Onroerende zaken

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

ONROERENDE ZAKEN - 03.02.2023

Aankoop (bedrijfs)pand: wat bewaken en regelen ter voorkoming dat herstelkosten voor rekening van de koper komen?

De verkoper is verplicht alles mee te delen dat voor de koper bij de aankoop van een goed van belang kan zijn. Wat als er is overeengekomen dat het (bedrijfs)pand wordt verkocht in de staat waarin het zich bij de overdracht bevindt?
Lees meer

GEBOUW EN GROND - 17.01.2023

Loods uit de erfenis moet van de rechter worden verkocht

Alle erfgenamen moeten unaniem akkoord zijn over de wijze waarop de nalatenschap (erfenis) wordt verdeeld. Is er geen overeenstemming, dan kan aan de rechter worden gevraagd om de verdeling vast te stellen. Wat speelt er hier?
Lees meer

BURENRECHT - 17.01.2023

Recht van uitweg: wat als de formulering in de akte onduidelijk is? Moeten paaltjes langs uitweg worden weggehaald?

Een erfdienstbaarheid wordt bepaald door de akte van vestiging. Is de formulering onduidelijk, dan moet er worden gekeken naar de feitelijke wijze van uitoefening. Wat als het doel in een latere overdrachtsakte anders wordt geformuleerd?
Lees meer

AAN- EN VERKOOP - 12.01.2023

Voorwaarden financieringsvoorbehoud

In een koopcontract voor een woning wordt er meestal een financieringsvoorbehoud opgenomen. Voor een succesvol beroep daarop gelden er vaak strenge eisen.
Lees meer

AAN- EN VERKOOP - 12.01.2023

Geschil over de loop van de grens van geleverde grond

Wat als de oppervlakten van een perceel grond die genoemd worden in de akte van levering, niet overeenstemmen met de aan de leveringsakte gehechte situatietekening? De rechter moest zich onlangs over deze vraag buigen.
Lees meer

VERHUUR - 12.01.2023

Vraag bij antikraak niet een te hoge vergoeding

Bij leegstand wordt het middel van antikraak regelmatig ingezet, zeker nu de woningnood hoog is. Maar let op dat de eigenaar ook daadwerkelijk zijn plannen kan uitvoeren en de antikraakovereenkomst kan opzeggen.
Lees meer
Onroerende zaken

Meest gelezen tips & adviezen

BTW - 16.12.2022

Wat betekent 0% btw op zonnepanelen vanaf 2023 voor u?

Het btw-tarief op zonnepanelen voor woningen gaat op 1 januari 2023 omlaag naar 0%. Welke gevolgen heeft dat voor u als u zonnepanelen koopt? Hoe zit het precies met de factuur en wat nu als u al een aanbetaling heeft verricht?
Lees meer

UW RAADSMAN - 23.12.2022

Belastingdienst geeft duidelijkheid over VvE-vermogen

In de praktijk zijn er regelmatig onduidelijkheden over het fiscaal verantwoorden in box 3 van lidmaatschapsrechten in een Vereniging van Eigenaars (VvE). De Belastingdienst geeft nu duidelijkheid over een door een VvE aangegane verplichting.
Lees meer

HYPOTHEEK - 17.11.2022

Meer of minder hypotheek voor uw woning vanaf 2023?

De ontwikkelingen in de wereld krijgen nu ook hun weerslag op de hypotheekmarkt, als we de media mogen geloven. De overheid roert zich nu ook. Wat betekent dat voor de woninghypotheek en de leennormen vanaf 2023?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app

Cookiebeleid