Belastingen en Belastingdienst

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

WINST UIT ONDERNEMING - 29.04.2021

Ab-houder geniet winst uit onderneming

Rechtbank Noord-Nederland besliste dat opbrengsten van door een ab-houder via een BV uitgevoerde opdrachten bij de ab-houder moesten worden belast als winst uit onderneming. Voor de beoordeling van het ondernemerschap werd de juridische (rechts)vorm van de BV ondergeschikt geacht.
Lees meer

FOUTENLEER - 29.04.2021

Streven naar balanscontinuïteit is niet meer van deze tijd

In het eerste kwartaal van 2021 verschenen twee uitspraken waarin belanghebbenden met succes een beroep deden op de foutenleer. Merkwaardig als men bedenkt dat de foutenleer gebaseerd is op de verplichte vermogensvergelijking uit het Besluit op de Inkomstenbelasting 1941.
Lees meer

ADVISEUR - 29.04.2021

Voorkom aansprakelijkheid door advisering

Het vak van belastingadviseur is een uitermate complex vak. Een fout ligt altijd op de loer. Maakt u als adviseur onverhoopt een fout met fiscale schade voor de klant tot gevolg, dan zal de klant de schade mogelijk op u willen verhalen.
Lees meer

BOETE - 29.04.2021

Fiscale eenheid btw kan boete krijgen

Volgens de Hoge Raad kan aan een fiscale eenheid btw een verzuimboete worden opgelegd, omdat deze fiscale eenheid belastingplichtige is in de zin van de Wet OB.
Lees meer

PROCESKOSTENVERGOEDING - 29.04.2021

Geen € 762, maar € 15.000 vergoeding

Soms houdt de inspecteur zich niet aan de afspraken. Dat kan tot gevolg hebben dat de Belastingdienst alle proceskosten moet vergoeden, dus veel meer dan het forfaitaire bedrag. In dit geval: € 15.000.
Lees meer

RECHT - 26.04.2021

In- of uitsluitingsclausule goed geregeld en vastgelegd!

Hoe werkt een uitsluitingsclausule? Wat kan er met een insluitingsclausule? Wat is goed om te regelen en te bewaken, zodat een schenking of erfenis (bijv. de onderneming) privévermogen blijft van het eigen kind?
Lees meer
Belastingen en Belastingdienst

Meest gelezen tips & adviezen

AUTO VAN DE ZAAK - 02.04.2021

Auto en fiets van de zaak, kan dat wel?

Een abonnee stelde de vraag of het wel mogelijk is om tegelijkertijd een auto van de zaak te hebben en een fiets van de zaak. We zochten het uit ...
Lees meer

FISCOTIP - 15.02.2021

Woning aan kind schenken of verkopen, fiscaal voordelig?

Ouders met veel vermogen kunnen hun vermogen deels aan hun kind overdragen door hun woning te schenken of te verkopen en weer terug te huren. Wat zijn hiervan de voor- en nadelen en waar moet u fiscaal gezien vooral op letten?
Lees meer

VENNOOTSCHAPSBELASTING - 23.02.2021

Belastingrente zo veel mogelijk beperken

Vanwege de coronacrisis heeft de Belastingdienst de belastingrente een tijdje op 0,01% gezet. Sinds 01.10.2020 bedraagt deze 4%. Wat betekent dit voor uw aangiften?
Lees meer

Cookiebeleid