Personeel

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

S&O-AFDRACHTVERMINDERING - 26.09.2022

S&O-administratie luistert nauw

Om in aanmerking te komen voor S&O-afdrachtvermindering moet er aan alle voorwaarden worden voldaan.
Lees meer

WERKKOSTENREGELING - 26.09.2022

Overlijdensuitkering uit reisverzekering werkgever onbelast

De aanspraak op de reisverzekering die een werkgever afsluit voor zijn werknemer, deelt in de gerichte vrijstelling van de Wet op de loonbelasting 1964. De overlijdensuitkering aan de weduwe van de werknemer is daarom onbelast.
Lees meer

HORECA-CAO - 22.09.2022

Wie is er nu een vakkracht en wie niet?

Voor de beloning is het volgens de horeca-cao van belang of het gaat om een vakkracht of een niet-vakkracht. Wanneer is er sprake van welke kracht? Dit is immers van belang bij het bepalen van diens loon. Wat zegt de cao daarover?
Lees meer

PERSONEELSBELEID - 22.09.2022

Bedrijfsfitness als trigger bij personeelskrapte, kan dat belastingvrij?

Omdat fit personeel ook in het belang is van de werkgever, bieden nogal wat bedrijven hun personeel fitnessfaciliteiten aan, zeker om nieuw personeel aan te trekken. Maar kan dat ook belastingvrij en zo ja, onder welke voorwaarden?
Lees meer

LOON - 22.09.2022

Wijziging horeca-cao doorgevoerd per 01.09.2022, loon niet-vakkrachten en BBL-leerlingen jonger dan 21 jaar omhoog

Vanaf 1 september 2022 gelden voor niet-vakkrachten en BBL-leerlingen die jonger zijn dan 21 jaar, op het wettelijk minimumloon de hogere cao-jeugdloonpercentages in plaats van de percentages van het wettelijke minimumloon.
Lees meer

PERSONEEL - 21.09.2022

Diversiteit op de werkvloer tegen personeelskrapte?

Personeelskrapte is alom waar te nemen. Kampt u daar ook mee? Heeft u weleens aan diversiteit op de werkvloer gedacht? Hoe werkt dat?
Lees meer
Personeel

Meest gelezen tips & adviezen

AUTO VAN DE ZAAK - 18.07.2022

Afkoopsom leaseauto aftrekbaar van privébijtelling?

Als een leasecontract tussentijds wordt ontbonden, is er meestal een afkoopsom verschuldigd. Is deze aftrekbaar van de bijtelling als het om een leaseauto gaat? Zo ja, onder welke voorwaarden?
Lees meer

INKOMENSVOORZIENING - 30.06.2022

Inkomensvoorziening zelfstandige/dga per 01.07.2022 verhoogd

De IOAZ (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen) is per 1 juli 2022 verhoogd. Wat betekent deze voorziening voor ondernemers en dga’s?
Lees meer

ARBEIDSOVEREENKOMST - 11.07.2022

Voorkomen dat stagecontract een arbeidscontract wordt

Kan een stageovereenkomst een arbeidsovereenkomst zijn? Waarom is dit verschil belangrijk? Wat moet u bewaken en regelen? Wat heeft de rechter beslist?
Lees meer

Cookiebeleid