PROCEDURE - 17.09.2013

Wettelijke rente over heffingsrente?

Een opmerkelijke uitspraak van de Rechtbank Gelderland over de uitbetaling van heffingsrente door de Belastingdienst heeft ertoe geleid dat er ‘sprongcassatie’ is ingesteld bij de Hoge Raad. Wat speelt er?

Wat ging eraan vooraf?

Geen heffingsrente vergoed. In de jaren vóór 2011 kreeg niet iedere belastingplichtige die recht had op teruggave van belastinggeld, daarover heffingsrente vergoed. Vaak volstond de Belastingdienst met het allereerst opleggen van een nadere voorlopige aanslag, met daarin een terug te ontvangen bedrag. Vervolgens werd er een definitieve aanslag opgelegd, gelijk aan het belastbare bedrag van de laatste voorlopige aanslag. Over de teruggave op de nadere voorlopige aanslag werd geen heffingsrente vergoed en op de definitieve aanslag evenmin, want in die aanslag was immers geen terug te betalen belasting begrepen.

Fiscus teruggefloten. Veel belastingplichtigen kwamen in opstand tegen deze handelwijze. Uiteindelijk heeft de Hoge Raad in 2011 (30.09.2011) geoordeeld dat de Belastingdienst onzorgvuldig handelde door eerst te kiezen voor een nadere voorlopige aanslag. Heffingsrente moet vergoed worden aan iedere belastingplichtige die belastinggeld terugkrijgt.

Wat speelde er?

Niet genoeg. Een BV ontving aldus op 20 december 2011 alsnog € 32.534,- aan heffingsrente vanwege een op 22 augustus 2009 opgelegde nadere voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2007 met daarin een teruggave van vennootschapsbelasting.

De BV stelt zich echter op het standpunt dat zij die heffingsrente eigenlijk al op 22 augustus 2009 had moeten ontvangen en niet pas op 20 december 2011. Op 22 augustus 2009 was de Belastingdienst die heffingsrente namelijk al verschuldigd. En nu de Belastingdienst pas eind 2011 aan haar verplichting heeft voldaan, is er in de tussenliggende tijd sprake van een verzuim.

Wettelijke rente verschuldigd. Rechtbank Gelderland was het met de BV eens, maar vond een periode van zes weken om tot betaling over te gaan redelijk. Maar over de periode vanaf zes weken na 22 augustus 2009 tot 21 december 2011 is, aldus de rechter, de Belastingdienst de wettelijke rente verschuldigd over het bedrag van € 32.534,-.

Sprongcassatie

Meteen naar de Hoge Raad. De Belastingdienst heeft in overleg met de betreffende BV sprongcassatie ingesteld bij de Hoge Raad. Het normale hoger beroep bij het Gerechtshof wordt dus overgeslagen.

De staatssecretaris heeft inmiddels aangegeven (DB/2013/390u) nog niet inhoudelijk te willen reageren op de zaak en wil eerst het oordeel van de Hoge Raad afwachten alvorens op eventuele gevolgen voor de rijksbegroting in te gaan.

Let op. Overigens is per 1 januari 2013 de heffingsrente vervangen door de belastingrente. Heffingsrente geldt dus alleen nog voor oude belastingjaren.

Tip. Heeft u ook lang moeten wachten op de uitbetaling van heffingsrente in de jaren vóór 2011, stel dan de Belastingdienst aansprakelijk en claim alsnog wettelijke rente onder verwijzing naar deze uitspraak.

• Rechtspraak: Rechtbank Gelderland, 27.06.2013 (BT 18.14.07)
Heeft u ook lang moeten wachten op de uitbetaling van heffingsrente in de jaren vóór 2011, stel dan de Belastingdienst aansprakelijk en claim alsnog wettelijke rente onder verwijzing naar deze uitspraak.

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01