CONTROLE - 18.09.2015

Controle op blootsstelling kwartsstof

Levensgevaarlijke stof. Kwartsstof, de stof die vrijkomt bij het bewerken van bouwmaterialen, is zeer gevaarlijk. De stof is zeer fijn en daarom niet of nauwelijks te zien. Langdurige of hoge blootstelling kan leiden tot longziekten, zoals tuberculose of longkanker. Dagelijks hebben duizenden bouwvakkers hier mee te maken, bijvoorbeeld tijdens het boren, zagen en schuren van beton, stenen en tegels.

Werk stilgelegd en boetes opgelegd. De Inspectie heeft onlangs 447 controles uitgevoerd waarbij 198 overtredingen zijn geconstateerd. In 17 gevallen is het werk stilgelegd en 11 maal is een boete aangezegd. Uit de nu gehouden controle constateert de Inspectie dat bouwvakkers en werkgevers zich meer bewust zijn van de gevaren van kwartsstof. Er is nog steeds veel vraag naar geschikte apparatuur.

Minder overtredingen. De inspectie SZW heeft geconstateerd dat het aantal overtredingen waarbij bouwvakkers kwartsstof inademen, aanzienlijk is afgenomen. In 2013 werden bij controles in de bouw bij 57% overtredingen geconstateerd, bij de laatst gehouden controle was dit percentage 36%. De Inspectie SZW blijft controles noodzakelijk vinden. De juiste maatregelen worden volgens haar niet altijd getroffen of zijn niet altijd effectief. Bescherming wordt achterwege gelaten en grenswaarden worden overschreden.

De Inspectie SZW blijft controleren op de blootstelling aan kwartsstof.Zij kan bij overtredingen het werk stilleggen en boetes opleggen.

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01