Belastingen en Belastingdienst

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

OVERDRACHTSBELASTING - 13.01.2021

Tarieven overdrachtsbelasting vanaf 1 januari 2021

Zoals u ongetwijfeld weet, zijn de tarieven in de overdrachtsbelasting per 1 januari 2021 ingrijpend gewijzigd. In dit artikel zetten we de tariefwijzigingen nog eens voor u een rij.
Lees meer

PRIVÉ - 12.01.2021

In gemeenschap van goederen gehuwd en apart schenken?

U kunt jaarlijks een bedrag belastingvrij aan uw kinderen schenken. Hierbij worden de schenkingen van de ouders samengeteld. Dit betekent alleen niet dat u als ouders niet apart van elkaar kunt schenken. Hoe zit dit precies?
Lees meer

FISCALE WINST - 12.01.2021

Energie- en Milieu-investeringsaftrek in 2021

De Milieu- en Energielijst 2021 zijn gepubliceerd. Daarin staan investeringen vermeld die duurzaam/milieubesparend zijn en in aanmerking komen voor extra belastingaftrek.
Lees meer

WERKWIJZE BELASTINGDIENST - 12.01.2021

Informatiebeschikking, welke informatie moet u verstrekken?

Onlangs was in het nieuws dat een hoogleraar belastingrecht € 50.000 boete had gekregen, omdat hij naar aanleiding van een informatiebeschikking opzettelijk onjuiste informatie had verstrekt aan de Belastingdienst. Hoe zit dat met zo’n informatiebeschikking?
Lees meer

GOED OM TE WETEN - 12.01.2021

Coronacrisis en herinvesteringsreserve

Termijn herinvestering. De bij verkoop van bedrijfsmiddelen behaalde boekwinst kan onder voorwaarden worden opgenomen in een herinvesteringsreserve (HIR). Vervolgens moet er een nieuwe investering worden gedaan (herinvestering). Als deze herinvestering nog niet heeft plaatsgevonden, wordt de HIR uiterlijk in het derde jaar na het jaar waarin de reserve is ontstaan, in de winst opgenomen. Dus een HIR uit 2017 moet tot een herinvestering in 2020 hebben geleid. ...
Lees meer

AFTREKPOST - 12.01.2021

Strenge regels voor aftrek van giften

De fiscus gaat fraude met giften aan zogenaamde ‘ANBI’s’ vanaf 2021 streng aanpakken. Wat betekent dit voor u als u een gift aan een ANBI in aftrek op uw inkomen wilt brengen? Waar moet u op letten?
Lees meer
Belastingen en Belastingdienst

Meest gelezen tips & adviezen

BELASTINGCONTROLE - 05.11.2020

Fiscus controleert op afwikkeling rekening-courant met BV

Veel dga’s hebben een rekening-courant bij hun BV. De fiscus controleert of dit wel onder zakelijke voorwaarden gaat. Wat speelde er bij de rechter over een dga die met zijn adviseur probeerde de fiscus om de tuin te leiden? Hoe ging dat mis?
Lees meer

BTW-CORRECTIE AUTO VAN DE ZAAK - 04.12.2020

De btw over het privégebruik van uw eigen auto van de zaak

Zoals u weet, moet u over het privégebruik van de auto van de zaak doorgaans een bijtelling voor de inkomstenbelasting voor lief nemen. Maar de btw-correctie staat daarbij ook op de loer. Wat moet u bij de btw in acht nemen?
Lees meer

OVERDRACHTSBELASTING - 09.12.2020

Flinke tariefwijzigingen overdrachtsbelasting per 2021

Met ingang van 2021 vinden er flinke tariefwijzigingen plaats in de overdrachtsbelasting. Dit kan ervoor zorgen dat u bij aankoop van een pand goedkoper of juist duurder uit bent. Hoe zit dat? Wat moet u hiervan weten?
Lees meer

Cookiebeleid