Personeel

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

INLENEN - 03.05.2021

Inlenersaansprakelijkheid bij inlenen personeel van collega

Als u tijdelijk personeel inleent via een collega, moet u oppassen voor inlenersaansprakelijkheid. Maar wat is dat en hoe voorkomt u dat u hiervan de dupe wordt? Waar moet u dan vooral op letten?
Lees meer

PERSONEEL - 03.05.2021

Geen vakantie-uren voor minuren

Er zijn minder gasten dan verwacht, dus stuurt u uw medewerker een paar uur eerder naar huis. Hij krijgt die minuren gewoon uitbetaald, maar u boekt ze af van zijn vakantie-uren. Bij zijn ontslag wil hij dat u deze afgeboekte vakantie-uren uitbetaalt.
Lees meer

PERSONEEL - 03.05.2021

Gratis sneltesten op corona voor werknemers

Heeft een van uw werknemers coronagerelateerde klachten, dan willen u en uw werknemer natuurlijk zo snel mogelijk weten wat er speelt. Daarvoor is de Open House Sneltesten SARS-CoV-2 door het Ministerie van VWS in het leven geroepen. Wat is dit?
Lees meer

DIENSTBETREKKING - 29.04.2021

Hoofdprijs deelname tv-programma geen loon uit dienstbetrekking

In tegenstelling tot het Gouden Kooi-arrest van de Hoge Raad van 11 mei 2012 oordeelde Hof Den Bosch dat het prijzengeld van een deelnemer aan een televisieprogramma niet kwalificeert als loon uit dienstbetrekking.
Lees meer

LOONADMINISTRATIE - 26.04.2021

Onbelaste jubileumuitkering voor werknemer en dga?

Wat zijn de onbelaste mogelijkheden van een jubileumuitkering voor werknemers en dus ook voor de dga van de BV? Hoe gaat dat goed?
Lees meer

OPNEMEN VAKANTIEDAGEN - 22.04.2021

“Je hebt zo lang niet gewerkt ... kom nu maar extra!”

In deze coronatijden krijgen veel werknemers hun loon doorbetaald zonder te werken. Kunt u hen deze niet-gewerkte uren op een later moment laten inhalen? Wat zei minister Koolmees daarover in antwoord op Kamervragen?
Lees meer
Personeel

Meest gelezen tips & adviezen

AUTO VAN DE ZAAK - 22.02.2021

U krijgt de rittenstaat niet sluitend, man overboord?

Als u aan de bekende privébijtelling wilt ontkomen, moet u bewijzen dat u niet meer dan 500 privékilometers heeft gereden. Maar wat nu als u erachter komt dat uw rittenstaat gebreken vertoont? Bent u dan automatisch het haasje?
Lees meer

CORONA EN VAKANTIE - 02.03.2021

Verlofdagen verplicht inleveren?

Door de coronamaatregelen kan uw omzet teruglopen, waardoor er minder personeel nodig is. Kunt u hen verplichten vrije dagen op te nemen? Hoe pakt u dat aan?
Lees meer

KOSTENVERGOEDING - 02.03.2021

Vergoeding kosten thuiswerk toch belast?

Krijgen werknemers een vaste kostenvergoeding voor zakelijke kosten (gerichte vrijstellingen), zoals voor vakliteratuur, zakelijke maaltijden onderweg en intermediaire kosten (zoals parkeerkosten voor de auto van de zaak), dan is de vaste vergoeding onbelast, mits deze van tevoren onderbouwd is aan de hand van een kostenonderzoek. Worden de kosten niet langer gemaakt, omdat de werknemer bijv. niet meer reist en dus geen kosten onderweg heeft, dan gelden de gerichte vrijstellingen of intermediaire kosten niet meer. Geeft u toch een vergoeding, dan kan deze in de vrije ruimte. Let op. In 2020 was het tijdelijk mogelijk om de vaste vergoeding te laten doorlopen, ook als de kosten niet meer gemaakt werden. Sinds 2021 kan dit niet meer. Ook de nieuwste aanpassing heeft dit niet veranderd. Tip. De vrije ruimte (2021) is recentelijk wel tijdelijk uitgebreid: tot een loonsom van € 400.000 is deze verhoogd van 1,7 naar 3%. ...
Lees meer

Cookiebeleid