Landbouw

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

OVERDRACHTSBELASTING - 29.04.2021

Koopprijs onroerende zaak niet altijd heffingsmaatstaf OVB

Over de verkrijging van een onroerende zaak is meestal overdrachtsbelasting (OVB) verschuldigd. Een recente uitspraak van Hof Amsterdam biedt meer duidelijkheid over de grondslag voor het bepalen van de overdrachtsbelasting.
Lees meer

SALE-AND-LEASE-BACK - 29.04.2021

Sale-and-lease-backtransactie en btw

De Hoge Raad heeft recentelijk geoordeeld over een sale-and-lease-backconstructie die voor de btw als levering wordt aangemerkt.
Lees meer

BOER EN BEDRIJF - 08.04.2021

Belangrijke data Gecombineerde Opgave 2021

Heeft u een uitnodiging ontvangen om de Gecombineerde Opgave in te dienen? De indieningsperiode loopt tot en met 15 mei 2021. De kortingsperiode voor subsidies start echter vanaf 18 mei. Wat speelt er? Welke datums zijn er nog meer belangrijk?
Lees meer

BOER EN BEDRIJF - 08.04.2021

Graasdierpremie: weiden op niet-subsidiabele grond

Vraagt u met de Gecombineerde Opgave graasdierpremie aan, dan moeten uw graasdieren een bepaalde periode onafgebroken op niet-subsidiabele grond lopen. Wat is niet-subsidiabele grond? Hoe kunt u dat nagaan?
Lees meer

DIER EN RECHT - 08.04.2021

Verblijfplaats paarden per 21 april 2021 registreren

Binnenkort is het verplicht dat de verblijfplaats van uw paarden wordt geregistreerd. Per 21 april 2021 treedt er namelijk nieuwe Europese wetgeving in werking. Wat betekent deze grote verandering nu voor u?
Lees meer

ERFRECHT - 08.04.2021

Machtiging voor uitbetaling van kindsdelen?

Wanneer mogen kindsdelen (niet) worden uitbetaald? Kan dat achteraf nog worden gerepareerd? Hoe kunt u dat juridisch beter te regelen? Wat te doen?
Lees meer
Landbouw

Meest gelezen tips & adviezen

HYPOTHEEK - 22.02.2021

Uw aflossingsvrije hypotheek aan het einde van de looptijd?

Regelmatig zijn aflossingsvrije hypotheken in het nieuws, onlangs weer door een onderzoek van de AFM. Zij maken zich zorgen dat woningeigenaren in de problemen komen aan het einde van de looptijd. Hoe zit dat precies?
Lees meer

BEDRIJFSOVERDRACHT - 09.02.2021

Bedrijfsoverdracht in de familiesfeer: geen gift?

Tegen welke waarde moet een (agrarische) onderneming bij een bedrijfsoverdracht worden gewaardeerd? Als er niet wordt uitgegaan van de vrije verkoopwaarde, is er dan sprake van een gift? Hoe zit dat als de erfenis wordt verdeeld?
Lees meer

BELASTINGEN - 15.03.2021

Subsidie en landbouwgrond: (on)belast?

De Hoge Raad heeft onlangs een beslissing genomen over de fiscale aspecten van natuursubsidies. Duidelijk is nu hoe fiscaal bekeken met dit soort subsidies moet worden omgegaan. Wat moet u nu hierover weten?
Lees meer

Cookiebeleid