BV en dga

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER - 13.05.2024

Telt een lening voor de eigen woning bij de BV mee voor de drempel voor excessief lenen?

Per 1 januari 2024 is de drempel voor het excessief lenen bij de eigen BV verlaagd van € 700.000 naar € 500.000. Heeft u meer geleend, dan is hierover belasting verschuldigd in box 2. Leningen voor uw eigen woning tellen niet mee. Hoe zit dat?
Lees meer

DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER - 13.05.2024

Jaarlijks dividend uitkeren?

Per 1 januari 2024 is het belastingtarief voor inkomsten uit aanmerkelijk belang (box 2) gewijzigd en is er een tweeschijvenstelsel ingevoerd. Hoe zit dat? Hoe kunt u daar uw voordeel mee doen?
Lees meer

BEDRIJFSOPVOLGINGSREGELING - 06.05.2024

Bezits- en voortzettingseis en objectieve onderneming

Voor toepassing van de bezits- en voortzettingseis van de BOR in de Successiewet 1956 is het van belang of na overname van een onderneming, deze onderneming een zelfstandige objectieve onderneming is of niet.
Lees meer

DEELNEMINGSVRIJSTELLING - 06.05.2024

Kennisdocument aan- en verkoopkosten deelneming geactualiseerd

Aan- en verkoopkosten van aandelen die tot een deelneming behoren, zijn niet aftrekbaar. De Kennisgroep deelnemingsvrijstelling van de Belastingdienst heeft een kennisdocument over deze kosten onlangs geactualiseerd.
Lees meer

VERLIESVERREKENING - 06.05.2024

Beperking verliesverrekening ook voor latente verliezen

A-G Wattel concludeert dat de verliesverrekeningsbeperking van artikel 20a van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 ook geldt voor latente verliezen.
Lees meer

BESLOTEN VENNOOTSCHAP - 16.04.2024

Aandeelhoudersregister goed bewaren

Bij de oprichting van uw BV heeft u van de notaris ook een aandeelhoudersregister ontvangen. In de praktijk blijkt dat boekje vaak in de vergetelheid te zijn geraakt. Dat kan echter vervelende gevolgen hebben. Hoe zit dat?
Lees meer
BV en dga

Meest gelezen tips & adviezen

AUTO VAN DE ZAAK - 15.03.2024

Kan de bijtelling voor privégebruik van de auto van de zaak meer dan 22% bedragen?

Indien u als directeur-grootaandeelhouder of als een werknemer met een auto van de zaak meer dan 500 kilometer per jaar privé rijdt, moet er een bijtelling worden berekend. Meestal is dit 22% van de cataloguswaarde van de auto, tenzij ...
Lees meer

AFTREKPOSTEN - 08.04.2024

Aftrek premie arbeidsongeschiktheid in de aangifte gaat vaak fout, constateert de Belastingdienst, daarom een update ...

Veel zelfstandigen, maar ook werknemers, zoals de dga, hebben een arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten. De premie is vaak aftrekbaar, maar dat gaat regelmatig fout. De Belastingdienst heeft dit daarom verduidelijkt.
Lees meer

FISCOTIP - 15.03.2024

Bedrijfsopvolgingsregeling: doen of nog even wachten?

Vanaf 2025 gaat de fiscale bedrijfsopvolgingsregeling flink veranderen. Als u uw bedrijf op korte termijn gaat schenken aan uw kinderen, kunt u dat fiscaal gezien dan beter nog dit jaar doen of kunt u beter wachten? Waar hangt dat van af?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app

Cookiebeleid