Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

ONDERNEMINGSKOSTEN - 29.11.2022

Zijn kosten voor het verzorgen van de belastingaangifte aftrekbaar?

Ondernemers hebben te maken met kosten die volledig, deels of geheel niet aftrekbaar zijn van de winst. Hoe zit het met de kosten voor het verzorgen van belastingaangiften?
Lees meer

EIGEN WONING - 29.11.2022

Wanneer is een woning in aanbouw?

Het uitzetten van bouwlijnen en het afgraven van een perceel zijn voorbereidende werkzaamheden, geen bouwkundige werkzaamheden van een woning in aanbouw.
Lees meer

ONDERNEMER - 29.11.2022

Versoepeling invorderingsbeleid en kwijtschelding

De staatssecretaris van Financiën helpt de ondernemer - ook los van de diverse coronamaatregelen - door versoepelingen van het invorderingsbeleid.
Lees meer

FAMILIERECHT - 29.11.2022

Mag een ouder naar vrije keuze over het vermogen van minderjarige kinderen beschikken?

Door schenkingen, erfenissen of legaten kunnen minderjarige kinderen over een vermogen beschikken. Ouders met het ouderlijk gezag over de kinderen zijn bewindvoerder over dat vermogen. Mogen ze daarover beschikken?
Lees meer

ERFRECHT - 29.11.2022

Erfgenaam niet in privé aansprakelijk na onverwachte schuld

Een nalatenschap kan zuiver of beneficiair worden aanvaard of worden verworpen. Dat is afhankelijk van de hoogte van de bezittingen en de schulden van de erflater. Wanneer wordt iemand geacht zuiver te hebben aanvaard?
Lees meer

BELASTINGEN - 29.11.2022

Ook na overdracht aan afgezonderd particulier vermogen (APV) wordt een woning fiscaal tot eigen vermogen gerekend

Door overdracht van vermogensbestanddelen aan een stichting zijn deze juridisch vermogen van de stichting. Maar fiscaal kan dat anders liggen. Wat als de stichting wordt aangemerkt als een APV? Wat zijn dan de fiscale gevolgen?
Lees meer

Meest gelezen tips & adviezen

FISCOTIP - 13.10.2022

Blijft de BV nog steeds fiscaal aantrekkelijk?

Vanaf 2023 gaan BV’s flink meer vennootschapsbelasting betalen. Bovendien gaat er voor veel dga’s ook het nodige veranderen. Maar wanneer is een BV in 2023 nog aantrekkelijk en waar hangt dit vooral van af?
Lees meer

FISCOTIP - 27.10.2022

Speel in op tariefdifferentiatie box 2

Als de plannen doorgaan, betaalt u als dga vanaf 2024 extra belasting over uitgedeelde winst boven € 67.000. Door hier tijdig op in te spelen, kunt u uw bijdrage aan de staatskas grotendeels beperken. Wat zijn de mogelijkheden?
Lees meer

FISCOTIP - 10.11.2022

De familiehypotheek als opvolger van de jubelton

Per 2023 wordt de hoge schenkingsvrijstelling voor de aankoop van een eigen woning verminderd van € 106.671 naar € 28.497. In 2024 vervalt deze helemaal. U kunt uw kinderen ook op een andere manier helpen bij de aankoop van een woning.
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app

Cookiebeleid