor u als makelaar?

WONINGHUUR - 13.01.2021

Aanzegging einde tijdelijk huurcontract via (bulk)mail?

Een verhuurder moet het einde van een tijdelijk huurcontract voor woonruimte tijdig aanzeggen. Gebeurt dat niet (goed), dan wordt het huurcontract voor onbepaalde tijd verlengd. Wat besliste de rechter over aanzeggen met een bulkmail?

ENERGIE - 13.01.2021

Afsluiten gasaansluiting (tijdelijk) gratis


VERGUNNINGEN - 13.01.2021

Check regelmatig uw e-mail!

Stel, u geeft bij een aanvraag omgevingsvergunning aan dat u goed bereikbaar bent per e-mail. Dit betekent dat het college van B en W een besluit op uw vergunningaanvraag per e-mail mag toesturen. Maar hoe zit het dan met bezwaar, e.d.?

OVERDRACHTSBELASTING - 13.01.2021

Tarieven overdrachtsbelasting vanaf 1 januari 2021

Zoals u ongetwijfeld weet, zijn de tarieven in de overdrachtsbelasting per 1 januari 2021 ingrijpend gewijzigd. In dit artikel zetten we de tariefwijzigingen nog eens voor u een rij.

VERKOOP - 13.01.2021

Aandachtspunten bij overdracht appartementsrecht

Zoals bekend, gelden er bij de overdracht van een appartementsrecht andere aandachtspunten dan bij de overdracht van een woning. Denk bijv. aan het reservefonds van een Vereniging van Eigenaars (VvE) en de aansprakelijkheid voor schulden.

Cookiebeleid