CORONA-UPDATE - 11.06.2020

Nieuwe leidraden en onderzoeken in coronatijd

Om een goed overzicht te houden van alle actuele ontwikkelingen rondom het coronavirus heeft de Federatie Medisch Specialisten (FMS) een speciale overzichtspagina gemaakt voor nieuwe leidraden, handreikingen en onderzoeksoverzichten.

U vindt de documenten op https://www.demedischspecialist.nl/overzichtspagina Klik op Richtlijnen Handreikingen Leidraden. Er zijn onder andere drie leidraden gepubliceerd voor zinvolle en juiste zorg op de juiste plek bij het coronavirus: in de thuissituatie, op de spoedeisende hulp (SEH) en op de intensivecareafdeling (ic-afdeling).

Thuissituatie

De Leidraad Triage thuisbehandeling versus verwijzen naar het ziekenhuis bij oudere patiënt met (verdenking op) COVID-19 is herzien. Het doel is de juiste zorg voor de oudere patiënt op de juiste plek, zowel voor de vitale oudere (voorkomen van onderbehandeling) als voor de kwetsbare oudere (voorkomen van overbehandeling), rekening houdend met het beloop van het coronavirus.

Oudere zonder mantelzorg. In de nieuwe versie is een verwijzing opgenomen naar de Leidraad zuurstofgebruik THUIS bij (verdenking op/bewezen) COVID-19 van het Nederlands Huisartsen genootschap (NHG), met aandacht voor de kwetsbare oudere zonder mantelzorg.

SEH

Er is een nieuwe versie van de Leidraad voor opname van patiënten met ‘verdenking op’ COVID-19 besmetting in het ziekenhuis. In deze versie van de leidraad is geprobeerd om de ‘patient journey’, de mogelijke weg die de patiënt aflegt door het ziekenhuis van SEH tot ontslag, zo goed mogelijk te beschrijven.

Beslismomenten. Er worden handvatten gegeven voor beslismomenten rondom opname, ic-opname, behandeling en ontslag. Door middel van een stroomschema worden het gebruik en de betrouwbaarheid van de microbiologische test en de CT-scan om het coronavirus te diagnosticeren, beschreven.

Intensive care

Het eerste deel van het Draaiboek Pandemie bevat de informatie voor de situatie waarin er al sprake is van een pandemie of grote uitbraak. Het is belangrijk dat er op de ic-afdelingen in Nederland uniform gehandeld en getrieerd wordt in geval van een echte crisissituatie. In het nog te volgen tweede deel staan alle achtergronden, inclusief wet- en regelgeving.

Nazorg

In de Leidraad Nazorg voor patiënten met COVID-19 zijn adviezen opgenomen over de nazorg voor corona(verdachte)patiënten, behandeld in de eerste lijn (zie ook de paragraaf ‘ COVID-19 (verdachte) patiënten behandeld in de eerste lijn’) en over de nazorg voor patiënten met corona die opgenomen zijn geweest in een ziekenhuis.

Opstart polikliniek

De Handreiking voor het opstarten van poliklinische non-COVID zorg geeft praktische adviezen voor de eerste periode dat de poliklinische zorg wordt opgeschaald.

Opschaling lokaal. De handreiking geeft ondersteuning aan directie en medisch specialisten om de opschaling lokaal veilig vorm te geven. Ook worden er suggesties gegeven voor werkafspraken (bij verwijzing) met de huisartsen en follow-ups van een patiënt. Dit kunt u ook vinden in de bijbehorende samenvattingskaart.

Samenwerking met huisartsen. De handreiking is opgesteld door de FMS in samenwerking met de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), het NHG en Patiëntenfederatie Nederland.

In nieuwe of geactualiseerde leidraden, handreikingen en (lopende) onderzoeken kunt u adviezen en tips vinden rondom diagnostiek en behandeling van het coronavirus. De overzichtspagina van de FMS wordt steeds geactualiseerd.

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01