Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

BTW - 23.03.2023

Voorkom belastingrente met suppletieaangifte btw voor 1 april 2023

Als bij het opstellen van de jaarstukken over 2022 blijkt dat er te weinig of juist te veel btw is aangegeven in de btw-aangifte, dan moet u dit corrigeren met een suppletieaangifte.
Lees meer

PERSONEEL - 22.03.2023

De ramadan staat voor de deur, moet u daar rekening mee houden

In 2023 start de ramadan op 22 maart waardoor veel islamitische medewerkers zullen vasten tot 20 april 2023. Tijdens de ramadan vasten moslims door niet te eten en te drinken. Zij doen dat van zonsopgang tot zonsondergang, dus ongeveer van 04.00 tot 22.00 uur. Hoe gaat u daar als werkgever mee om?
Lees meer

VERGUNNINGEN - 22.03.2023

Legesaanslag gemeente vernietigd

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt voor de bouw van bijv. een woning of een bedrijfspand, bent u leges verschuldigd. De hoogte van de leges zijn afhankelijk van de bouwkosten en kunnen flink in de papieren lopen. Voor het bepalen van de bouwkosten gebruikt de heffingsambtenaar doorgaans het bouwkostenkompas. Onlangs oordeelde Rechtbank Den Haag dat de gemeente geen legesaanslag mag opleggen omdat zij gebruikmaakt van het digitale bouwkostenkompas.
Lees meer

LOONADMINISTRATIE - 21.03.2023

Duidelijkheid thuiswerkende grensarbeider?

Al eerder berichtten wij over de gevolgen van het thuiswerken voor grensarbeiders. Tot en met 30 juni a.s. lopen de Europese afspraken rondom de sociale zekerheid door. Thuiswerken door een grensarbeider heeft tot die tijd geen gevolgen voor de sociale zekerheid. Echter, daarna geldt dat als er meer dan 25% wordt thuisgewerkt, het sociale zekerheidsstelsel van het woonland van toepassing is. Dat kan leiden tot meer administratieve lasten bij de werkgever (opzetten salarisadministratie) en/of tot meer werkgeverslasten (sociale zekerheid). Beiden zijn ongewenst. Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil in een aparte overeenkomst met België en Duitsland afspreken dat in afwijking van de hoofdregel de grensarbeider ten minste 40% mag thuiswerken, zonder dat dit leidt tot een aanpassing van het sociale zekerheidsregime. Omdat veel werknemers vier dagen per week werken en twee dagen thuiswerken de norm is, zou een percentage van 50% passend zijn. Of u een salarisadministratie moet voeren in het woonland, is onder andere afhankelijk van de vraag of er een zogenaamde ‘vaste inrichting’ in het woonland is. Nederland wil met de buurlanden tevens aparte afspraken maken dat het thuiswerken van een werknemer an sich geen vaste inrichting is. Wij volgen dat voor u....
Lees meer

LOONHEFFINGEN - 21.03.2023

Oekraïense werknemer en de loonbelastingtabel

Lange tijd was onduidelijk welke loonbelastingtabel u moet toepassen voor uw Oekraïense werknemers en of zij recht hebben op de heffingskortingen. De Belastingdienst heeft hierover recentelijk een uitspraak gedaan. Bij het vaststellen van de woonplaats moet u alle feiten en omstandigheden in aanmerking nemen. Als de Oekraïense werknemer fiscaal inwoner is van Nederland, past u de loonbelastingtabel voor inwoners toe. Anders past u de loonbelastingtabel voor zogenaamde ‘derdelanders’ toe. Vaak zal de fiscale woonplaats van de werknemer niet eenduidig kunnen worden vastgesteld. Dat is bijv. aan de hand als de werknemer in Oekraïne beschikt over een woonadres en de partner nog daar verblijft, terwijl de werknemer in Nederland een baan en een (tijdelijk) woonadres heeft, de kinderen in Nederland naar school gaan, de werknemer staat ingeschreven bij de gemeente en een Nederlandse bankrekening heeft, maar geen voornemen heeft zich permanent in Nederland te vestigen. In dat geval mag u de loonbelastingtabel voor inwoners toepassen als de werknemer al ten minste zes maanden in Nederland verblijft en u het volledige verblijfadres van de werknemer heeft. De werknemer heeft recht op de loonheffingskortingen. Als u niet het volledige verblijfadres heeft, dan moet u voor de werknemer het anoniementarief toepassen....
Lees meer

KOSTENVERGOEDINGEN - 21.03.2023

Een euro van thuiswerkvergoeding naar de aftrek van gemengde kosten

Een uitbetaalde thuiswerkvergoeding is belastingvrij voor de loonheffingen. Dit staat echter los van de beoordeling voor de winstbelasting inzake de aftrek als bedrijfskosten. Zijn het gemengde kosten? Wat moet u weten?
Lees meer

Meest gelezen tips & adviezen

INVESTEREN - 17.01.2023

Zonnepanelen in 2023 zakelijk of privé?

Sinds 1 januari 2023 wordt bij aankoop van zonnepanelen 0% btw in rekening gebracht, mits deze panelen op uw eigen woning worden geplaatst. Maar kunt u de zonnepanelen dan toch als zakelijk bestempelen? Wanneer is dit voordelig?
Lees meer

FISCOTIP - 16.02.2023

Kiest u ook voor een youngtimer?

Autorijden wordt steeds duurder, zelfs als u voor elektrisch kiest. Maar misschien is een youngtimer voor u wel een optie? Waar moet u dan vooral op letten, wat zijn de voordelen en hoeveel scheelt het in de portemonnee?
Lees meer

PERSONEEL - 09.02.2023

Laadpaal thuis van werkgever voor werknemer onbelast?

Elektrisch rijden wordt erg populair, dus krijgen ook steeds meer werknemers de beschikking over een elektrische auto. Maar hoe zit het als u als werkgever bij hen thuis een laadpaal installeert? Is dat onbelast en zo ja, wanneer? En voor de dga?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app

Cookiebeleid