Familiezaken en financiële planning

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

NALATENSCHAP - 20.11.2023

Executeur mag nalatenschap zelfstandig verdelen, ook al is hij geen afwikkelingsbewindvoerder, aldus de rechter

In een testament wordt de executeur vaak ook tot afwikkelingsbewindvoerder benoemd. Hij mag de nalatenschap dan zelfstandig verdelen. Wat als er geen afwikkelingsbewind is ingesteld? Hoe dan verdelen? Wat zegt de rechter?
Lees meer

FAMILIEZAKEN - 20.11.2023

De benoeming van een mentor ondanks een levenstestament kan enkel in uitzonderlijke omstandigheden

Als er een levenstestament is opgesteld, zal de kantonrechter normaal gesproken geen mentor aanstellen (ter bescherming van belangen van niet-vermogensrechtelijke aard). In dit geval deed de kantonrechter dat toch wel. Wat speelde er?
Lees meer

PRIVÉ - 20.11.2023

Eindejaarstips voor particulieren

Welke fiscale veranderingen met betrekking tot uw privésituatie kunt u verwachten? Welke fiscale zaken moet u nog voor het einde van het jaar regelen?
Lees meer

UW RAADSMAN - 13.11.2023

Verkoopwinst privévastgoed belast in box 1?

De verkoopwinst van bezittingen in box 3, zoals onroerend goed, is in principe niet belast. Dit kan anders zijn als de belastinginspecteur met succes stelt dat er sprake is van resultaat uit overige werkzaamheden. Wanneer speelt dit?
Lees meer

NOTARIS - 13.11.2023

Onduidelijke voorwaarden voor recht van gebruik en bewoning

In een testament kan een legaat worden toegekend houdende het recht van gebruik en bewoning van het woonhuis. Aan dat recht kunnen voorwaarden zijn verbonden. Wat als deze voorwaarden op verschillende wijzen kunnen worden uitgelegd?
Lees meer

TESTAMENT - 07.11.2023

Rechter: met levenstestament is bewindvoering niet nodig

In een levenstestament kan een gevolmachtigde worden benoemd. Wat als de gevolmachtigde een tegenstrijdig belang heeft met de volmachtgever? Wat zegt de rechter?
Lees meer
Familiezaken en financiële planning

Meest gelezen tips & adviezen

FISCOTIP - 11.10.2023

Studiekosten onbelast vergoeden aan uw kind?

Voor uw studerende kinderen vormt het collegegeld samen met de uitgaven voor boeken een flinke kostenpost. U kunt deze kosten natuurlijk voor uw rekening nemen, maar waarom laat u de Belastingdienst hier niet aan meebetalen?
Lees meer

DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER - 07.11.2023

Wat te doen met uw spaargeld-BV?

Veel vermogende particulieren hebben de afgelopen jaren hun spaargeld ondergebracht in een spaargeld-BV. Hiermee kon de excessieve belastingheffing in box 3 over dit spaargeld worden ontlopen. Maar heeft zo’n BV nog wel zin?
Lees meer

PRIVÉ - 11.10.2023

Privévermogen onderbrengen in een familiefonds

Menig dga zal op enig moment zijn opgebouwde privévermogen graag zo fiscaalvriendelijk mogelijk willen overdragen binnen de familie. Oprichting van een zogenaamd ‘familiefonds’ behoort dan tot de mogelijkheden.
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app

Cookiebeleid