Onroerende zaken

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

OMZETBELASTING - 26.09.2022

Btw-belaste leveringen van een bouwterrein

In beginsel zijn alle leveringen van onroerende zaken door een ondernemer vrijgesteld van btw. Soms is een levering van een onroerende zaak toch belast.
Lees meer

SUBSIDIES - 23.09.2022

Subsidie energieadvies MKB’ers tijdelijk stopgezet

Energiebesparende maatregelen. De energieproblematiek is voor MKB-ondernemers niet zomaar iets. Een aantal maatregelen om energie te besparen, kunnen ondernemers zelf wel bedenken en misschien ook wel uitvoeren. Maar voor sommige zaken kunnen zij wellicht professioneel advies goed gebruiken. Voor een dergelijk advies bestaat een subsidieregeling: de Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM). Let op.  Deze regeling is echter per 14 juli 2022 tijdelijk stopgezet, omdat er te veel misbruik van werd gemaakt. Tip 1. Voor kosten voor advies en begeleiding die uw cliënt heeft gemaakt na 1 oktober 2021 en voor 14 juli 2022 kan hij nog wel een subsidieaanvraag bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) indienen. Tip 2. Als uw cliënt al een adviseur opdracht had gegeven voor een adviestraject, dan is het advies van RVO.nl om de opdracht in overleg te annuleren totdat de subsidieregeling weer opengaat. ...
Lees meer

BEDRIJFSHUUR - 23.09.2022

Samenloop franchise- en huurovereenkomst

Bij franchising is er vaak ook een huurovereenkomst tussen de franchisegever en de franchisenemer. Als er geen goede afspraken zijn gemaakt, kunnen er problemen ontstaan als een partij één of beide overeenkomsten wil beëindigen.
Lees meer

VERKOOP - 23.09.2022

Vragenlijst is geen garantieverklaring, maar een basis voor wat de koper mag verwachten

Veel makelaars vragen verkopers om een vragenlijst in te vullen, zodat de staat van de woning duidelijk is voor de kopers. Niet altijd worden de vragen zorgvuldig of juist ingevuld. Welke waarde hecht de rechtspraak aan de vragenlijst?
Lees meer

WONINGHUUR - 23.09.2022

Positie medehuurder bij huuropzegging door hoofdhuurder

Wat gebeurt er met een medehuurder als de hoofdhuurder besluit het gehuurde te verlaten en de huurovereenkomst op te zeggen, zonder dat de medehuurder hiermee instemt? Wie is er dan aansprakelijk voor de huur?
Lees meer

UW RAADSMAN - 23.09.2022

Geen eigenaar, toch btw-aftrek

Onlangs besliste de rechter dat een btw-ondernemer geen eigenaar van een pand hoeft te zijn om daarin te kunnen investeren en de voorbelasting over deze kosten te kunnen aftrekken. Hoe zit dat precies?
Lees meer
Onroerende zaken

Meest gelezen tips & adviezen

FINANCIEREN - 25.08.2022

Financieren verduurzamen woning

Nu de energielasten fors stijgen, willen veel woningeigenaren hun woning verduurzamen. Daarmee worden de lasten lager, maar hoe kunnen zij dat financieren?
Lees meer

UW RAADSMAN - 25.08.2022

Na scheiding alleen hypotheekrenteaftrek bij eigendom

Bij echtscheiding is de hypotheekrenteaftrek voor de eigen woning een belangrijk aandachtspunt. De hypotheekrenteaftrek blijft namelijk niet altijd volledig behouden. Wat kunt u uw cliënten hierover adviseren?
Lees meer

BEDRIJFSOPVOLGING - 05.07.2022

Bedrijfsopvolgingsregeling overdrachtsbelasting

Onlangs stond bij de Hoge Raad de vraag centraal of de vrijstelling overdrachtsbelasting van de bedrijfsopvolgingsregeling ook openstaat voor overdrachten tussen vennootschappen van familiair verbonden personen.
Lees meer

Cookiebeleid