Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

PERSONEEL - 14.06.2024

Subsidieregeling praktijkleren

De Subsidieregeling praktijkleren voor het studiejaar 2023/2024 is 3 juni tot en met 17 september 2024 weer geopend voor aanvragen. Wat moet u weten?
Lees meer

OVERLIJDEN - 14.06.2024

As van overleden ouder moet ongesplitst worden uitgestrooid

Ook de asbestemming geschiedt doorgaans op wens van de overledene. Wat als de nabestaanden daar verschillend over denken? Hoe kan de vermoedelijke wens van de overledene worden achterhaald?
Lees meer

TESTAMENT - 14.06.2024

Andere testamentsvormen dan het notarieel testament

Naast het notarieel testament zijn er nog enkele andere testamentsvormen, te weten: het depottestament, het codicil en buitengewone testamentsvormen, ook wel noodtestamenten genoemd. Wat moet u weten?
Lees meer

BESLOTEN VENNOOTSCHAP - 14.06.2024

Versterkte zorgplicht van notaris bij bijzondere omstandigheden, zoals bij vertegenwoordiging van een BV

Als een akte wordt gepasseerd waarbij een BV als partij optreedt, moet de notaris controleren wie er bevoegd is om namens de BV te tekenen. Hoever gaat zijn zorgplicht? Wat zegt de rechter?
Lees meer

ONTSLAG - 14.06.2024

Ziek en aan het werk bij concurrent, ontslag op staande voet!

Louis werkte als verhuizer bij verhuisbedrijf Vlotjes toen hij zich ziek meldde. Na ruim een jaar kwam Vlotjes erachter dat Louis werkzaamheden deed voor een concurrent. Hij ontsloeg Louis op staande voet. Hoe ziet de rechter dat?
Lees meer

PERSONEELSBELEID - 14.06.2024

Een slechtnieuwsgesprek voeren zonder omweg

Het gaat een leidinggevende niet in de koude kleren zitten om een werknemer slecht nieuws te brengen. Maar hoe brengt u dit?
Lees meer

Meest gelezen tips & adviezen

DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER - 13.05.2024

Jaarlijks dividend uitkeren?

Per 1 januari 2024 is het belastingtarief voor inkomsten uit aanmerkelijk belang (box 2) gewijzigd en is er een tweeschijvenstelsel ingevoerd. Hoe zit dat? Hoe kunt u daar uw voordeel mee doen?
Lees meer

AFSCHRIJVING - 08.04.2024

Afschrijving bedrijfspand 2024 aangepast

De afschrijving op bedrijfspanden is per 2024 gewijzigd als gevolg van het Belastingplan 2024. Waar moet u rekening mee houden dit jaar?
Lees meer

EIGEN WONING - 16.04.2024

Hypotheekrenteaftrek bij hoogste inkomen niet altijd voordelig

Het is weer tijd voor de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting. De aftrek van hypotheekrente voor de eigen woning toepassen bij de partner met het hoogste inkomen, is tegenwoordig niet altijd meer het meest gunstig. Hoe zit dat?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app

Cookiebeleid