Belastingen en Belastingdienst

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

BELASTINGEN - 02.02.2023

Aandeel in reservefonds VvE in box 3 aangeven als spaartegoed

De rechter moest zich onlangs buigen over de vraag welk fictief rendement voor box 3 van toepassing is op de reserves van de Vereniging van Eigenaars: het fictieve rendement op spaar- of banktegoeden of het rendement op beleggingen.
Lees meer

HERINVESTERINGSRESERVE - 31.01.2023

Goed nieuws voor de boeren!

Volgens Rechtbank Gelderland vormen fosfaatrechten een bedrijfsmiddel waarvoor een herinvesteringsreserve kan worden gevormd.
Lees meer

ZWARTSPAARDERS - 31.01.2023

Kan de Belastingdienst nog optreden tegen zwartspaarders?

Door het Kerstarrest en het daaruit volgende rechtsherstel hoeven zwartspaarders over vanaf 2017 verzwegen spaargeld relatief weinig boete te betalen.
Lees meer

STRAFRECHT - 31.01.2023

Hoge boete voor onjuiste aangiften inkomstenbelasting

Rechtbank Overijssel veroordeelt een dga tot een geldboete van € 150.000 voor het opzettelijk indienen van onjuiste aangiften inkomstenbelasting 2007 en 2013.
Lees meer

EIGEN WONING - 31.01.2023

Eigen woning remigrant dubbel belast

Een belastingplichtige die gedurende het jaar terugkeert naar Nederland en zijn woning weer als eigen woning gaat gebruiken, wordt voor deze woning dubbel belast.
Lees meer

BOX 3 - 31.01.2023

Stand van zaken box 3/massaal bezwaar plus

In de afgelopen periode heeft staatssecretaris Van Rij diverse keren overleg gevoerd met diverse koepel- en belangenorganisaties. Mede in vervolg daarop is de ‘massaal bezwaar plus’-procedure ingesteld voor belastingplichtigen die niet tijdig bezwaar hadden gemaakt.
Lees meer
Belastingen en Belastingdienst

Meest gelezen tips & adviezen

FISCOTIP - 10.11.2022

De familiehypotheek als opvolger van de jubelton

Per 2023 wordt de hoge schenkingsvrijstelling voor de aankoop van een eigen woning verminderd van € 106.671 naar € 28.497. In 2024 vervalt deze helemaal. U kunt uw kinderen ook op een andere manier helpen bij de aankoop van een woning.
Lees meer

PRIVÉ - 07.12.2022

De jubelton voor uw kind ter behoud van rechten

De jubelton komt per 2023 feitelijk te vervallen. Dit betekent dat u alleen nog in 2022 hiervan kunt profiteren. Wat nu als uw kind niet in 2022, maar waarschijnlijk wel in 2023 of 2024 een eigen woning gaat kopen? Kunt u de jubelton dan nu al schenken?
Lees meer

PERSONEEL - 14.11.2022

Regeling fiets van de zaak werknemer, een fiscale update

Als een werknemer over een fiets van de zaak beschikt, is er een speciale fiscale regeling van toepassing. Deze regeling heeft onlangs een update ondergaan. Wat betekent dat en wat heeft uw werknemer eraan?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app

Cookiebeleid