Verzekeringen

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

VERZEKERINGEN - 12.01.2023

Aannemersaansprakelijkheid voor schade, maakt het uit of de opdrachtgever verzekerd is?

Een aannemer moet het werk uitvoeren volgens de eisen van goed en deugdelijk werk. Anders is hij aansprakelijk voor de schade. Dat geldt ook voor de gevolgschade. Maakt het daarbij uit of de opdrachtgever daarvoor is verzekerd?
Lees meer

PRIVÉ - 12.01.2023

Wat als u te veel lijfrentepremies heeft betaald?

De berekening van de fiscaal aftrekbare lijfrentepremie is er niet eenvoudiger op geworden. Bij het opstellen van de aangifte inkomstenbelasting komt u erachter dat een deel van de betaalde premie niet aftrekbaar is. Wat nu te doen?
Lees meer

DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER - 12.01.2023

Belast pensioen in eigen beheer door te hoge rekening-courant

Als uw pensioen in eigen beheer alleen nog maar kan worden verrekend met uw rekening-courantschuld aan uw BV, kan de Belastingdienst stellen dat de gehele pensioenaanspraak belast is. Dat heeft forse fiscale consequenties.
Lees meer

AANSPRAKELIJKHEID - 19.12.2022

Uw werknemer is voor u op pad en dan ...

Diverse uitspraken in de afgelopen jaren van de rechtbank en de Hoge Raad bevestigen de vergaande bescherming van de werknemer wanneer deze voor u op pad is. Hoe zit dat?
Lees meer

OUDEDAGSVOORZIENING - 15.12.2022

Wat wordt uw AOW-leeftijd?

Stapsgewijze verhoging. De stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd en de daarmee verband houdende leeftijd waarop de AOW-opbouw start (de aanvangsleeftijd) zijn wettelijk vastgelegd in de Algemene Ouderdomswet (AOW). De AOW-leeftijd en aanvangsleeftijd zijn vanaf 2026 automatisch gekoppeld aan de ontwikkeling van de levensverwachting. Het is een ietwat technisch verhaal, maar er geldt dat een verdere verhoging van de AOW-leeftijd en aanvangsleeftijd ieder jaar wordt vastgesteld op basis van de gemiddelde resterende levensverwachting op 65-jarige leeftijd. De aankondiging van de AOW-leeftijd geschiedt steeds vijf jaar van tevoren. Vorig jaar zijn de AOW-leeftijd en aanvangsleeftijd voor 2027 vastgesteld op respectievelijk 67 en 17 jaar. ...
Lees meer

ARBEIDSONGESCHIKTHEID - 06.12.2022

Beleid inzake broodfondsen bekendgemaakt

Belast en aftrekbaar? Bij broodfondsen zijn de uitkeringen niet afkomstig van een rechtspersoon, maar worden door de deelnemers zelf verstrekt. Hierdoor is er geen sprake van een aangewezen periodieke uitkering (art. 3.101 lid 1d Wet IB 2001) en zijn de uitkeringen die de deelnemers van dit soort fondsen ontvangen, niet belast in box 1. Let op.  Dit betekent dat de inleg niet aftrekbaar is. ...
Lees meer
Verzekeringen

Meest gelezen tips & adviezen

DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER - 12.01.2023

Belast pensioen in eigen beheer door te hoge rekening-courant

Als uw pensioen in eigen beheer alleen nog maar kan worden verrekend met uw rekening-courantschuld aan uw BV, kan de Belastingdienst stellen dat de gehele pensioenaanspraak belast is. Dat heeft forse fiscale consequenties.
Lees meer

DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER - 10.11.2022

Pensioen en/of lijfrentes in de BV, wie krijgt wat bij echtscheiding?

Het komt regelmatig voor dat een BV met lijfrente- en/of pensioenverplichtingen niet voldoende bezittingen heeft om deze verplichtingen te dekken. Bij een echtscheiding moet dan vervolgens goed gekeken worden wie wat gaat krijgen.
Lees meer

ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING - 01.12.2022

Fiscaal beleid inzake broodfondsen bekendgemaakt voor ondernemer zonder arbeidsongeschiktheidsverzekering

Voor zelfstandigen is het lastig (en vaak onbetaalbaar) om zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Vandaar dat veel zelfstandigen deelnemen aan een broodfonds. Er is nu meer duidelijk over de fiscale regels hiervan. Wat doet u?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app

Cookiebeleid