BTW - 03.05.2021

Hoelang is btw terug te vorderen als er geen omzet is?

Zoals u weet, heeft de Belastingdienst een forum voor belastingadviseurs. Hierop kwam de vraag binnen hoelang btw is terug te vorderen. Het antwoord hierop kan ook voor u van belang zijn. Hoe zit dat in elkaar? Wat zei de rechter daarover?

Waar gaat het over? Over uw omzet bent u btw verschuldigd, tenzij uw prestaties vrijgesteld zijn van btw. De btw (voorbelasting) op inkopen en kosten mag u aftrekken als deze gebruikt zijn voor belaste prestaties. Stel, u heeft geen omzet uit onderneming, maar u heeft wel doorlopende kosten waarvan u de voorbelasting terugvordert. Hoelang kan dit en waar moet u op letten?

Economische activiteiten

Een btw-ondernemer verricht leveringen of diensten tegen een vergoeding. Dit noemen we economische activiteiten. Ondernemerschap voor de btw doet zich alleen voor als deze economische activiteiten met enige regelmaat worden verricht.

Waar wordt op gelet? Hoe beoordeelt de Belastingdienst of u ondernemer bent voor de btw? Om te beoordelen of u ondernemer bent voor de btw, let de Belastingdienst op de hiernavolgende zaken.

  1. U oefent een zelfstandig bedrijf of beroep uit. Indien u zelfstandig werkt en inkomsten heeft, bent u in de meeste gevallen ondernemer voor de btw. Voor de btw is het niet van belang in welke rechtsvorm u uw bedrijf of beroep uitoefent.
  2. U heeft regelmatig inkomsten. Om als ondernemer voor de btw te worden aangemerkt, moet u regelmatig inkomsten hebben uit uw bedrijf of beroep. Het maakt hierbij niet uit of u winst maakt. Ook maakt het hierbij niet uit of u een winstoogmerk heeft.
  3. U exploiteert een vermogensbestanddeel of een recht. Verhuurt u bijv. een pand of ontvangt u een vergoeding voor een octrooirecht, dan bent u in de meeste gevallen ondernemer voor de btw. Omdat verhuur van een onroerende zaak in beginsel vrijgesteld is van btw-heffing, bestaat er ondanks het ondernemerschap geen recht op btw-aftrek en is er geen btw verschuldigd over de huurtermijnen, tenzij verhuurder en huurder opteren voor btw-heffing.

Let op. Ook als u inkomsten heeft naast uw werk in vaste dienst (bijv. als dga van uw BV), bent u in de meeste gevallen btw-ondernemer, bijv. als u schilder bent en u naast uw vaste baan als dga van uw BV regelmatig schilderopdrachten heeft.

Geen inkomsten? Indien er gedurende langere tijd geen omzet wordt gegenereerd, zal de Belastingdienst de ondernemer vanzelf een schrijven doen toekomen waarin de twijfel wordt uitgesproken of de onderneming nog als onderneming gezien kan worden.

Bewijs. De Belastingdienst vraagt dan naar bewijs waaruit blijkt dat er sprake is van ondernemerschap. Zo dient de ondernemer vervolgens met behulp van objectieve gegevens aan te tonen dat het voornemen bestaat om economische activiteiten te verrichten.

Waarop letten?

U kunt alleen de btw (voorbelasting) op inkopen en kosten in aftrek nemen als u deze gebruikt voor (voorgenomen) belaste handelingen. Is dit niet het geval, dan kan de Belastingdienst de teruggevorderde voorbelasting weer terugvorderen. Zo blijkt uit een uitspraak in hoger beroep van hof ‘s-Hertogenbosch (ECLI:NL:GHSHE:2016:5370) . Let op. Een ondernemer die een aantal jaar geen omzet had, maar wel voorbelasting terugvorderde, moest de teruggevorderde voorbelasting inclusief heffingsrente terugbetalen. De ondernemer kon namelijk niet aannemelijk maken dat de ingekochte goederen en diensten rechtstreeks voortvloeiden uit de uitoefening van de economische activiteiten.

U kunt alleen de btw (voorbelasting) op inkopen en kosten in aftrek nemen als u deze gebruikt voor (voorgenomen) belaste handelingen. Is dit niet het geval, dan kan de Belastingdienst de teruggevorderde voorbelasting weer terugvorderen.

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01