Bouw - Aansprakelijkheid

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

GEBREKEN - 07.01.2021

Aannemer aansprakelijk voor gebrekkige parketvloer!

Wat als een vloer wordt gelegd op een gebrekkige ondergrond? Wat wordt er bedoeld met de waarschuwingsplicht? Hoezo is het raadzaam om een voorbehoud te maken?
Lees meer

HET OVERKWAM UW COLLEGA - 07.01.2021

Wateroverlast komt (deels) voor rekening van de aannemer!

Wat als de opdrachtgever zijn hele perceel betegelt en mede daardoor te kampen heeft met wateroverlast? Wat mag er als algemeen bekend worden verondersteld? Waar moet de aannemer voor zorgen? Wat zegt de bouwrechter?
Lees meer

RECHT VAN DE BOUW - 05.11.2020

Funderingslabel huizen vanaf juli 2021

Vanwege verzakkingen van de bodem in Nederland kan er schade ontstaan aan kades, wegen, bruggen en huizen. Belangrijk is om tijdig over informatie te beschikken voor de te nemen maatregelen. Wat is goed om te weten en te doen?
Lees meer

RECHT VAN DE BOUW - 08.10.2020

Niet gewaarschuwd, aannemer aansprakelijk?

Wie is er aansprakelijk voor ondeugdelijk werk door gebrekkige zaken die afkomstig zijn van de opdrachtgever? Welke waarschuwingsplicht moet er in acht worden genomen? Wat speelde hierover? Wat zegt de wet en wat is goed om te weten?
Lees meer

HET OVERKWAM UW COLLEGA - 04.09.2020

Privéaansprakelijkheid voor naheffingen bij leeghalen BV

Bij de rechter speelde recentelijk een zaak van een bouwondernemer die zichzelf een hoge managementvergoeding in zijn holding-BV betaalde en grote sommen geld aan de BV onttrok. Dit leverde forse naheffingsaanslagen op. Hoe zit dat?
Lees meer

RECHT VAN DE BOUW - 04.09.2020

Ook KLIC-melding doen bij werken zonder graafmachines?

Moet u altijd een KLIC-melding doen? Wat als er geen mechanische hulpmiddelen worden gebruikt? Hoe handelt u volgens de juridisch vereiste zorgvuldigheid? Wat speelde er over het gebruik van een prikpen en de beschadiging van een gasleiding?
Lees meer
Bouw - Aansprakelijkheid

Meest gelezen tips & adviezen

RECHT VAN DE BOUW - 05.11.2020

Funderingslabel huizen vanaf juli 2021

Vanwege verzakkingen van de bodem in Nederland kan er schade ontstaan aan kades, wegen, bruggen en huizen. Belangrijk is om tijdig over informatie te beschikken voor de te nemen maatregelen. Wat is goed om te weten en te doen?
Lees meer

GEBREKEN - 07.01.2021

Aannemer aansprakelijk voor gebrekkige parketvloer!

Wat als een vloer wordt gelegd op een gebrekkige ondergrond? Wat wordt er bedoeld met de waarschuwingsplicht? Hoezo is het raadzaam om een voorbehoud te maken?
Lees meer

HET OVERKWAM UW COLLEGA - 07.01.2021

Wateroverlast komt (deels) voor rekening van de aannemer!

Wat als de opdrachtgever zijn hele perceel betegelt en mede daardoor te kampen heeft met wateroverlast? Wat mag er als algemeen bekend worden verondersteld? Waar moet de aannemer voor zorgen? Wat zegt de bouwrechter?
Lees meer

Cookiebeleid