Ondernemer, zzp'er en onderneming

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

KOSTENBESPARING - 20.11.2023

Een goed idee beschermen: wat is zinvol en wat niet?

U heeft of binnen uw onderneming is een geweldig goed idee gelanceerd. Een idee voor een nieuw product, een nieuwe techniek, een nieuwe tactiek, enz. Kunt u een idee beschermen? Zo ja, wat is zinvol en wat niet?
Lees meer

BELASTINGEN - 13.11.2023

Wijziging bedrijfsopvolgingsregeling voor vastgoedondernemers

Tijdens Prinsjesdag werden er diverse wijzigingen in de bedrijfsopvolgingsregeling aangekondigd. Deze wijzigingen kunnen ook van invloed zijn op de situatie van een vastgoedondernemer. Hoe zit dat precies? Wat gaat er veranderen?
Lees meer

MAATSCHAP - 07.11.2023

De arbeidsvergoeding van een vennoot of maatschapslid

Er is tegengestelde rechtspraak over de vraag of het fiscaal mogelijk is om binnen een Vof een vergoeding voor arbeid toe te kennen die hoger is dan het vennootschapsresultaat. Daardoor zou er een verlies bij de andere vennoten ontstaan.
Lees meer

INVESTEREN - 07.11.2023

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek: nog in 2023 investeren of doorschuiven naar 2024?

U weet dat de hoogte van de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) afhankelijk van het geïnvesteerde bedrag is. Om de KIA optimaal te benutten, is het zaak dat u naar uw (geplande) investeringen van 2023 kijkt. Waarom is dat?
Lees meer

ARBEIDSRELATIES - 06.11.2023

In dienstbetrekking of zelfstandig ondernemer?

Onlangs publiceerde de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een wetsvoorstel met daarin informatie over wanneer er sprake is van een dienstbetrekking of van zelfstandigheid. Daarom een update over deze complexe vraag ...
Lees meer

BEDRIJFSOPVOLGING - 31.10.2023

Wijzigingen BOR en DSR: actie vereist?

Het kabinet wil de bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet 1956 (BOR) en de doorschuifregeling in de inkomstenbelasting (DSR) op een aantal punten aanscherpen. Is met het oog hierop actie wenselijk?
Lees meer
Ondernemer, zzp'er en onderneming

Meest gelezen tips & adviezen

FISCALE WINST - 31.10.2023

Eindejaarstips voor ondernemers

Nu het einde van het jaar in zicht komt, is het raadzaam om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. In deze nieuwsflits geven wij een aantal eindejaarstips voor de ondernemer.
Lees meer

VERMOGENSETIKETTERING - 26.09.2023

Mag de auto wel op de zaak?

De vraag die aan de keuze voor een auto van de zaak of een privéauto voorafgaat, heeft te maken met de vermogensetikettering. Over het antwoord op deze vraag heeft de Hoge Raad nieuws te melden.
Lees meer

MAATSCHAP - 07.11.2023

De arbeidsvergoeding van een vennoot of maatschapslid

Er is tegengestelde rechtspraak over de vraag of het fiscaal mogelijk is om binnen een Vof een vergoeding voor arbeid toe te kennen die hoger is dan het vennootschapsresultaat. Daardoor zou er een verlies bij de andere vennoten ontstaan.
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app

Cookiebeleid