Belastingen en Belastingdienst

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

S&O-AFDRACHTVERMINDERING - 26.09.2022

S&O-administratie luistert nauw

Om in aanmerking te komen voor S&O-afdrachtvermindering moet er aan alle voorwaarden worden voldaan.
Lees meer

TRANSPARANTIE - 26.09.2022

Limited Liability Partnership (LLP) niet transparant

Sommige fiscalisten beschouwden de Limited Liability Partnership (LLP) als ideale rechtsvorm, vanwege fiscale transparantie in de inkomstenbelasting met gelijktijdige aansprakelijkheidsbeperking als een BV. Er ligt inmiddels de nodige rechtsspraak waarin deze gewenste fiscale uitwerking niet werd bereikt.
Lees meer

BELASTINGDIENST - 26.09.2022

Risicoselectie controle btw-aangiften

Onlangs zijn er documenten openbaar gemaakt over de manier waarop btw-aangiften van het MKB als risicovol worden geselecteerd.
Lees meer

VERMOGENSRENDEMENTSHEFFING - 26.09.2022

Rechtsherstel box 3 en voorkoming van dubbele belasting

Het initiële besluit rechtsherstel box 3, dat naar aanleiding van het Kerstarrest van de Hoge Raad is gepubliceerd, is via een op 1 augustus gepubliceerd besluit van een aanvulling voorzien die specifiek ziet op binnenlands belastingplichtigen met buitenlandse bezittingen.
Lees meer

VERMOGENSRENDEMENTSHEFFING - 26.09.2022

Box 3 en inkomensverdeling

De forfaitaire spaarvariant brengt voor verschillende belastingplichtigen een belastingvoordeel. Maar welke invloed heeft een aangepaste partnerverdeling daar nog op?
Lees meer

NIET-AFTREKBARE RENTE - 26.09.2022

Overnamestructuren: rente (niet) aftrekbaar?

De antiwinstdrainagemaatregel, artikel 10a van de Wet Vpb 1969, moet voorkomen dat met het oog op het behalen van een fiscaal voordeel een fiscaal aftrekbare rentelast wordt gecreëerd om de belastinggrondslag in Nederland te verlagen.
Lees meer
Belastingen en Belastingdienst

Meest gelezen tips & adviezen

BTW - 18.07.2022

Zonnepanelen op het dak van uw woning: wat met verschuldigde en aftrekbare btw in 2022 en met het btw-nultarief per 01.01.2023?

Zoals u weet, levert u met zonnepanelen meestal stroom terug aan de energieleverancier. Omdat dit belastingtechnisch als een levering gezien wordt, bent u daarover btw verschuldigd. Hoe werkt dit precies?
Lees meer

DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER - 07.07.2022

Kritische blik Belastingdienst op de kosten van uw BV

U mag binnen uw BV alleen kosten opvoeren die verband houden met uw onderneming. Als aan de kosten een aandeelhoudersmotief of een privéaspect ten grondslag ligt, zijn deze kosten niet aftrekbaar. Waar moet u op letten?
Lees meer

OUDEDAGSRESERVE - 08.09.2022

Afschaffing oudedagsreserve per 2023?

In het Belastingplan 2023 staat het voornemen om de (fiscale) oudedagsreserve af te schaffen. Hoe verder?
Lees meer

Cookiebeleid