Onroerende zaken

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

VERKOOP - 13.01.2021

Aandachtspunten bij overdracht appartementsrecht

Zoals bekend, gelden er bij de overdracht van een appartementsrecht andere aandachtspunten dan bij de overdracht van een woning. Denk bijv. aan het reservefonds van een Vereniging van Eigenaars (VvE) en de aansprakelijkheid voor schulden.
Lees meer

VERGUNNINGEN - 13.01.2021

Check regelmatig uw e-mail!

Stel, u geeft bij een aanvraag omgevingsvergunning aan dat u goed bereikbaar bent per e-mail. Dit betekent dat het college van B en W een besluit op uw vergunningaanvraag per e-mail mag toesturen. Maar hoe zit het dan met bezwaar, e.d.?
Lees meer

FINANCIERING - 13.01.2021

De verhuurhypotheek

Het komt regelmatig voor dat iemand een nieuwe woning koopt en zijn ‘oude’ woning wil gaan verhuren of dat uw cliënt een woning wil kopen voor de verhuur. Waar moet hij dan rekening mee houden? Wat kunt u hem adviseren?
Lees meer

IN DE KIJKER - 13.01.2021

In gebreke stellen, hoe hoort het ook alweer?

Een ingebrekestelling is kort gezegd een brief waarin wordt gevraagd om de gemaakte afspraken correct en binnen een bepaalde termijn na te komen. De juiste inhoud van deze brief en de termijn zijn daarbij heel belangrijk.
Lees meer

KADASTER - 13.01.2021

Alle publiekrechtelijke beperkingen naar één registratie

Alle gemeenten in Nederland zijn verplicht om de publiekrechtelijke beperkingen over te zetten naar de Basisregistratie Kadaster publiekrechtelijke beperkingen (BRK-PB). Hoe zit dat? Wat betekent dit voor u als makelaar?
Lees meer

BEDRIJFSHUUR - 13.01.2021

Bankgarantie kwijt, wat nu?

Het is gebruikelijk dat de huurder van bedrijfsruimte bij aanvang van de huur een bankgarantie (of waarborgsom) verstrekt. Bij het inroepen van de bankgarantie of bij einde huur moet de bankgarantie geretourneerd worden. Wat als deze zoek is?
Lees meer
Onroerende zaken

Meest gelezen tips & adviezen

OVERDRACHTSBELASTING - 09.12.2020

Flinke tariefwijzigingen overdrachtsbelasting per 2021

Met ingang van 2021 vinden er flinke tariefwijzigingen plaats in de overdrachtsbelasting. Dit kan ervoor zorgen dat u bij aankoop van een pand goedkoper of juist duurder uit bent. Hoe zit dat? Wat moet u hiervan weten?
Lees meer

INKOMSTENBELASTING - 11.11.2020

Verhuur deel eigen woning nu ineens wel belast?

Onlangs draaide de hoogste rechter van ons land, de Hoge Raad, de eerdere beslissing van een lagere rechter dat de verhuur van een deel van woning onbelast zou zijn, terug. Slecht nieuws in deze barre tijden. Wat is wel positief?
Lees meer

BELASTINGEN - 21.10.2020

Verhuur tuinhuis toch niet onbelast

Het komt geregeld voor dat iemand een deel van zijn eigen woning verhuurt, bijv. via Airbnb. Zijn deze inkomsten dan belast? Ons hoogste rechtscollege heeft hierover onlangs een belangrijke uitspraak gedaan. Wat speelde er?
Lees meer

Cookiebeleid