Familiezaken en financiële planning

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

SCHENKBELASTING - 26.09.2022

Afschaffing jubelton - wat kan er nog?

Vanaf 2024 verdwijnt de schenkingsvrijstelling eigen woning. Per 2023 wordt de vrijstelling al aanzienlijk verlaagd.
Lees meer

VERMOGENSRENDEMENTSHEFFING - 26.09.2022

Rechtsherstel box 3 en voorkoming van dubbele belasting

Het initiële besluit rechtsherstel box 3, dat naar aanleiding van het Kerstarrest van de Hoge Raad is gepubliceerd, is via een op 1 augustus gepubliceerd besluit van een aanvulling voorzien die specifiek ziet op binnenlands belastingplichtigen met buitenlandse bezittingen.
Lees meer

VERMOGENSRENDEMENTSHEFFING - 26.09.2022

Box 3 en inkomensverdeling

De forfaitaire spaarvariant brengt voor verschillende belastingplichtigen een belastingvoordeel. Maar welke invloed heeft een aangepaste partnerverdeling daar nog op?
Lees meer

TOESLAGPARTNERS - 26.09.2022

Bijzondere omstandigheden leiden tot vernietiging

Bij het besluit om een voorschot zorgtoeslag terug te vorderen, heeft de Belastingdienst geen rekening gehouden met de bijzondere omstandigheden die er waren. Daarom heeft de rechtbank dit besluit vernietigd.
Lees meer

IN DE KIJKER - 23.09.2022

Echtscheiding na kwijtschelding lening van ouders voor echtelijke woning, hoe pakt dat uit?

In de wet is geregeld dat de echtgenoot die uit zijn privévermogen de echtelijke woning (deels) heeft gefinancierd, bij echtscheiding recht heeft op vergoeding van zijn inleg en op een deel van de waardestijging. Hoe werkt dit in de praktijk?
Lees meer

VERKOOP - 23.09.2022

Verkochte woning voor de levering verwoest door brand, wat nu?

Als zich kort voor de eigendomsoverdracht calamiteiten voordoen, kan dat vervelende situaties opleveren. In een recente rechtszaak was de over te dragen woning afgebrand. Waar moet u dan als makelaar rekening mee houden?
Lees meer
Familiezaken en financiële planning

Meest gelezen tips & adviezen

FISCOTIP - 07.07.2022

Uw gebruikelijk loon bij de BV zo laag mogelijk houden

Als dga moet u jaarlijks een gebruikelijk loon aan uw BV onttrekken. Dit is vaak zwaarder belast dan dividend in box 2. Daarom is het van belang dit gebruikelijk loon zo laag mogelijk te houden. Hoe kan dat en wat scheelt het per saldo?
Lees meer

FISCOTIP - 31.08.2022

Belasting besparen met een baby-BV, hoe werkt dat?

In 2015 werd de drie weken oude Pim van Rijswijk junior de jongste ondernemer van Nederland! Anno 2022 is deze manier van vermogensoverheveling nog steeds interessant. Hoe werkt een constructie met zo’n baby-BV dan?
Lees meer

OUDEDAGSRESERVE - 08.09.2022

Afschaffing oudedagsreserve per 2023?

In het Belastingplan 2023 staat het voornemen om de (fiscale) oudedagsreserve af te schaffen. Hoe verder?
Lees meer

Cookiebeleid