Bouw - Aansprakelijkheid

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

RECHT VAN DE BOUW - 19.09.2022

Geen onkunde van aannemer en kans krijgen om gebrek(en) te herstellen: hoe staat u dus sterk?

Aannemer Frits voert een opdracht uit voor opdrachtgever Thijs. Thijs vindt dat Frits ondeugdelijk werk heeft geleverd en wil dat hij het werk stopt. Hij geeft hem vervolgens geen gelegenheid tot herstel. Wat heeft de bouwrechter beslist?
Lees meer

HET OVERKWAM UW COLLEGA - 19.09.2022

Aannemer niet aansprakelijk voor kosten herstel door derde

Een aannemer moet door de opdrachtgever in de gelegenheid worden gesteld om herstelwerk uit te voeren. Dat moet gebeuren binnen een redelijke termijn. Mag de opdrachtgever eisen stellen aan de uitvoeringswijze van het herstelwerk?
Lees meer

HET OVERKWAM UW COLLEGA - 14.06.2022

Herstelwerk nodig: werk niet uitgevoerd zoals afgesproken

Het werk moet worden uitgevoerd op de wijze zoals is overeengekomen. Dat is ook het geval voor het meerwerk of als er nieuwe afspraken worden gemaakt. Wat als de aannemer op eigen houtje de plannen wijzigt? Wat zegt de bouwrechter?
Lees meer

BOUWGEBREKEN - 14.06.2022

Ernstige gebreken en lekkage aan de dakconstructie

Aannemer Hans krijgt van opdrachtgever Theo een klacht over ernstige gebreken en een lekkage aan de dakconstructie. Hans constateert geen ernstige gebreken en beroept zich op verjaring. Theo stapt naar de rechter. Hoe krijgt Hans gelijk?
Lees meer

HET OVERKWAM UW COLLEGA - 16.05.2022

Meerwerkfactuur moet hoofdaannemer voldoen

Finale kwijting betekent dat een contractspartij geen betaling meer kan afdwingen. Dat kan worden bewezen met schriftelijke stukken of met getuigenverklaringen. Wat als daarover onduidelijkheid bestaat? Wie moet wat bewijzen?
Lees meer

VERZEKERINGEN - 15.04.2022

Achterstallig onderhoud en verkeerde installatie

Waterschade. Op 1 april 2020 merkt Sara dat er in een aantal kamers van haar woonhuis waterschade is. Pas op 15 september van dat jaar meldt Sara de waterschade bij haar opstalverzekering. De opstalverzekeraar schakelt een expert om de schadeoorzaak en omvang te bepalen. Badkamer niet in orde. Deze schade-expert concludeert in zijn rapport dat de badkamer in slechte staat van onderhoud verkeert waarbij onder meer de wanden niet goed zijn gekit en de douchekraan verkeerd gemonteerd is. ...
Lees meer
Bouw - Aansprakelijkheid

Meest gelezen tips & adviezen

RECHT VAN DE BOUW - 19.09.2022

Geen onkunde van aannemer en kans krijgen om gebrek(en) te herstellen: hoe staat u dus sterk?

Aannemer Frits voert een opdracht uit voor opdrachtgever Thijs. Thijs vindt dat Frits ondeugdelijk werk heeft geleverd en wil dat hij het werk stopt. Hij geeft hem vervolgens geen gelegenheid tot herstel. Wat heeft de bouwrechter beslist?
Lees meer

HET OVERKWAM UW COLLEGA - 19.09.2022

Aannemer niet aansprakelijk voor kosten herstel door derde

Een aannemer moet door de opdrachtgever in de gelegenheid worden gesteld om herstelwerk uit te voeren. Dat moet gebeuren binnen een redelijke termijn. Mag de opdrachtgever eisen stellen aan de uitvoeringswijze van het herstelwerk?
Lees meer

Cookiebeleid