Landbouw

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

GEBOUW EN GROND - 12.01.2021

Vestiging recht van overpad door rechter afgewezen!

Wat moet er worden bewezen in geval van verkrijgende verjaring ‘te kwader trouw’? Welke termijn geldt daarvoor? Wat staat er in de wet? Wie moet wat bewijzen?
Lees meer

BEDRIJFSTOESLAG - 12.01.2021

Controleer uw bedrijfstoeslag 2020

Heeft u in 2020 uitbetaling van betalingsrechten en/of de toeslag jonge landbouwers aangevraagd, dan heeft u een beschikking Bedrijfstoeslag 2020 ontvangen. Het is belangrijk dat u de berekening controleert. Waar rekening mee houden?
Lees meer

BOER EN BEDRIJF - 12.01.2021

Fosfaatdifferentiatie: voorwaarden grondmonsters per 2021

Vanaf 2021 moet u voor de fosfaattoestand gebruikmaken van de indicatoren PAL- en P-PAE-getal. Wilt u (ook) vanaf 2021 hogere fosfaatgebruiksnormen?
Lees meer

BOER EN BEDRIJF - 12.01.2021

Wijziging regels maïsteelt op zand- en lössgrond vanaf 2021

Bekend is nu dat u de maïs mag bemesten vanaf 15 maart. U moet uw maïspercelen uiterlijk 15 februari melden bij RVO.nl. Daarnaast geldt er een nieuwe wijziging: de korting van 65 kg stikstof per hectare geldt nu voor alle bedrijven. Wat speelt er voor u?
Lees meer

BOER EN BEDRIJF - 12.01.2021

65 kg korting bij aardappelen op scheurgrond

Op zand- en lössgrond Gaat u na graslandvernietiging consumptie- of fabrieksaardappelen telen, houd dan vanaf 2021 rekening met een korting van 65 kg stikstof per hectare (ha) indien het perceel is gelegen op zand- of lössgrond. U hoeft dan geen graslandvernietigingsmonster te nemen. Bij een vanggewas ‘gras’ kunnen de regels anders zijn. Waar moet u rekening mee houden?...
Lees meer

LANDBOUWMAATSCHAP-VOF - 12.01.2021

Maatschapscontract en huwelijksvoorwaarden belangrijk!

Als echtgenoten die getrouwd zijn op huwelijkse voorwaarden, tevens vennoten zijn in een maatschap (of Vof), moet de ontbinding van de maatschap dan worden afgehandeld volgens de bepalingen van het maatschapscontract?
Lees meer
Landbouw

Meest gelezen tips & adviezen

OVERDRACHTSBELASTING - 09.12.2020

Flinke tariefwijzigingen overdrachtsbelasting per 2021

Met ingang van 2021 vinden er flinke tariefwijzigingen plaats in de overdrachtsbelasting. Dit kan ervoor zorgen dat u bij aankoop van een pand goedkoper of juist duurder uit bent. Hoe zit dat? Wat moet u hiervan weten?
Lees meer

INKOMSTENBELASTING - 11.11.2020

Verhuur deel eigen woning nu ineens wel belast?

Onlangs draaide de hoogste rechter van ons land, de Hoge Raad, de eerdere beslissing van een lagere rechter dat de verhuur van een deel van woning onbelast zou zijn, terug. Slecht nieuws in deze barre tijden. Wat is wel positief?
Lees meer

BELASTINGAFTREKPOST - 23.11.2020

Vergeet uw fiscale giftenaftrek niet!

Stel, u overweegt om giften te doen of heeft dat dit jaar al gedaan. Hoe kunt u dan een belastingaftrekpost benutten? Welke fiscale voorwaarden zijn belangrijk om te weten?
Lees meer

Cookiebeleid