Onroerende zaken

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

BOUWTERREIN - 26.09.2023

Toch btw verschuldigd over levering terrein met bebouwing

De levering van een perceel met beperkte bebouwing is een bouwterrein voor de btw. Ook als een heel beperkt deel (3%) van het terrein al is bebouwd?
Lees meer

OVERDRACHTSBELASTING - 26.09.2023

OVB bij een als woning in gebruik zijnde niet-woning

Overdrachtsbelasting moet worden betaald als iemand een onroerende zaak geleverd krijgt. Voor woningen die als hoofdverblijf gaan dienen, geldt een verlaagd tarief van 2%.
Lees meer

RECHT - 18.09.2023

Verkrijgende verjaring

U heeft al meer dan 10 of 20 jaar gebruikgemaakt van een strook grond: verjaring kan u eigenaar maken. Wij leggen u uit hoe u de eigendom van deze grond kunt verkrijgen, zodat u bij een eventuele verkoop de grond kunt meeverkopen.
Lees meer

AAN- EN VERKOOP - 18.09.2023

Verkoop van een onroerende zaak door een executeur

Indien een executeur tot verkoop van een onroerende zaak overgaat, moet de notaris controleren of de executeur beschikkingsbevoegd is. Dit geldt uiteraard ook voor de verkoopmakelaar. Waar moet men op letten?
Lees meer

HUUR EN VERHUUR - 18.09.2023

De gevolgen van het Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening voor het incassobeleid van verhuurders

Een rechter zal pas tot ontbinding van een huurovereenkomst en ontruiming van een huurwoning overgaan als de betalingsachterstand minstens drie maanden is. Maakt het Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening dit anders?
Lees meer

BELASTINGEN - 18.09.2023

Voor bedrijfsgedeelte geen ‘laag’ woningtarief overdrachtsbelasting

De overdrachtsbelasting kent een lager tarief (2%) voor woningen. Hoe zit het dan als een object een woon- en bedrijfsdeel kent?
Lees meer
Onroerende zaken

Meest gelezen tips & adviezen

GEMEENTE - 12.07.2023

Parkeren voor uw eigen inrit, mag dat eigenlijk wel?

U krijgt een verkeersboete voor het parkeren van uw auto voor uw eigen inrit. U vraagt zich af hoe dat kan, want u doet dit al jaren zonder problemen. Hoe zit dat? Kunt u dit voorkomen?
Lees meer

RECHT - 18.09.2023

Verkrijgende verjaring

U heeft al meer dan 10 of 20 jaar gebruikgemaakt van een strook grond: verjaring kan u eigenaar maken. Wij leggen u uit hoe u de eigendom van deze grond kunt verkrijgen, zodat u bij een eventuele verkoop de grond kunt meeverkopen.
Lees meer

HUUR EN VERHUUR - 12.07.2023

Einde van de huur van winkelruimte, hoe moet de huurder opleveren?

Winkelruimte wordt meestal casco verhuurd, omdat huurders de ruimte willen aanpassen aan hun formule. Maar stel nu dat de huurder de pui van de vorige huurder heeft overgenomen? Hoe moet hij dan opleveren bij het einde van de huur?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app

Cookiebeleid