Familiezaken en financiële planning

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

ERFBELASTING - 08.07.2024

Waardering vordering finaal verrekenbeding nalatenschap

Tot de nalatenschap kan een verrekenvordering als gevolg van een wederkerig finaal verrekenbeding behoren. Deze vordering moet volgens de kennisgroep gewaardeerd worden op de waarde in het economisch verkeer. Waarom is dit zo?
Lees meer

AFTREKBARE KOSTEN - 08.07.2024

Duidelijkheid over periodieke gift door bestuurder ANBI

Stel, u bent naast ondernemer ook nog bestuurder van een algemeen nut beogende Instelling (ANBI). Wat moet u dan weten over giften?
Lees meer

ARBEIDSONGESCHIKTHEID - 08.07.2024

Zelfstandigen straks verplicht verzekerd voor arbeidsongeschiktheid?

Als het aan het kabinet ligt, worden zelfstandigen straks verplicht zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Wat betekent dat in de praktijk voor u en wat gaat het u kosten? Arbeidsongeschiktheid. Veel zelfstandigen zijn niet verzekerd voor arbeidsongeschiktheid, bijv. omdat het te duur is of omdat men een medische aandoening heeft en geweigerd wordt door de verzekeraars. Het kabinet wil daarom een verplichte verzekering tegen arbeidsongeschiktheid invoeren. Deze geeft na één jaar ziekte recht op een uitkering die 70% van de winst voor de arbeidsongeschiktheid bedraagt, met een maximum ter hoogte van het minimumloon. Men ontvangt de uitkering tot maximaal de AOW-leeftijd is bereikt. ...
Lees meer

SCHENKEN - 08.07.2024

Invloed schenking vrij van recht op box 3

Als u een schenking doet ‘vrij van recht’, betaalt u als schenker de schenkbelasting. Maar heeft dit ook invloed op het vermogen in box 3?
Lees meer

SUCCESSIERECHTEN - 08.07.2024

Hoe de waarde van een erfenis bepalen?

In de Successiewet 1956 zijn waarderingsvoorschriften opgenomen om de waarde van een erfenis te bepalen. Wat moet u daarover weten?
Lees meer

ERFBELASTING - 08.07.2024

Rentemogelijkheid om erfbelasting te voorkomen of te beperken bij overlijden langstlevende echtgenoot

Om erfbelasting te voorkomen of te beperken, heeft u de mogelijkheid om dit met rente te bewerkstelligen. Hoe gaat dit in zijn werk?
Lees meer
Familiezaken en financiële planning

Meest gelezen tips & adviezen

DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER - 13.05.2024

Jaarlijks dividend uitkeren?

Per 1 januari 2024 is het belastingtarief voor inkomsten uit aanmerkelijk belang (box 2) gewijzigd en is er een tweeschijvenstelsel ingevoerd. Hoe zit dat? Hoe kunt u daar uw voordeel mee doen?
Lees meer

PRIVÉ - 13.05.2024

Woning terughuren van de kinderen, hoe werkt dat?

Als u uw eigen woning verkoopt of schenkt aan de kinderen en u blijft er wonen, dan kan dat door vestiging van een vruchtgebruik of door de woning terug te huren. Maar hoeveel moet de huurprijs dan zijn?
Lees meer

IN DE PIJPLIJN - 10.06.2024

Fiscale maatregelen uit het Hoofdlijnenakkoord

Hoop, lef en trots. In het onlangs gepresenteerde Hoofdlijnenakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB staat ook een groot aantal fiscale maatregelen. We zetten de voor u als MKB-ondernemer belangrijkste maatregelen op een rij. Het verlagen van de MKB-winstvrijstelling naar 12,03% wordt teruggedraaid. De verhoging van het hoge box 2-tarief van 31 naar 33% wordt teruggedraaid. Het belastingtarief in box 3 wordt verlaagd. Het verlaagde btw-tarief voor logies - uitgezonderd kampeerterreinen - wordt in 2026 afgeschaft. Het verlaagde btw-tarief voor culturele goederen en diensten - uitgezonderd bioscopen en dagrecreatie - wordt in 2026 afgeschaft. De kansspelbelasting wordt verhoogd van 30,5 naar 37,8%. De salderingsregeling voor zonnepanelen voor kleinverbruikers wordt met ingang van 2027 in één keer afgeschaft. De giftenaftrek in de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting wordt beperkt. Het afschaffen van de inkoop van eigen aandelen (inkoopfaciliteit dividendbelasting) wordt teruggedraaid. De verhoging van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2024 wordt teruggedraaid. De hypotheekrenteaftrek en het eigenwoningforfait worden niet gewijzigd. De aanschaf van elektrische voertuigen blijft ondersteund worden, waarbij ook oog gehouden wordt voor de ‘fossiele rijders’ en een eerlijke verdeling van de kosten tussen beide groepen. De subsidies stoppen allemaal per 2025, de gewichtscorrectie in de motorrijtuigenbelasting (fiscaal) blijft bestaan.
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app

Cookiebeleid