Landbouw

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

PACHT - 11.05.2023

Verpachter aansprakelijk voor ongeschiktheid van de grond?

Een pachter moet zelf beoordelen of de grond voor het overeengekomen doel geschikt is. Maar wat als de verpachter garandeert dat de grond daarvoor geschikt is? Hoe zit het dan met de onderzoeksplicht van de pachter?
Lees meer

MESTWETGEVING - 11.05.2023

Organische stofrijke mest: ‘vrijstelling’ fosfaat bij gebruik ruime hoeveelheid

Standaard telt het fosfaat uit meststoffen voor 100% mee voor de fosfaatgebruiksnorm. Echter vanaf 2023 geldt onder bepaalde voorwaarden dat er nog maar een gedeelte van het fosfaat meetelt. De fosfaatvrijevoet komt te vervallen. Hoe werkt dat?
Lees meer

BELASTINGEN - 11.05.2023

Belastingverdragen van Nederland met andere landen

Doel van het sluiten van belastingverdragen met andere landen is het voorkomen van dubbele belastingheffing, het versterken van economische banden met andere landen en het voorkomen van belastingontwijking.
Lees meer

HUWELIJKSVERMOGENSRECHT - 11.05.2023

Privé rekening-courantschuld (rc) van dga aan zijn BV verrekenen bij einde huwelijk door finaal verrekenbeding?

Als een huwelijk eindigt waarbij een finaal verrekenbeding geldt, moet er worden verrekend alsof de echtgenoten in gemeenschap van goederen waren gehuwd. Dat geldt voor de bezittingen en de schulden. Geldt dit ook voor een privé rc-schuld?
Lees meer

SUBSIDIE - 11.05.2023

Vanaf 1 juni: subsidie behoud graslandareaal, wanneer komt u hiervoor in aanmerking?

Heeft u derogatie aangevraagd? Dan kunt u in aanmerking komen voor de subsidie behoud graslandareaal. Dit geldt soms ook als u geen derogatie meer kunt aanvragen. U kunt in 2023, 2024 en 2025 de subsidie aanvragen in de maand juni.
Lees meer

HUUR BEDRIJFSPAND - 05.05.2023

Uw rechten bij een nieuwe eigenaar van uw bedrijfspand

U huurt een bedrijfspand en het pand wordt verkocht aan een andere eigenaar. Hoe zit dat met uw huurrechten? Kunt u er zomaar uitgezet worden en kunt u zomaar het huurcontract opzeggen?
Lees meer
Landbouw

Meest gelezen tips & adviezen

SCHENKEN - 15.03.2023

Schenking aan (klein)kinderen fiscaal gunstig geregeld!

Welke fiscaal vrijgestelde bedragen gelden er dit jaar? Waarom is het raadzaam om de schenking zwart-op-wit vast te leggen?
Lees meer

CONTROLE - 26.04.2023

FIOD controleert op omzetbelastingfraude: wat zijn fraude-indicaties voor de FIOD?

Boekenonderzoek. Bij een onderneming werd door de Belastingdienst een controle ingesteld (boekenonderzoek). Daaropvolgend is door de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) een strafrechtelijk onderzoek verricht naar belastingfraude. De woning en het bedrijfspand werden doorzocht. Daarbij werd er beslag gelegd op de digitale en fysieke administratie. De FIOD heeft geconstateerd dat er te weinig btw (omzetbelasting) is opgegeven. Het vermoeden bestaat dat er met opzet veel lagere bedragen zijn ingevuld. Gedurende bepaalde perioden zijn er geen aangiften omzetbelasting ingediend. ...
Lees meer

RECHT - 15.03.2023

Mogen ouders vrij beschikken over de bank(spaar)rekeningen van hun kinderen?

Als kinderen minderjarig zijn, wordt hun vermogen beheerd door de ouders. Dat geldt ook voor hun bankrekeningen. Mogen ouders tijdens het beheer daar vrij over beschikken? Wat staat daarover in de wet en wat zegt de rechter?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app

Cookiebeleid