Belastingen en Belastingdienst - Belasting betalen, aansprakelijkheid

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

BELASTINGEN - 29.06.2020

Online formulier verlenging uitstel van belastingbetaling beschikbaar

Als u in maart of april bij de Belastingdienst bijzonder uitstel van betaling heeft gevraagd vanwege de coronacrisis, dan loopt dat uitstel zeer binnenkort af. U kunt het bijzonder uitstel nu verlengen met een online formulier.
Lees meer

UITSTEL VAN BETALING - 09.06.2020

Uitstel van belastingbetaling is nog geen afstel

Het aanvragen van uitstel van belastingbetaling is momenteel nog simpeler dan voorheen. Maar vergeet niet dat er toch een moment komt waarop u deze belasting alsnog moet betalen. Hoe kunt u zich daar het beste op voorbereiden?
Lees meer

AANSPRAKELIJKHEID - 07.05.2020

Wanneer nu wel of niet meer betalingsonmacht melden?

Als men als BV-bestuurder (dga) de belastingen en/of pensioenpremies niet meer kan betalen, moet er een melding betalingsonmacht zijn ter voorkoming van bestuurdersaansprakelijkheid. Hoe zit het dan met corona? Een update.
Lees meer

DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER - 28.04.2020

Hoever reikt uw bestuurdersaansprakelijkheid?

Als bestuurder kunt u in bepaalde gevallen aansprakelijk worden gesteld voor belastingschulden van uw BV. Is dat ook zo als u bepaalde schuldeisers betaalt, maar de Belastingdienst niet? Hoe oordeelde de rechter hier onlangs over?
Lees meer

COVID-19 - 28.04.2020

Coronacrisis, fiscale liquiditeitsplanning

De coronacrisis raakt veel ondernemers hard. Omzetten lopen fors terug, terwijl uitgaven onverminderd doorgaan. Veel ondernemers zijn daarom naarstig op zoek naar mogelijkheden om hun liquiditeitsruimte te vergroten. In dit artikel geven wij u een opsomming van een aantal fiscale mogelijkheden.
Lees meer

COVID-19 - 28.04.2020

Melding betalingsonmacht

Het kabinet heeft maatregelen genomen die gevolgen hebben voor de melding betalingsonmacht.
Lees meer
Belastingen en Belastingdienst - Belasting betalen, aansprakelijkheid

Meest gelezen tips & adviezen

UITSTEL VAN BETALING - 09.06.2020

Uitstel van belastingbetaling is nog geen afstel

Het aanvragen van uitstel van belastingbetaling is momenteel nog simpeler dan voorheen. Maar vergeet niet dat er toch een moment komt waarop u deze belasting alsnog moet betalen. Hoe kunt u zich daar het beste op voorbereiden?
Lees meer

BELASTINGEN - 29.06.2020

Online formulier verlenging uitstel van belastingbetaling beschikbaar

Als u in maart of april bij de Belastingdienst bijzonder uitstel van betaling heeft gevraagd vanwege de coronacrisis, dan loopt dat uitstel zeer binnenkort af. U kunt het bijzonder uitstel nu verlengen met een online formulier.
Lees meer

Cookiebeleid