Belastingen en Belastingdienst - Eigen woning en hypotheek

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

BURENRECHT - 21.04.2021

Erfgrens door verjaring verschoven

Hof Arnhem-Leeuwarden heeft nog eens bevestigd dat door bevrijdende verjaring de erfgrens op een andere plaats is komen te liggen dan de kadastrale grens. Wat speelde er? Wat leert deze uitspraak voor de praktijk?
Lees meer

BELASTINGEN - 21.04.2021

Woon-praktijkpand op de balans?

Een abonnee vraagt zich af of zij haar woon-praktijkpand als zakelijk moet aanmerken of juist niet. Waar moet zij op letten? Een praktijkvoorbeeld ter illustratie.
Lees meer

SUBSIDIE - 08.04.2021

In 2020 naast de isolatiesubsidie (SEEH) gegrepen?

Minimaal twee isolatiemaatregelen. In 2020 konden huiseigenaren subsidie krijgen als zij minimaal twee isolatiemaatregelen hadden genomen: de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH). Veel aanvragers vielen echter buiten de boot, omdat het budget overschreden was. Overkwam u dat ook? Tip 1.  Geen zorgen, want er komt € 45 miljoen extra ter beschikking. In een brief van 1 maart 2021 aan de Tweede Kamer meldde minister Ollongren van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties dat de regeling heel succesvol is gebleken en dat er budget naar 2020 wordt geschoven. Had u subsidie aangevraagd en was dit om budgettaire redenen afgewezen, dan krijgt u binnenkort automatisch bericht. Tip 2.  Dat geldt ook voor Verenigingen van Eigenaars (VvE’s). Daarvoor komt er € 20 miljoen beschikbaar. Voor woningeigenaren is in 2021 de ISDE-regeling van toepassing. Hiervoor gelden twee isolatiemaatregelen of één isolatiemaatregel in combinatie met een warmtepomp, zonneboiler of een aansluiting op een warmtenet. ...
Lees meer

HYPOTHEEKRENTE - 29.03.2021

Vooruitbetaalde hypotheekrente na overlijden toch aftrekbaar

Soms betaalt iemand zijn hypotheekrente voor het hele jaar vooruit en komt (kort) daarop te overlijden. De erfgenamen mogen dan in de laatste IB-aangifte het hele vooruitbetaalde bedrag opgeven als aftrekbare hypotheekrente.
Lees meer

EIGEN WONING - 29.03.2021

Een vrij uitzicht, is het weiland een aanhorigheid?

Kan een weiland, aangekocht om het vrije uitzicht voor de woning te behouden, worden aangemerkt als een aanhorigheid? Ofwel, zijn de weilanden functioneel dienstbaar aan de eigen woning?
Lees meer

NOTARIS - 22.03.2021

Hoe geen risico door de derdenrekening van de notaris?

De derdenrekening was in het nieuws. Hoe zit het met het geldverkeer als bij de notaris een overdracht (van BV-aandelen, bedrijfspand, grond, enz.) passeert? Wat wordt er bedoeld met een derdenrekening? Hoe is het risico dan afgeschermd?
Lees meer
Belastingen en Belastingdienst - Eigen woning en hypotheek

Meest gelezen tips & adviezen

FISCOTIP - 15.02.2021

Woning aan kind schenken of verkopen, fiscaal voordelig?

Ouders met veel vermogen kunnen hun vermogen deels aan hun kind overdragen door hun woning te schenken of te verkopen en weer terug te huren. Wat zijn hiervan de voor- en nadelen en waar moet u fiscaal gezien vooral op letten?
Lees meer

ONROERENDE ZAKEN - 23.02.2021

Salderingsregeling zonnepanelen

Nu nog even niet … Zoals bekend, zijn er plannen om de salderingsregeling voor zonnepanelen af te bouwen. Klopt het dat deze afbouw voorlopig niet doorgaat, hoe zit dat? Teruglevering van stroom. Vorig jaar maakte minister Wiebes bekend dat de salderingsregeling voor zonnepanelen voor het terugleveren van stroom per 1 januari 2023 zou worden afgebouwd. Hiervoor was al een wetswijziging in de maak. ...
Lees meer

HYPOTHEEK - 22.02.2021

Uw aflossingsvrije hypotheek aan het einde van de looptijd?

Regelmatig zijn aflossingsvrije hypotheken in het nieuws, onlangs weer door een onderzoek van de AFM. Zij maken zich zorgen dat woningeigenaren in de problemen komen aan het einde van de looptijd. Hoe zit dat precies?
Lees meer

Cookiebeleid