(Para)medicus

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

BEROEPSGEHEIM - 21.04.2021

Wanneer kan een nabestaande klagen?

Volgens de Wet BIG kan iedereen die bevoegd is een schriftelijke klacht indienen bij een van de regionale tuchtcolleges. Een nabestaande kan bevoegd zijn, maar is dat niet altijd. Wat is daarvoor nodig?
Lees meer

RICHTLIJNEN - 21.04.2021

Online medicatie voorschrijven na videobellen

In de coronaperiode heeft u wellicht veel patiënten online gezien en via een e-consult medicatie voorgeschreven. Mag u dat in de toekomst, ook na corona, als werkwijze gaan hanteren? En zo ja, aan welke voorwaarden moet u dan voldoen?
Lees meer

TUCHTRECHT - 08.04.2021

Anders ingerichte of uitgestelde zorg door corona

Onlangs heeft het tuchtcollege Amsterdam zich uitgesproken over een klacht die betrekking had op anders ingerichte zorg in het ziekenhuis vanwege corona. Wat speelde er hier? Waarom kwam het college tot een voor de arts gunstig oordeel?
Lees meer

RICHTLIJNEN - 08.04.2021

Een juiste verantwoordelijkheidsverdeling

Tijdens een vakantie van de tandarts meldt Joke zich bij haar praktijk met een afgebroken kies. Joke wordt gezien en behandeld door een mondhygiëniste die in de praktijk werkt. Joke vindt dat de mondhygiëniste haar niet goed heeft behandeld.
Lees meer

AUTOMATISERING - 08.04.2021

Wat u nu al van ‘Wegiz’ moet weten

‘Wegiz’. Zoals u wellicht weet, is er een nieuwe wet in de maak die de elektronische uitwisseling van persoonsgegevens (patiëntengegevens) mogelijk moet maken en ook gaat verplichten: de ‘Wegiz’ (wetsvoorstel ‘Wet Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg’). Het doel is om tot een goede, snellere en veiligere zorg te komen. ...
Lees meer

GEZONDHEIDSRECHT - 24.03.2021

De nieuwe ‘Wet toetreding zorgaanbieders’

Uit de bezoeken van de inspectie in 2019 bleek 75% van de nieuwe zorgbedrijven (2.500) niet aan de wettelijke toetredingseisen te voldoen. Wat moet u nu al weten over de nieuwe ‘Wet toetreding zorgaanbieders’ die per 1 januari 2022 geldt?
Lees meer
(Para)medicus

Meest gelezen tips & adviezen

VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA - 22.02.2021

Berekening investeringsaftrek bij een Vof of maatschap

Veel ondernemers werken samen. Als er bij zo’n Vof of maatschap ook geïnvesteerd wordt in bedrijfsmiddelen, bestaat er recht op de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Over de berekening daarvan was de laatste tijd veel onduidelijkheid.
Lees meer

AUTOMATISERING - 08.04.2021

Wat u nu al van ‘Wegiz’ moet weten

‘Wegiz’. Zoals u wellicht weet, is er een nieuwe wet in de maak die de elektronische uitwisseling van persoonsgegevens (patiëntengegevens) mogelijk moet maken en ook gaat verplichten: de ‘Wegiz’ (wetsvoorstel ‘Wet Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg’). Het doel is om tot een goede, snellere en veiligere zorg te komen. ...
Lees meer

GEZONDHEIDSRECHT - 15.03.2021

Niet aangaan of beëindigen behandelingsovereenkomst

De nieuwe KNMG-richtlijn Niet-aangaan of beëindiging van de geneeskundige behandelingsovereenkomst biedt een praktische uitwerking van wetgeving en recente rechterlijke uitspraken over dit thema. Wat is nu goed om daarover te weten?
Lees meer

Cookiebeleid