Belastingen en Belastingdienst - Belasting betalen, aansprakelijkheid

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

CORONAMAATREGELEN - 21.09.2022

Bijzonder uitstel (corona)belastingschuld van vijf naar zeven jaar aflossingstijd

Had u in coronatijd gebruikgemaakt van het bijzonder uitstel belastingschulden, dan kon u hierover vijf jaar doen. Dit is nu opgehoogd naar zeven jaar. Maar, er is meer!
Lees meer

BELASTINGRENTE - 12.09.2022

Invorderingsrente en belastingrente, wat is het verschil?

Als ondernemer kan het voorkomen dat u invorderingsrente of belastingrente verschuldigd bent. Maar wanneer bent u deze rentes verschuldigd en wat is het verschil, vroeg een abonnee. Hoe kunt u hier zo goed mogelijk op inspelen?
Lees meer

CORONAMAATREGELEN - 09.09.2022

Termijn terugbetalingsregeling (corona)belastingschulden verlengd van vijf naar zeven jaar

Het wordt voor sommige ondernemers mogelijk om de aflossingstermijn van de coronabelastingschulden te verlengen van vijf naar zeven jaar. Ook wordt het mogelijk om een betaalpauze in te lassen en om per kwartaal te betalen in plaats van per maand.
Lees meer

BESLOTEN VENNOOTSCHAP - 31.08.2022

Vennoot blijft aansprakelijk na uittreden uit Vof

Als uw BV participeert in een vennootschap onder firma (Vof), is de BV als vennoot hoofdelijk aansprakelijk voor schulden van de Vof. Maar hoe zit dit als uw BV zich met terugwerkende kracht laat uitschrijven als vennoot?
Lees meer

ENERGIEBESPARING - 24.08.2022

Voor wie is de energiebesparingsverplichting?

Er bereiken ons steeds meer vragen over de energiebesparingsplicht voor ondernemers: voor wie is dit verplicht? Wel, als ondernemer bent u verplicht alle energiebesparende maatregelen te nemen die u binnen vijf jaar terug kunt verdienen, maar alleen als u meer dan 50.000 kWh stroom of 25.000 m3 gas per jaar verbruikt. Let op.  Sinds 2019 geldt er dan ook een informatieverplichting. Deze loopt via de website van RVO.nl ( https://bit.ly/3A9muax ). Voor kantoorpanden geldt bovendien dat vanaf 2023 minimaal energielabel C verplicht is. Tip 1.  Het is sowieso slim om te bezien welke energiebesparingen u voor uw onderneming uit kunt voeren. Denk aan ledverlichting, tijdschakelaars, isoleren, enz. Tip 2.  Heeft u een installateur nodig, start dan zo snel mogelijk, want er wordt een heel groot tekort aan vakmensen verwacht. Tip 3.  Weet u niet welke maatregelen u het beste kunt nemen? Voor het inschakelen van een energieadviseur kunt u 80% van de kosten vergoed krijgen (maximaal € 2.500 - zie: https://bit.ly/3xSNrMM ). ...
Lees meer

BELASTINGEN - 11.07.2022

Nakomen fiscale plicht is zaak van werknemer

De rechter (ECLI:NL:GHAMS:2022:1569) heeft beslist dat werknemers zelf verantwoordelijk zijn voor het nakomen van hun fiscale verplichtingen in het woon- en in het werkland. Twee piloten zijn vanaf 1990 en 1991 in dienst bij KLM. De piloten wonen in Zwitserland, waardoor de Belastingdienst voor hen een vrijstellingsverklaring ter voorkoming van dubbele belasting afgeeft. KLM houdt geen salaris in op het loon van de werknemers. Echter, door een nieuw belastingverdrag is het loon in Nederland belast. De werknemers ontvangen van de Belastingdienst een navorderingsaanslag inkomstenbelasting. De piloten vinden dat KLM loonbelasting had moeten inhouden volgens het nieuwe belastingverdrag. Zij stellen de werkgever aansprakelijk voor de schade. De rechter bepaalt dat de zorgplicht van de werkgever niet zover gaat dat zij de werknemers had moeten adviseren een aangifte inkomstenbelasting in te dienen. De claim van de werknemers wordt afgewezen. ...
Lees meer
Belastingen en Belastingdienst - Belasting betalen, aansprakelijkheid

Meest gelezen tips & adviezen

BELASTINGEN - 11.07.2022

Nakomen fiscale plicht is zaak van werknemer

De rechter (ECLI:NL:GHAMS:2022:1569) heeft beslist dat werknemers zelf verantwoordelijk zijn voor het nakomen van hun fiscale verplichtingen in het woon- en in het werkland. Twee piloten zijn vanaf 1990 en 1991 in dienst bij KLM. De piloten wonen in Zwitserland, waardoor de Belastingdienst voor hen een vrijstellingsverklaring ter voorkoming van dubbele belasting afgeeft. KLM houdt geen salaris in op het loon van de werknemers. Echter, door een nieuw belastingverdrag is het loon in Nederland belast. De werknemers ontvangen van de Belastingdienst een navorderingsaanslag inkomstenbelasting. De piloten vinden dat KLM loonbelasting had moeten inhouden volgens het nieuwe belastingverdrag. Zij stellen de werkgever aansprakelijk voor de schade. De rechter bepaalt dat de zorgplicht van de werkgever niet zover gaat dat zij de werknemers had moeten adviseren een aangifte inkomstenbelasting in te dienen. De claim van de werknemers wordt afgewezen. ...
Lees meer

BESLOTEN VENNOOTSCHAP - 31.08.2022

Vennoot blijft aansprakelijk na uittreden uit Vof

Als uw BV participeert in een vennootschap onder firma (Vof), is de BV als vennoot hoofdelijk aansprakelijk voor schulden van de Vof. Maar hoe zit dit als uw BV zich met terugwerkende kracht laat uitschrijven als vennoot?
Lees meer

CORONAMAATREGELEN - 09.09.2022

Termijn terugbetalingsregeling (corona)belastingschulden verlengd van vijf naar zeven jaar

Het wordt voor sommige ondernemers mogelijk om de aflossingstermijn van de coronabelastingschulden te verlengen van vijf naar zeven jaar. Ook wordt het mogelijk om een betaalpauze in te lassen en om per kwartaal te betalen in plaats van per maand.
Lees meer

Cookiebeleid