Verzekeringen

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

VEILIGHEID - 21.09.2022

Keuren elektrische installatie verplicht of niet?

Binnen een ondernemersvereniging werd van alles geroepen over verplichte keuringen van de elektrische installatie. Zij vroegen ons om raad. Het is een verzekeringskwestie. Sommige verzekeringen verplichten voor sommige situaties een keuring. De eerste stap is dus altijd: check dit bij de verzekeraar of tussenpersoon. Het kan dan goed zijn dat een zogenaamde ‘SCIOS Scope-keuring’ verplicht is. Hoe werkt zo’n keuring? ...
Lees meer

WERKNEMERSVERZEKERINGEN - 15.09.2022

Wijziging eigenrisicodragerschap voor 01.10.2022 aanvragen

Als werkgever bent u via het UWV verzekerd voor het risico dat werknemers ziek worden (Ziektewet) of gedeeltelijk arbeidsongeschikt raken (WGA). U kunt er ook voor kiezen dit risico zelf te dragen en/of elders te verzekeren. Waarom moet u nu in actie komen?
Lees meer

OUDEDAGSRESERVE - 08.09.2022

Afschaffing oudedagsreserve per 2023?

In het Belastingplan 2023 staat het voornemen om de (fiscale) oudedagsreserve af te schaffen. Hoe verder?
Lees meer

OUDEDAGSRESERVE - 24.08.2022

Door coronajaar eerdere vrijval FOR toegestaan?

Een collega van u vroeg zich af of hij vanwege de coronacrisis de opgebouwde fiscale oudedagsreserve niet eerder mocht laten vrijvallen. Een begrijpelijke vraag, maar helaas ... Wanneer kan de FOR wel vrijvallen?
Lees meer

VERZEKERINGEN - 25.08.2022

Keuring zonnepanelensysteem verplicht?

Brandrisico. Een abonnee vroeg ons of een zonnepanelensysteem gekeurd moet worden in verband met brandrisico. Om maar meteen met de deur in huis te vallen: nee dat is (nog) niet verplicht, maar voor bedrijven wordt het soms door de verzekering wel verplicht. Let op.  Het is altijd verstandig om een erkend installateur een zonnepanelensysteem te laten plaatsen. Omdat er altijd een bepaald risico op kortsluiting en brand aanwezig is, kunnen verzekeraars een keuring verplicht stellen. ...
Lees meer

PENSIOEN - 13.07.2022

Wijziging besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen

Voor wie geldt het (gewijzigde) besluit? Het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen is van toepassing op: pensioenfondsen (zoals geregeld in artikel 1 van de Pensioenwet); en beroepspensioenfondsen (zoals geregeld in artikel 1 van de Wet verplichte beroepspensioenregeling). Register van pensioenfondsen bij De Nederlandsche Bank (DNB).  Een pensioenfonds voert de pensioenregeling uit die door werkgevers en werknemers in een pensioenovereenkomst is afgesproken. Het pensioenfonds voert de administratie van de beheerde pensioenen uit, verzorgt de pensioenuitkeringen en draagt zorg voor het beheer en de belegging van de pensioenpremies. Via het register dat wordt aangehouden door De Nederlandsche Bank, kunt u alle ondernemingspensioenfondsen, bedrijfstakpensioenfondsen, beroepspensioenfondsen en algemene pensioenfondsen vinden. Kijk op https://www.dnb.nl/openbaar-register/register-van-pensioenfondsen ...
Lees meer
Verzekeringen

Meest gelezen tips & adviezen

OUDEDAGSRESERVE - 08.09.2022

Afschaffing oudedagsreserve per 2023?

In het Belastingplan 2023 staat het voornemen om de (fiscale) oudedagsreserve af te schaffen. Hoe verder?
Lees meer

OUDEDAGSRESERVE - 24.08.2022

Door coronajaar eerdere vrijval FOR toegestaan?

Een collega van u vroeg zich af of hij vanwege de coronacrisis de opgebouwde fiscale oudedagsreserve niet eerder mocht laten vrijvallen. Een begrijpelijke vraag, maar helaas ... Wanneer kan de FOR wel vrijvallen?
Lees meer

VERZEKERINGEN - 25.08.2022

Keuring zonnepanelensysteem verplicht?

Brandrisico. Een abonnee vroeg ons of een zonnepanelensysteem gekeurd moet worden in verband met brandrisico. Om maar meteen met de deur in huis te vallen: nee dat is (nog) niet verplicht, maar voor bedrijven wordt het soms door de verzekering wel verplicht. Let op.  Het is altijd verstandig om een erkend installateur een zonnepanelensysteem te laten plaatsen. Omdat er altijd een bepaald risico op kortsluiting en brand aanwezig is, kunnen verzekeraars een keuring verplicht stellen. ...
Lees meer

Cookiebeleid