Ondernemer, zzp'er en onderneming

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

SUBSIDIES - 21.05.2024

Recordbedrag aan innovatie-investeringen door bedrijven met WBSO-steun

In het jaarverslag Focus op research & development - de WBSO in 2023 dat onlangs is gepubliceerd, staat dat Nederlandse bedrijven in 2023 voor een recordbedrag (€ 8,7 miljard) hebben geïnvesteerd in nieuwe innovatieve technologie, met steun vanuit de Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO). Via de WBSO kunt u als ondernemer een deel van uw loonkosten en andere uitgaven voor het doen van onderzoek en ontwikkeling (R&D) verlagen.
Lees meer

BEDRIJFSOPVOLGINGSREGELING - 06.05.2024

Bezits- en voortzettingseis en objectieve onderneming

Voor toepassing van de bezits- en voortzettingseis van de BOR in de Successiewet 1956 is het van belang of na overname van een onderneming, deze onderneming een zelfstandige objectieve onderneming is of niet.
Lees meer

WET DBA - 06.05.2024

Gevolgen afschaffing handhavingsmoratorium

Uiterlijk per 1 januari 2025 eindigt het handhavingsmoratorium van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties.
Lees meer

URENCRITERIUM - 06.05.2024

Fiscale faciliteiten voor de studerende ondernemer

Veel ondernemers stimuleren hun werknemers om te studeren/cursussen te volgen. Maar ze willen/moeten natuurlijk ook zelf hun kennis bijhouden of bijspijkeren. Welke fiscale faciliteiten zijn er eigenlijk voor een IB-ondernemer?
Lees meer

BEDRIJFSOPVOLGING - 16.04.2024

Geen terugwerkende kracht bedrijfsopvolgingsregeling

Door een goede planning kan box 3-vermogen worden omgezet in ondernemingsvermogen. Hierdoor kan er inkomsten- en erfbelasting worden bespaard. Maar ondanks deze planning pakte dit toch niet helemaal goed uit.
Lees meer

URENCRITERIUM - 15.04.2024

Als zelfstandig ondernemer ook in loondienst bijverdienen: let op de uren om de zelfstandigenaftrek te behouden

Ondernemersaftrekken, zoals de zelfstandigenaftrek, zijn afhankelijk van het voldoen aan het urencriterium. Maar wat als u ook deels in loondienst bent?
Lees meer
Ondernemer, zzp'er en onderneming

Meest gelezen tips & adviezen

AUTO VAN DE ZAAK - 28.02.2024

Mijn auto is vijf jaar oud, wat nu?

Nu men vaak langer doorrijdt met een auto van de zaak, rijst de vraag hoe dat fiscaal eigenlijk zit. Simpel afgaan op wat een salarispakket of aangifteprogramma zegt, is niet altijd verstandig, blijkt in de praktijk.
Lees meer

BELASTINGEN - RECHTSVORM - 11.04.2024

Met terugwerkende kracht een maatschap?

Bij nader inzien. Stel, u heeft een onderneming en daarin werkt uw kind of uw partner mee. Bij het bespreken van de jaarrekening 2023 komt u samen tot de conclusie dat het beter zou zijn dat uw kind en/of partner meedeelt in de ondernemingsresultaten. Dat kan door samen een maatschap aan te gaan. Uw adviseur stelt voor om dat te doen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2024. Dat is administratief handig. ...
Lees meer

UITBETALING AAN DERDEN - 29.03.2024

Btw verlegd en opgaaf uitbetaling bedragen aan derden (UBD)

In 2023 is er onduidelijkheid ontstaan over de opgaaf UBD in btw-verlegd situaties. De Belastingdienst heeft onlangs aangegeven dat voor btw-verlegd situaties in 2022 ook nog een opgaaf UBD 2022 moet worden gedaan.
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app

Cookiebeleid