Gesorteerd op:
Volledige jaargang
 • Laatste 7 dagen
 • Laatste 30 dagen
 • Laatste 90 dagen
 • Volledige jaargang
 • Aangepast
Alle domeinen
 • Alle domeinen
 • Corona-Update
  • Actualiteit
 • Auto
  • Aan- en verkoop
  • Autokosten
  • Bestelauto
  • Btw en auto
  • Kostenvergoedingen
  • Overige vervoersmiddelen
  • Privégebruik en bijtelling
  • Verkeersboetes
  • Verzekeringen
  • Actualiteit
  • Autobelastingen
 • Internet en e-commerce
  • Consument
  • Cryptovaluta
  • Recht en internet
  • Sociale media
  • Software/hardware
  • Webdiensten
  • Actualiteit
  • Beveiliging
  • Eigen website
  • E-mail
  • Online ondernemen
 • Recht
  • Gebreken/garantie
  • Handelspraktijken
  • Aansprakelijkheid
  • Actualiteit
  • Adviseur en klant
  • Contracten en voorwaarden
  • Incasso
  • Intellectuele eigendom
  • Privacy
  • Procedure
 • Personeel
  • Vakantie en verlofregelingen
  • Arbo en ziekte
  • Medezeggenschap
  • Loonheffing, loonadministratie
  • Internationaal
  • Flexibele arbeid
  • Cao's
  • Beloning
  • Arbeidsovereenkomst
  • Ontslag en opzeggen
  • Actualiteit
  • Aansprakelijkheid werkgever
  • Werken met zzp'ers
  • Secundaire arbeidsvoorwaarden
  • Personeelsbeleid, scholing
  • Pensioen
  • Werving en selectie
 • (Para)medicus
  • Actualiteit
  • Beroepsaansprakelijkheid
  • Gezondheidsrecht
  • Praktijkorganisatie
  • Richtlijnen en protocollen
  • Samenwerking - maatschap
  • Tuchtrechtspraak
 • Onroerende zaken
  • Aan- en verkoop
  • Actualiteit
  • Appartement
  • Bedrijfspand
  • Belastingen
  • Bouwen en verbouwen
  • Burenrecht
  • Huur en verhuur
  • Milieu
  • Ruimtelijke ordening
  • WOZ
 • Ondernemer, zzp'er en onderneming
  • Starten
  • Actualiteit
  • Bedrijfsopvolging
  • Belaste winst en aftrekbare kosten
  • Commanditaire vennootschap
  • Eenmanszaak
  • Investeren, groei, overname
  • Maatschap, Vof
  • Man-vrouwfirma
  • Rechtsvormkeuze
  • Staken
  • Zzp'er en schijnzelfstandigheid
 • Landbouw
  • Actualiteit
  • Bedrijfsopvolging
  • Landbouw en belasting
  • Landbouw en btw
  • Landbouwmaatschap
  • Landbouw wet- en regelgeving
  • Pacht
  • Boer en privé
  • Dier en recht
  • Gebouw en grond
  • Subsidies en landbouw
 • Horeca
  • Horeca en personeel
  • Horeca en veiligheid
  • Horecakosten
  • Horecapand
  • Horecavergunningen
  • Horecawetgeving
  • Actualiteit
  • Horeca-administratie
  • Horecabelastingen
  • Horecacontracten
 • Belastingen en Belastingdienst
  • Administratie en jaarrekening
  • Bezwaar en beroep
  • Boetes
  • Controle en procedures
  • Eigen woning en hypotheek
  • Inkomstenbelasting privé
  • Lokale heffingen
  • Rechten en plichten
  • Toeslagen
  • Vennootschapsbelasting
  • Vrijwilligers
  • Aangifte
  • Aanslag
  • Actualiteit
  • Belaste winst en aftrekbare kosten
  • Belasting betalen, aansprakelijkheid
 • Financieel en bankzaken
  • Rente en provisie
  • Actualiteit
  • Betalingsverkeer
  • Leasing
  • Leningen en kredieten
  • Subsidies en overheidssteun
 • Familiezaken en financiële planning
  • Kinderen
  • Overlijden en erfbelasting
  • Partner
  • Pensioen
  • Samenwonen
  • Schenken en schenkbelasting
  • Sparen en beleggen
  • Testament
  • Actualiteit
  • Echtscheiding
  • Emigratie en immigratie
  • Financiële planning
  • Huwelijkse voorwaarden
 • BV en dga
  • Aandelen en statuten
  • Actualiteit
  • Belaste winst en aftrekbare kosten
  • Dga en belasting
  • Dga en beloning
  • Dga en familiezaken
  • Dga en pensioen
  • Geld uit uw BV
  • Holdingstructuur
  • Juridische aspecten
  • Lenen en borgstelling
  • Oprichting en inbreng
  • Opvolging/overdracht
 • Btw
  • Actualiteit
  • Diensten
  • Factuur
  • Fiscale eenheid
  • Herziening en herrekening
  • Intracommunautair (binnen EU)
  • Invoer, uitvoer (buiten EU)
  • Leveringen
  • Ondernemerschap btw
  • Onroerend goed
  • Samengestelde prestaties
  • Specifieke regelingen
  • Tarief
  • Voorbelasting en BUA
  • Vrijstellingen
 • Bouw
  • Offertes en contracten
  • Uitvoering en oplevering
  • Aanneming van werk
  • Aansprakelijkheid
  • Actualiteit
  • Arbeidsinspectie
  • Bouwgrond
  • Milieu
  • Vergunningen en bestemmingsplan
 • Verzekeringen
  • Aansprakelijkheid
  • Actualiteit
  • Arbeidsongeschiktheid
  • Bedrijfsverzekering
  • Lijfrente en levensverzekering
  • Onroerende zaken
  • Overige verzekeringen
  • Pensioenverzekering
  • Sociale verzekeringen
1668 resultaten ... voor ''
Gesorteerd op datum
 • relevantie
 • aantal hits
 • datum

HUWELIJKSRECHT - 09.07.2020

Inkomensbegrip in huwelijkse voorwaarden van groot belang!

Wat wordt er bedoeld met verrekening van inkomen in huwelijkse voorwaarden? Wat als er niet wordt verrekend? Wat staat daarover in de wet? Wat is goed om te weten en goed om te regelen?

TESTAMENT - 09.07.2020

Vertrouwelijkheid testament door notaris gegarandeerd?

Wie kan welke informatie opvragen over een testament? Geldt dat ook voor oude testamenten die zijn herroepen? Wat wordt er bedoeld met de geheimhoudingsplicht van de notaris? Wat staat er in de wet en wat zegt de rechter?

ARBEIDSRELATIES - 06.07.2020

Inhuren van een zzp’er, waar moet u op letten?

Al een aantal jaren zijn de regels over het inhuren van zzp’ers onduidelijk. De eerdere voorstellen tot de invoering van een vast minimumtarief en een zelfstandigenverklaring zijn onlangs ingetrokken. Wat is de huidige stand van zaken?

FACTUUR - 06.07.2020

Factuureisen blijven in praktijk struikelblok, hoe moet het wel?

Signalen uit de belastingadviespraktijk geven aan dat het bij het opmaken van een fiscaal correcte factuur nog steeds misgaat. Dat is voor uw klant, maar ook voor u vervelend. Reden genoeg om daar nog eens bij stil te staan ...

PERSONEEL - 06.07.2020

Werken met vakantiekrachten

Als u in de vakantieperiode studenten of scholieren inschakelt, kunt u gebruikmaken van een speciale fiscale regeling. Hoe zit dat? Waar moet u op letten?

COMPENSATIE - 06.07.2020

Compensatie voor aanschaf eHerkenning


INKOMSTENBELASTING - 06.07.2020

Ander voorstel aanpassing box 3


AUTO - 06.07.2020

Auto op de zaak of privé, een lastige keuze

De auto is voor veel ondernemers een belangrijke zaak. Niet alleen wilt u zich representatief vervoeren, ook is het van belang wat fiscaal de meest gunstige aanpak is. De auto op de zaak en dan maar de bijtelling slikken of toch beter privé?

UITSTEL VAN BETALING - 06.07.2020

Wat als de geldigheid van uitstel van betaling afloopt?

Rondom uitstel van betaling, corona en de belastingaangiften duizelt het u ongetwijfeld met al die datums, deadlines en voorwaarden. Wat moet u weten om de zaken fiscaal in orde en overzichtelijk te houden? Wat zijn de komende deadlines?

INKOMSTENBELASTING - 06.07.2020

Verhuurinkomsten toch belast?

Duizenden Nederlanders verhuren jaarlijks hun woning of een deel ervan. De vraag is of deze inkomsten belast zijn en zo ja, hoe? De adviseur van de Hoge Raad heeft hierover advies uitgebracht. Hoe luidt dat en wat kunt u ermee?

ERFRECHT - 02.07.2020

Mede-erfgenaam verplicht om openheid van zaken te geven?

Heeft een erfgenaam recht op inzage van bankafschriften die van belang zijn? Wat staat er in de wet? Wat als een andere erfgenaam niet wil meewerken? Wat heeft de rechter hierover beslist?

SCHENKEN - 02.07.2020

Schenking achteraf gebruiken voor eigen woning?

Als iemand u geld schenkt ten behoeve van een eigen woning, is deze gift onder voorwaarden vrijgesteld van schenkbelasting. Kunt u de schenking hiervoor ook achteraf gebruiken en toch profiteren van de vrijstelling?

CONTROLE - 02.07.2020

Controle op misbruik coronamaatregelen


CONTROLE - 02.07.2020

Vrijspraak (geen celstraf), maar aanslag van de fiscus!

Het gebeurt, een strafzaak eindigt in een vrijspraak, maar vervolgens gaat het dossier naar de fiscus. Deze legt een enorme belastingaanslag op! Kan dat zomaar? Het antwoord luidt: meestal wel. Wat is er nu beslist?

RECHT VAN DE BOUW - 02.07.2020

Wat gaat er voor, informatieplicht of onderzoeksplicht?

Robert geeft opdracht tot het aanbrengen van een vaste drukwand bij een loods. Vlak na oplevering en ingebruikname van de loods ontstaat er op de voorgevel een bolling en stort de gevel en een deel van het dak in. Wie is er aansprakelijk?

Cookiebeleid