(Para)medicus

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

GEZONDHEIDSRECHT - 12.01.2023

Nieuw voorbeeldprotocol voor herhaalrecepten voor u

Onlangs is het Voorbeeldprotocol Veilig voorschrijven van herhaalrecepten herzien. Dit handzame protocol ondersteunt medewerkers van de huisartsenpraktijk bij het aanmaken van herhaalrecepten. Wat is nu goed om daarvan te weten?
Lees meer

RICHTLIJNEN - 12.01.2023

Wat u moet weten over de aangepaste KNMG-richtlijn Omgaan met medische gegevens

Als arts komt u allerlei vragen tegen, bijv. over het doorbreken van uw beroepsgeheim of wat hoort er wel of niet in het patiëntendossier. Veel antwoorden op vragen als deze vindt u in de herziene KNMG-richtlijn Omgaan met medische gegevens.
Lees meer

GEZONDHEIDSRECHT - 19.12.2022

Nieuwe Leidraad continuïteit van zorg en jeugdhulp van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Als de continuïteit van zorg in een instelling in gevaar dreigt te komen, bijv. bij een (mogelijk) faillissement, moet het belang van cliënten/patiënten voorop blijven staan. Wat verwacht de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd dan van zorgaanbieders?
Lees meer

TUCHTRECHTSPRAAK - 19.12.2022

Mag een beroepsbeoefenaar direct na beëindiging van de behandelrelatie een seksuele relatie met de cliënt aangaan?

De (voormalige) werkgever van verpleegkundige Jos is erachter gekomen dat hij een seksuele relatie met een patiënt heeft gehad en accepteert dit niet, ook al was de behandelrelatie al beëindigd. Wat vond het tuchtcollege hiervan?
Lees meer

HANDREIKINGEN EN PROTOCOLLEN - 06.12.2022

Handreiking omgaan met desinformatie in coronatijd

Het Ministerie van VWS heeft voor zorgverleners een handreiking gemaakt over hoe om te gaan met desinformatie in coronatijd. Omdat dit weer kan spelen in de golf die we wellicht krijgen, blijft dit onderwerp helaas actueel. Wat kunt u hierin vinden?
Lees meer

TUCHTRECHT - 06.12.2022

Kan een advocaat op eigen titel succesvol een klacht tegen een arts indienen bij het tuchtcollege?

De grievende uitlatingen van een bedrijfsarts over de brief die de advocaat van de zieke werknemer had geschreven, waren voor de advocaat aanleiding om op eigen titel een klacht tegen de bedrijfsarts in te dienen. Had hij succes?
Lees meer
(Para)medicus

Meest gelezen tips & adviezen

TUCHTRECHTSPRAAK - 19.12.2022

Mag een beroepsbeoefenaar direct na beëindiging van de behandelrelatie een seksuele relatie met de cliënt aangaan?

De (voormalige) werkgever van verpleegkundige Jos is erachter gekomen dat hij een seksuele relatie met een patiënt heeft gehad en accepteert dit niet, ook al was de behandelrelatie al beëindigd. Wat vond het tuchtcollege hiervan?
Lees meer

HANDREIKINGEN EN PROTOCOLLEN - 06.12.2022

Handreiking omgaan met desinformatie in coronatijd

Het Ministerie van VWS heeft voor zorgverleners een handreiking gemaakt over hoe om te gaan met desinformatie in coronatijd. Omdat dit weer kan spelen in de golf die we wellicht krijgen, blijft dit onderwerp helaas actueel. Wat kunt u hierin vinden?
Lees meer

PATIËNTENRECHTEN - 10.11.2022

Mag een patiënt die weigert zijn mondkapje te dragen, weggestuurd worden?

De coronabesmettingen nemen weer toe en steeds meer zorgverleners kiezen ervoor het dragen van een mondkapje verplicht te stellen. Mag u besluiten een patiënt die weigert een mondkapje te dragen, niet te behandelen? Een voorbeeld ...
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app

Cookiebeleid