Bouw

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

VERDUURZAMING - 11.07.2024

Houd tijdig rekening met de EPBD IV …

De regels voor het duurzaam (ver)bouwen om het energieverbruik te verlagen, worden aangescherpt met mogelijk verstrekkende gevolgen.
Lees meer

BOUWRECHT - 11.07.2024

Aannemer aansprakelijk voor schade door gebrekkige afwatering dakkapel

Bij plaatsing van een dakkapel moet de aannemer zorgen voor een deugdelijke afwatering. Ook moet het werk volgens de offerte worden uitgevoerd. Wat als er na oplevering schade ontstaat door lekkages? Wie moet dan wat bewijzen?
Lees meer

KOOP-/AANNEMINGSOVEREENKOMST - 11.07.2024

Maakt de brochure deel uit van de overeenkomst?

Evert sloot een koop-/aanneemovereenkomst met aannemer Bouwer voor een bedrijfsunit die duurzaam en circulair gebouwd is. Volgens Evert past daar niet bij dat er staal is gebruikt. Had de aannemer wel aan zijn verplichtingen voldaan?
Lees meer

VERGUNNINGEN - 14.06.2024

Vergunningvrij bouwen onder de nieuwe Omgevingswet

Een kandidaat-koper heeft interesse in een te koop staande woning, maar hij heeft ideeën over een aantal aanpassingen om het naar zijn zin te maken. De vraag is of deze aanpassingen vergunningvrij uitgevoerd kunnen worden.
Lees meer

PROJECTONTWIKKELING - 14.06.2024

Meer regie door de overheid op woningbouw

Het rijk wil de bouw van betaalbare woningen versnellen en hier beter op kunnen sturen. Daarom is het wetsvoorstel ‘Wet versterking regie volkshuisvesting’ in voorbereiding. Wat zijn de belangrijkste doelen van deze wet?
Lees meer

AAN- EN VERKOOP - 14.06.2024

Grens tussen aanbieden en oneerlijke handelspraktijken

Ook bij (veelal speculatieve) transacties met grond waarop mogelijk woningbouw toegestaan wordt, kan er sprake zijn van oneerlijke handelspraktijken. Zeker als een particuliere koper op het verkeerde been of onder tijdsdruk wordt gezet.
Lees meer
Bouw

Meest gelezen tips & adviezen

VERGUNNINGEN - 14.06.2024

Vergunningvrij bouwen onder de nieuwe Omgevingswet

Een kandidaat-koper heeft interesse in een te koop staande woning, maar hij heeft ideeën over een aantal aanpassingen om het naar zijn zin te maken. De vraag is of deze aanpassingen vergunningvrij uitgevoerd kunnen worden.
Lees meer

RUIMTELIJKE ORDENING - 23.04.2024

Kunnen omwonenden bezwaar/beroep aantekenen tegen een omgevingsvergunning?

Het komt regelmatig voor dat buurtbewoners het maar niets vinden dat een pand wordt omgebouwd tot appartementen. Maar omdat ze geen belanghebbenden zijn, wordt hun beroep niet door de rechtbank behandeld. Hoe kan dat?
Lees meer

GEBOUW EN GROND - 05.06.2024

Cultuurgrond te duur gekocht, bedrog of speculatie?

Een particuliere koper koopt een perceel cultuurgrond, waarvan hij denkt dat hij daarop een woning mag bouwen. Dit blijkt niet, of in elk geval voorlopig niet, het geval te zijn. Moet hij een boete betalen bij ontbinding van de koop? Hoe zit dat?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app

Cookiebeleid