(Para)medicus

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

VEILIGHEID - 21.09.2022

Keuren elektrische installatie verplicht of niet?

Binnen een ondernemersvereniging werd van alles geroepen over verplichte keuringen van de elektrische installatie. Zij vroegen ons om raad. Het is een verzekeringskwestie. Sommige verzekeringen verplichten voor sommige situaties een keuring. De eerste stap is dus altijd: check dit bij de verzekeraar of tussenpersoon. Het kan dan goed zijn dat een zogenaamde ‘SCIOS Scope-keuring’ verplicht is. Hoe werkt zo’n keuring? ...
Lees meer

RICHTLIJNEN - 14.09.2022

Nieuwe Gedragscode voor artsen

De KNMG publiceerde onlangs een nieuwe Gedragscode voor artsen. Deze is belangrijk, omdat toetsende instanties als (tucht)rechters en de inspectie de code zullen gebruiken als zij een mogelijk laakbare situatie moeten beoordelen.
Lees meer

RICHTLIJNEN - 14.09.2022

Afwijken van een richtlijn kan consequenties hebben

Beroepsbeoefenaars hebben te maken met veel richtlijnen die hen in de dagelijkse praktijk houvast bieden. Vaak zijn deze gemaakt door hun beroepsorganisatie. Wat kan de consequentie zijn als een arts zo’n richtlijn niet volgt?
Lees meer

AANSPRAKELIJKHEID - 29.08.2022

Wie is er aansprakelijk als de dokter slecht bereikbaar is?

Een huisarts kan tuchtrechtelijk worden aangesproken op het eigen handelen of nalaten, maar ook op de wijze waarop de praktijk is georganiseerd. Dit geldt ook voor het functioneren van praktijkassistentes.
Lees meer

PATIËNTENRECHT - 29.08.2022

Moet een patiënt zijn medicijnen altijd zelf ophalen?

Een patiënt belt de praktijk: hij ligt ziek op de bank en is niet in staat zijn medicatie op te halen. Zijn hulp wil dat wel doen, maar krijgt bij de apotheek te horen dat zij deze niet meekrijgt. Wat zijn nu precies de regels voor uitgifte aan derden?
Lees meer

GEZONDHEIDSRECHT - 05.07.2022

Resultaats- of inspanningsverplichting voor arts en A(N)IOS?

Als arts heeft u de verplichting zorg te verlenen aan de patiënt op een wijze zoals ‘een goed beroepsbeoefenaar betaamt’. Geldt deze verplichting onverkort voor een arts in opleiding? Wat speelde er in deze zaak?
Lees meer
(Para)medicus

Meest gelezen tips & adviezen

PATIËNTENRECHT - 29.08.2022

Moet een patiënt zijn medicijnen altijd zelf ophalen?

Een patiënt belt de praktijk: hij ligt ziek op de bank en is niet in staat zijn medicatie op te halen. Zijn hulp wil dat wel doen, maar krijgt bij de apotheek te horen dat zij deze niet meekrijgt. Wat zijn nu precies de regels voor uitgifte aan derden?
Lees meer

SAMENWERKEN - 05.07.2022

Vertrekregelingen in aandeelhoudersovereenkomsten

De statuten van een BV zijn niet altijd voldoende om inhoud te geven aan de samenwerking tussen aandeelhouders. Een aandeelhoudersovereenkomst biedt vaak uitkomst, bijv. bij vertrek van een aandeelhouder.
Lees meer

AANSPRAKELIJKHEID - 29.08.2022

Wie is er aansprakelijk als de dokter slecht bereikbaar is?

Een huisarts kan tuchtrechtelijk worden aangesproken op het eigen handelen of nalaten, maar ook op de wijze waarop de praktijk is georganiseerd. Dit geldt ook voor het functioneren van praktijkassistentes.
Lees meer

Cookiebeleid