Belastingen en Belastingdienst - Eigen woning en hypotheek

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

SCHENKBELASTING - 26.09.2022

Afschaffing jubelton - wat kan er nog?

Vanaf 2024 verdwijnt de schenkingsvrijstelling eigen woning. Per 2023 wordt de vrijstelling al aanzienlijk verlaagd.
Lees meer

BURENRECHT - 23.09.2022

Overlast woekerende beplanting van buren

U krijgt een woning in de verkoop waarbij de tuin van de buren wel een jungle lijkt. Mag de verkoper de overhangende takken en doorschietende wortels weghalen?
Lees meer

RECHT VAN DE BOUW - 19.09.2022

Mag het dak van een uitbouw als dakterras worden gebruikt?

Binnen twee meter van de erfgrens mag er geen balkon of dakterras worden gerealiseerd met uitzicht op het buurperceel. Behalve als daarvoor door de buurman toestemming wordt gegeven. Maakt het uit hoe het dakterras wordt gebruikt?
Lees meer

BELASTINGEN - 08.09.2022

Forse belastingstijging voor verhuurde woning vanaf 2023

Als u in het bezit bent van een verhuurde woning, gaat u de komende jaren een flinke belastingstijging tegemoetzien. Hoe komt dit? Welke belastingen betreft het? Wat gaat het kosten en is er iets aan te doen?
Lees meer

IN DE PIJPLIJN - 31.08.2022

Ook btw-nultarief voor verhuur zonnepanelen?

Btw-teruggaaf bij huur zonnepanelen. Ook bij huur kunnen particuliere zonnepaneelhouders de op periodieke huurnota’s in rekening gebrachte btw door middel van het indienen van een btw-aangifte terugvragen. Per saldo ontvangen zij dan het saldo van de in rekening gebrachte btw op de huurnota’s retour, minus de afdracht op basis van het forfait wegens de levering van stroom aan hun energiebedrijf. Een aanzienlijk deel van de huurders van zonnepanelen maakt momenteel vanwege de huidige administratieve procedures geen gebruik van hun recht om (een deel van) de btw op de huur van de zonnepanelen te kunnen terugontvangen. ...
Lees meer

BELASTINGEN - 29.08.2022

Kwijtschelding hypotheek en toepassing beleggingsleer

De echtgenoot die uit zijn privévermogen een gemeenschappelijk goed (deels) heeft gefinancierd, heeft recht op vergoeding van zijn inleg en deelt naar rato in de waardestijging van het gemeenschappelijke goed. Wat kunnen de gevolgen zijn?
Lees meer
Belastingen en Belastingdienst - Eigen woning en hypotheek

Meest gelezen tips & adviezen

BTW - 18.07.2022

Zonnepanelen op het dak van uw woning: wat met verschuldigde en aftrekbare btw in 2022 en met het btw-nultarief per 01.01.2023?

Zoals u weet, levert u met zonnepanelen meestal stroom terug aan de energieleverancier. Omdat dit belastingtechnisch als een levering gezien wordt, bent u daarover btw verschuldigd. Hoe werkt dit precies?
Lees meer

BELASTINGEN - 08.09.2022

Forse belastingstijging voor verhuurde woning vanaf 2023

Als u in het bezit bent van een verhuurde woning, gaat u de komende jaren een flinke belastingstijging tegemoetzien. Hoe komt dit? Welke belastingen betreft het? Wat gaat het kosten en is er iets aan te doen?
Lees meer

IN DE PIJPLIJN - 31.08.2022

Ook btw-nultarief voor verhuur zonnepanelen?

Btw-teruggaaf bij huur zonnepanelen. Ook bij huur kunnen particuliere zonnepaneelhouders de op periodieke huurnota’s in rekening gebrachte btw door middel van het indienen van een btw-aangifte terugvragen. Per saldo ontvangen zij dan het saldo van de in rekening gebrachte btw op de huurnota’s retour, minus de afdracht op basis van het forfait wegens de levering van stroom aan hun energiebedrijf. Een aanzienlijk deel van de huurders van zonnepanelen maakt momenteel vanwege de huidige administratieve procedures geen gebruik van hun recht om (een deel van) de btw op de huur van de zonnepanelen te kunnen terugontvangen. ...
Lees meer

Cookiebeleid