BV en dga

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

BV & DGA - 20.11.2023

Maximum excessief lenen uit eigen BV per 2024 verlaagd

Ter dekking van een teruggedraaide maatregel in de vennootschapsbelasting wordt het maximumbedrag voor excessief lenen uit de eigen BV verlaagd van € 700.000 naar € 500.000. Wat moet u weten?
Lees meer

BELASTINGEN - 13.11.2023

Wijziging bedrijfsopvolgingsregeling voor vastgoedondernemers

Tijdens Prinsjesdag werden er diverse wijzigingen in de bedrijfsopvolgingsregeling aangekondigd. Deze wijzigingen kunnen ook van invloed zijn op de situatie van een vastgoedondernemer. Hoe zit dat precies? Wat gaat er veranderen?
Lees meer

DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER - 07.11.2023

Wat te doen met uw spaargeld-BV?

Veel vermogende particulieren hebben de afgelopen jaren hun spaargeld ondergebracht in een spaargeld-BV. Hiermee kon de excessieve belastingheffing in box 3 over dit spaargeld worden ontlopen. Maar heeft zo’n BV nog wel zin?
Lees meer

DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER - 07.11.2023

Is participeren in een coöperatie altijd winst uit onderneming?

De coöperatie is een vorm van samenwerking tussen de leden en heeft rechtspersoonlijkheid (net als een BV). Hierdoor kan de aansprakelijkheid van de participanten worden beperkt. Hoe wordt de winst van een coöperatie fiscaal behandeld?
Lees meer

DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER - 07.11.2023

Te hoge lening bij uw eigen BV voor 31 december 2023 aflossen

Met het einde van het jaar in zicht neemt ook het belang van de Wet excessief lenen bij eigen vennootschap toe. De eerste peildatum voor deze wetgeving ligt immers eind 2023. Wat maakte de Belastingdienst hierover onlangs bekend?
Lees meer

BESLOTEN VENNOOTSCHAP - 06.11.2023

BV dividend uitkeren aan dga nog in 2023?

Volgend jaar (2024) gaat het tarief van box 2 veranderen. Dit roept de vraag op of het verstandig is om nog dit jaar dividend aan de dga uit te keren of juist niet. Waar hangt dit van af en waar moet u verder zeker op letten?
Lees meer
BV en dga

Meest gelezen tips & adviezen

FISCOTIP - 11.10.2023

Studiekosten onbelast vergoeden aan uw kind?

Voor uw studerende kinderen vormt het collegegeld samen met de uitgaven voor boeken een flinke kostenpost. U kunt deze kosten natuurlijk voor uw rekening nemen, maar waarom laat u de Belastingdienst hier niet aan meebetalen?
Lees meer

DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER - 07.11.2023

Wat te doen met uw spaargeld-BV?

Veel vermogende particulieren hebben de afgelopen jaren hun spaargeld ondergebracht in een spaargeld-BV. Hiermee kon de excessieve belastingheffing in box 3 over dit spaargeld worden ontlopen. Maar heeft zo’n BV nog wel zin?
Lees meer

FISCALE WINST - 31.10.2023

Eindejaarstips voor ondernemers

Nu het einde van het jaar in zicht komt, is het raadzaam om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. In deze nieuwsflits geven wij een aantal eindejaarstips voor de ondernemer.
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app

Cookiebeleid