Familiezaken en financiële planning

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

OUDEDAGSVOORZIENING - 05.06.2023

Wanneer minder revisierente bij afkoop lijfrente?

Als u een lijfrente voortijdig afkoopt, moet u revisierente betalen aan de Belastingdienst. Vastgelegd wordt dat dit onder bepaalde omstandigheden kan komen te vervallen. Maar wanneer is dit en waar moet u dan goed op letten?
Lees meer

OUDEDAGSVOORZIENING - 05.06.2023

Meer fiscale ruimte voor lijfrentestortingen, profiteer van de voordelen van een bancaire lijfrente

Als u een pensioentekort heeft, mag u dit aanvullen via lijfrentestortingen. Deze zijn fiscaal aftrekbaar en worden na uw pensionering uiteindelijk weer belast. Het aankomende Pensioenakkoord verruimt de mogelijkheden hiertoe flink.
Lees meer

SCHENKEN - 05.06.2023

Wanneer schenking des doods?

Via schenkingen kunt u uw vermogen nog voor uw dood verminderen. Voor een schenking des doods gelden echter wel voorwaarden. Wat verstaan we hieronder en waarom moet u hier rekening mee houden? Minder erfbelasting. Als u een deel van uw vermogen wegschenkt, betalen uw erfgenamen later minder erfbelasting. Ze betalen dan weliswaar wel schenkbelasting, maar door gebruik te maken van de jaarlijkse vrijstellingen kan dit goeddeels worden voorkomen. Ook zogenaamde ‘schenkingen des doods’ kunnen leiden tot minder te betalen erfbelasting, maar dan moet u wel voldoen aan de voorwaarden. ...
Lees meer

FINANCIERING - 30.05.2023

Financier focust bij kredietaanvraag steeds meer op CSRD en ESG. Bent u voldoende risicomijdend geëngageerd?

Als u een financiering nodig heeft, is er steeds meer aandacht voor CSRD- en ESG-risico’s die uw onderneming loopt. Wat moet u weten?
Lees meer

ALIMENTATIE - 30.05.2023

Niet-wijzigingsbeding van een alimentatieverplichting is rechtsgeldig, alimentatie blijft in stand

Een niet-wijzigingsbeding van een alimentatieverplichting moet schriftelijk worden vastgelegd. Is een gezamenlijk getekend stuk dan noodzakelijk? Wat kan er ook gelden als bewijs? Wat staat er in de wet en wat zegt de rechter?
Lees meer

SCHENKINGEN - 15.05.2023

Repeterende schenking: wat heeft de Hoge Raad nu beslist?

Door jaarlijks te schenken, vererft er minder vermogen, dus minder erfbelasting. Kunnen er op dezelfde dag meerdere schenkingen - voor verschillende jaren - worden gedaan, zonder dat dit voor de schenkbelasting ongunstig uitpakt?
Lees meer
Familiezaken en financiële planning

Meest gelezen tips & adviezen

ONROERENDE ZAKEN - 15.03.2023

Box 3-heffing te verzachten bij belegging in vastgoed?

Box 3 blijft de gemoederen bezighouden. Ook de nieuwe wetgeving die geldt vanaf 1 januari 2023 heeft al tot Kamervragen geleid, met name over de box 3-heffing over onroerend goed. Wat speelt er?
Lees meer

PRIVÉ - 15.03.2023

Toch ook maar weer bezwaar maken tegen de box 3-heffing over de jaren 2021 en 2022?

Inmiddels legt de Belastingdienst weer definitieve aanslagen inkomstenbelasting 2021 op en later dit jaar ook over 2022. Hierin wordt automatisch het rechtsherstel van box 3 toegepast. Is het desondanks zinvol om toch (weer) bezwaar te maken?
Lees meer

PRIVÉ - 15.05.2023

Verkoop woning aan kind tegen lage waarde

Als u uw woning financieel vriendelijk wilt overdragen aan uw kind, kan uw kind de volledige waarde betalen en kunt u vervolgens een deel kwijtschelden. U kunt ook uitgaan van een lagere waarde bij de verkoop. Wat is fiscaal het gunstigste?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app

Cookiebeleid