WOZ - 13.02.2015

WOZ-waarde aanvechten?

Binnenkort valt de WOZ-beschikking weer op de mat. Fiscaal heeft die nogal wat gevolgen. Is het de moeite waard om zo’n beschikking aan te vechten?

Privépand én praktijkpand. Of u nu in een privépand woont of in een praktijkpand, de vastgestelde waarde heeft behoorlijke inkomensgevolgen. De WOZ-beschikking voor 2015 heeft als peildatum 01.01.2014, een jaar eerder dus. Voor de in te dienen belastingaangifte over 2014 is de WOZ-beschikking voor 2014 van belang met als peildatum 01.01.2013. De WOZ-waarde is bepalend voor de aanslag OZB die u van de gemeente krijgt opgelegd. Hoe de heffing voor u dit jaar gaat uitpakken, hangt dus met name af van uw gemeente.

Fiscale gevolgen. De WOZ-waarde is ook bepalend voor een aantal andere belastingen, zoals die van het waterschap. Ook de woningwaarde bij schenken en erven wordt door de WOZ bepaald. Een foute WOZ-waarde scheelt dan vaak duizenden euro’s aan te betalen belasting. De WOZ-waarde is ook van belang in de inkomstenbelasting voor de bijtelling volgens het eigenwoningforfait. Bezit u een tweede woning, dan is de WOZ-waarde ook bepalend voor de heffing in box 3.

Eigenwoningforfait fors omhoog. Het eigenwoningforfait stijgt dit jaar voor privéwoningen van 0,7% naar 0,75%, een stijging van ruim 7,1%. Voor een praktijkwoning gaat het forfait van 1,7% naar 1,8%, ofwel 5,9% meer. Dit vertaalt zich in een hogere bijtelling en dus ook meer af te dragen belasting. Alleen als uw woning voldoende in waarde is gedaald, kan het effect per saldo nog meevallen.

Omgevingsfactoren. Waardedalende (omgevings)factoren worden in de waardebepaling niet altijd meegenomen, met name de individuele factoren. U moet dan denken aan het onderhoud van de woning, vochtoverlast of de aanwezigheid van asbest. Omgevingsfactoren, zoals verpaupering van de buurt of criminaliteit, zijn bekend bij uw gemeente en worden vaak wel in de WOZ-waarde verwerkt. Komt dit echter niet of onvoldoende tot uitdrukking, dan is bezwaar maken zelfs noodzakelijk.

Op http://tipsenadvies-medicus.nl/download vindt u een model ‘Bezwaarschrift WOZ-waarde’ (MD 07.21.01).
Geef aan welke waardedrukkende factoren uw pand kent en wat hiervan de invloed op de waarde is. Gebruik hierbij het model ‘Bezwaarschrift WOZ-waarde’ .

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01