Familiezaken en financiële planning

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

RECHT - 03.05.2021

Tolk-vertaler wettelijk verplicht en wie betaalt de kosten?

Wanneer zijn de diensten van een beëdigde tolk-vertaler vereist? Wat staat daarover in de wet? Waar moet rekening mee worden gehouden? Wie betaalt de kosten daarvoor? Welke afspraken hierover moet u goed vastleggen?
Lees meer

HUWELIJKSVERMOGENSRECHT - 03.05.2021

Huwelijkse voorwaarden: verrekening waarde BV-aandelen?

Wat heeft het hof nu beslist over de verrekening van de waarde van de BV-aandelen bij echtscheiding, ondanks de huwelijkse voorwaarden? Wanneer vallen de BV-aandelen (niet) in het te verdelen vermogen? Wat goed regelen?
Lees meer

ERFRECHT - 03.05.2021

Het risico van een erfenis zuiver aanvaarden: wat bewaken?

Een erfgenaam heeft drie opties: zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen. Veel mensen weten dit niet en hebben al zuiver aanvaard voordat ze er erg in hebben. Wat is hiervan het risico? Hoe is dit te voorkomen?
Lees meer

ERFRECHT - 29.04.2021

Vergeten testament

Er kan soms twijfel bestaan of de inhoud van een testament overeenkomt met de wil van de erflater. Onlangs heeft de rechtbank gekeken naar de vraag of het ‘vergeten testament’ nog wel recht deed aan de laatste wil van de erflater.
Lees meer

ONZAKELIJKE LENINGEN - 29.04.2021

Afkoop pensioen bij onzakelijke lening

Een onzakelijke lening betekent voor de dga afkoop van pensioen in eigen beheer. Met vergaande gevolgen, aldus Hof Den Bosch!
Lees meer

OUDEDAGSVOORZIENING - 21.04.2021

Banksparen voor (uw) aanvullend pensioen?

Als (para)medicus moet u in veel gevallen zelf voor uw pensioen zorgen. Dit kan zijn omdat een eventueel geldende (verplichte) beroepspensioenregeling ontbreekt of omdat deze regeling ontoereikend is. Wat is er dan mogelijk?
Lees meer
Familiezaken en financiële planning

Meest gelezen tips & adviezen

DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER - 15.03.2021

Laat de heffingskortingen niet verloren gaan

Iedere Nederlander heeft recht op heffingskortingen. Deze mogen van de inkomstenbelasting worden afgetrokken. Als er weinig belasting hoeft te worden betaald, kunnen de heffingskortingen onbenut blijven. Hoe profiteert u hier toch maximaal van?
Lees meer

FISCOTIP - 15.02.2021

Woning aan kind schenken of verkopen, fiscaal voordelig?

Ouders met veel vermogen kunnen hun vermogen deels aan hun kind overdragen door hun woning te schenken of te verkopen en weer terug te huren. Wat zijn hiervan de voor- en nadelen en waar moet u fiscaal gezien vooral op letten?
Lees meer

DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER - 08.04.2021

Stamrecht-BV, belaste vrijval voorkomen

Sinds 2014 kan een ontslagvergoeding niet meer belastingvrij worden ingebracht in een daartoe opgerichte stamrecht-BV. Veel van deze oude ‘gouden handdrukken’ komen nu tot uitkering. Dan dreigt er echter ongewilde belastingheffing in de BV.
Lees meer

Cookiebeleid