Bouw

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

VERGUNNINGEN - 12.01.2023

Aannemer aansprakelijk voor bouwen zonder vergunning?

Een aannemer moet zorgen voor de aanvraag van de omgevingsvergunning. Maar wat als na een eerdere foutieve mededeling van de gemeente achteraf blijkt dat er toch een vergunning nodig is? Bij wie ligt dan het risico?
Lees meer

BOUWCONTRACT - 12.01.2023

Aannemer moet waarschuwen bij budgetoverschrijding

Een opdrachtgever beëindigt de overeenkomst met een aannemer vanwege overschrijding van het budget. Volgens de aannemer was de budgetoverschrijding voorzienbaar. De opdrachtgever vindt dat de aannemer had moeten waarschuwen.
Lees meer

RUIMTELIJKE ORDENING - 23.12.2022

Bouwen door ergens anders een bedrijf te laten stoppen?

Stikstof is een hot item in het omgevingsrecht. De natuur is ernstig geschaad en moet hersteld worden. Bouwen kan, maar dan moet het project stikstofneutraal zijn of de stikstofruimte moet van elders komen. Wat besliste de Raad van State onlangs?
Lees meer

GEMEENTE - 23.12.2022

Mag de gemeente uitvoering geven aan een onderhands tot stand gekomen koopovereenkomst?

Sinds het Didam-arrest van de Hoge Raad weten wij dat het oppassen geblazen is als een overheidslichaam een onroerende zaak wil verkopen. Onlangs speelde hierover een procedure bij Rechtbank Midden-Nederland. Wat kunnen we daarvan leren?
Lees meer

ENERGIE - 23.12.2022

0% btw op zonnepanelen vanaf 1 januari 2023

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel aangenomen om het btw-tarief voor de levering en de installatie van zonnepanelen op of bij woningen te verlagen van 21 naar 0%. Naar alle waarschijnlijkheid wordt dit ook door de Eerste Kamer aangenomen en kunt u hier vragen over krijgen. Het betreft levering en installatie van zonnepanelen bij en op een woning van particulieren. Met een woning wordt bijv. ook bedoeld een garage of schuur bij een woning, een serre of een aan- of uitbouw en een vakantiewoning. Ook is het 0%-tarief van toepassing als bijv. een Vereniging van Eigenaars zonnepanelen koopt voor op een appartementencomplex. De particulier wordt door het terugleveren van stroom wel gezien als btw-ondernemer, maar hoeft dit tot 10.000 Wattpiekvermogen of € 1.800 niet te melden. De factuurdatum bepaalt het btw-tarief. Meer informatie hierover vindt u op https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/btw/content/wetsvoorstel-zonnepanelen-nultarief-2023
Lees meer

WOZ - 23.12.2022

Meer succes bij aanvechten WOZ-beschikking

Als uw cliënt zijn WOZ-beschikking wil aanvechten, heeft hij een deugdelijk taxatierapport nodig. Waar moet zo’n rapport aan voldoen om met succes in bezwaar te gaan bij de gemeente en zo nodig in beroep te gaan bij de rechter?
Lees meer
Bouw

Meest gelezen tips & adviezen

RUIMTELIJKE ORDENING - 24.11.2022

Voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein?

Bij een nieuwbouwontwikkeling moet de projectontwikkelaar zorgen voor voldoende parkeerplaatsen in overeenstemming met de Nota parkeernormen van de betreffende gemeente. De Raad van State deed hier onlangs weer een uitspraak over.
Lees meer

ENERGIE - 24.11.2022

Update energieprijsplafonds

Prijsplafonds huishoudens. Zoals u weet, geldt er vanaf 1 januari 2023 een prijsplafond op energie voor alle huishoudens en andere kleinverbruikers. Deze prijsplafonds zijn onlangs aangepast. Voor gas wordt het maximale tarief € 1,45 per m3 tot een verbruik van 1.200 m3 en voor elektriciteit wordt het € 0,40 per KWh tot 2.900 kWh. Boven het plafond geldt het tarief conform het energiecontract. ...
Lees meer

AANSPRAKELIJKHEID - 14.11.2022

De wereld van aansprakelijkheid

Als ondernemer kunt u aansprakelijk worden gesteld in het verkeer, door uw werknemers, klanten en schuldeisers. Hoe verzekert u zich hiervoor? In het verkeer. De meest bekende vorm van aansprakelijkheid is de situatie dat u met uw bestelauto, heftruck of een ander motorvoertuig een schade aan een ander veroorzaakt. Wordt u in zo’n situatie aansprakelijk gesteld, dan kunt u dat claimen op een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (WA-verzekering). Dit is een verplichte verzekering voor alle motorvoertuigen. ...
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app

Cookiebeleid