RECHT VAN DE BOUW - 17.09.2013

Zo loopt u geen risico bij gevolgschades

Gebouwen zitten vol met leidingen. Bij de uitvoering van bouwwerkzaamheden loopt u dus groot risico om schade te veroorzaken. Wat doet u om dat te voorkomen? Hoe vangt u risico’s op met verzekeringen? Wat kunt u nog meer doen?

Aansprakelijkheid

Vaak is de veroorzaker van schade bij uitvoering van bouw- en verbouwwerkzaamheden aansprakelijk voor de kosten die verbonden zijn aan herstel en aan gevolgschade. De schade hoeft niet altijd direct zichtbaar te zijn, maar kan zich in een later stadium alsnog openbaren.

Voorbeelden uit de bouwpraktijk. Een voorbeeld is een niet-deugdelijk gemonteerde koppeling of een slecht of verkeerd aangebrachte afvoer die op een gegeven moment losschiet en (water)schade veroorzaakt.

Een ander voorbeeld is als een waterleiding op een vorstgevoelige plek is gemonteerd. In zo’n geval zal de klant u aanspreken voor herstel van de schade. Let erop dat een verzekering niet altijd álle schade vergoed!

Doorboren of het kapot trekken van een grondkabel kan zelfs problemen veroorzaken bij meer mensen dan alleen de klant, waardoor de gevolgschade groter kan zijn.

Verzekeringsvoorwaarden

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.  Ieder bedrijf zal een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten afhankelijk van de soort uit te voeren werkzaamheden (bouwen, dakdekken, solderen, branden, e.d.) en de eventueel te lopen risico’s. Belangrijk is dat u de verzekeringsvoorwaarden goed kent en welke risico’s daarmee zijn afgedekt. Er zijn verzekeringen met de meest uiteenlopende voorwaarden op de markt.

In veel gevallen is het aangaan van een uitgebreidere CAR-verzekering (Constructie All Risks) raadzaam. Deze verzekering is zeer belangrijk voor veel technische beroepen en geeft dekking voor zaken waarvoor de gewone bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering geen dekking geeft.

Tip. Check bij de verzekering of de schade die ontstaat door handelen of juist door nalaten tot één jaar na beëindiging van de verzekering nog gedekt is.

Maatregelen die raadzaam zijn

Verklein de risico’s bij de uitvoering van bouw- en verbouwwerkzaamheden door:

  • gebruik te maken van een leidingzoeker of een gespecialiseerd schadeopsporingsbedrijf (kunststofleidingen zijn moeilijk opspoorbaar);
  • de voorwaarden te kennen van uw verzekeringen;
  • navraag bij de klant te doen naar (revisie)tekeningen;
  • te vragen wie destijds de installatie heeft verzorgd en/of aangepast;
  • moeite te doen dat bedrijf te benaderen;
  • personeel en onderaannemers te instrueren met betrekking tot de mogelijke risico’s bij uitvoering van werkzaamheden;
  • personeel of onderaannemers direct melding te laten maken van ontstane schade;
  • niet zomaar af te gaan op een uitspraak van een klant over het leidingverloop;
  • stellige uitspraken door de klant over het leidingverloop schriftelijk vast te leggen.
Werkzaamheden uitvoeren in bestaande gebouwen brengt risico’s met zich mee met betrekking tot het ontzien van leidingwerk. Door de juiste informatie te verzamelen en tijdig maatregelen te treffen, kunt u problemen voorkomen.

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01