Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

BELASTINGEN - 23.05.2024

De belangrijkste fiscale maatregelen voor de MKB-ondernemer uit het Hoofdlijnenakkoord

In het onlangs door PVV, VVD, NSC en BBB gepresenteerde Hoofdlijnenakkoord staat ook een groot aantal fiscale maatregelen.
Lees meer

HUUR- EN VERHUUR - 23.05.2024

Btw en optie btw-belaste verhuur

De verhuur van onroerende zaken is in principe vrijgesteld van btw. Onder voorwaarden kunnen partijen opteren voor een met btw belaste verhuur. Een van de voorwaarden is in het nieuwe Vastgoedbesluit iets versoepeld. Hoe zit dat?
Lees meer

SUBSIDIES - 23.05.2024

Wijzigingen Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking 2024

Voor wie? De Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) is een exploitatiesubsidie voor VvE’s en energiecoöperaties (groepjes buurtbewoners) die investeren in het opwekken van energie door middel van zonnepanelen, windturbines of waterkracht. Tip.  Ook een bedrijf met een kleinverbruikersaansluiting (3 x 32A) kan zich bij een energiecoöperatie aansluiten. Per kWh opgewekte stroom kan er subsidie worden gekregen. ...
Lees meer

AAN- EN VERKOOP - 23.05.2024

In welke hoedanigheid tekent iemand de koopovereenkomst?

In de koopovereenkomst van een onroerende zaak wordt de hoedanigheid van de koper en de verkoper vermeld. Dat daarbij iets fout kan gaan, blijkt uit de procedure die speelde voor Rechtbank Rotterdam. Wat speelde er?
Lees meer

WONINGHUUR - 23.05.2024

Schoonmaken op kosten van de huurder?

Het is de nachtmerrie van iedere verhuurder: een huurder verwaarloost de huurwoning dusdanig dat er brandgevaar dreigt, dat er gevaar voor de gezondheid is en dat er ongedierte is. Mag de verhuurder dan op kosten van de huurder ingrijpen?
Lees meer

BOUW - 23.05.2024

Regeling stimulering Schoon en Emissieloos Bouwen voor overheden opengesteld

SPUK SEB staat voor Regeling stimulering Schoon en Emissieloos Bouwen voor medeoverheden en is er voor het stimuleren van het gebruik van emissieloze bouwmachines en vaartuigen bij aanbestedingen. Deze regeling is op 16 april 2024 geopend en eindigt op 20 augustus 2024. Per aanvrager is er in 2024 € 400.000 beschikbaar. Het totale budget is € 18 miljoen in 2024 ( https://bit.ly/4dm1azV ). Tot en met 2029 is er in totaal € 169,2 miljoen beschikbaar. Tip.  Weet dat als u een aanbesteding voorbereidt en emissieloze bouwmachines en vaartuigen kunt en wilt inzetten, de opdrachtgever de meerkosten (deels) vergoed kan krijgen. Let op.  Alleen gemeenten, provincies en waterschappen die het convenant Schoon en Emissieloos Bouwen hebben ondertekend, kunnen in 2024 SPUK SEB aanvragen ( https://bit.ly/3UBGyfo ). ...
Lees meer

Meest gelezen tips & adviezen

AUTO VAN DE ZAAK - 15.03.2024

Kan de bijtelling voor privégebruik van de auto van de zaak meer dan 22% bedragen?

Indien u als directeur-grootaandeelhouder of als een werknemer met een auto van de zaak meer dan 500 kilometer per jaar privé rijdt, moet er een bijtelling worden berekend. Meestal is dit 22% van de cataloguswaarde van de auto, tenzij ...
Lees meer

AFSCHRIJVING - 08.04.2024

Afschrijving bedrijfspand 2024 aangepast

De afschrijving op bedrijfspanden is per 2024 gewijzigd als gevolg van het Belastingplan 2024. Waar moet u rekening mee houden dit jaar?
Lees meer

EIGEN WONING - 16.04.2024

Hypotheekrenteaftrek bij hoogste inkomen niet altijd voordelig

Het is weer tijd voor de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting. De aftrek van hypotheekrente voor de eigen woning toepassen bij de partner met het hoogste inkomen, is tegenwoordig niet altijd meer het meest gunstig. Hoe zit dat?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app

Cookiebeleid