Personeel - Arbo en ziekte

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

ZIEKTE - 23.01.2023

In een krappe arbeidsmarkt is frequent ziekteverzuim extra bezwarend. Hoe pakt u dat efficiënt aan?

Nu de arbeidsmarkt krap is, is frequent verzuim extra vervelend, want het kan tot de nodige problemen op de werkvloer leiden. Goed om daaraan extra aandacht te besteden, zeker omdat er vaak meer achter zit. Hoe pakt u dit efficiënt aan?
Lees meer

CONTROLE - 23.01.2023

En dan ... staat de arbeidsinspectie voor de deur

De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert of bedrijven zich houden aan verschillende wetten op het terrein van arbeid. Deze hoeft een inspectie niet van tevoren aan te kondigen, dus kan het zijn dat deze zomaar voor uw deur staat. Wat dan?
Lees meer

COMMUNICATIE - 23.01.2023

WhatsApp zakelijk gebruiken: last of lust?

WhatsApp is na e-mail en telefoon zakelijk het meestgebruikte communicatiemiddel. Het is snel en nagenoeg iedereen gebruikt het. Toch kent het ook negatieve kanten. Hoe kunt u er het beste mee omgaan?
Lees meer

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN - 23.01.2023

Een zinvolle invulling van de pauze is belangrijk! Hoe kunt u dat het beste faciliteren?

Uit het MTO Werkgeluk (2022) blijkt dat werkgeluk leidt tot minder verzuim en een hogere productiviteit. Een zinvolle invulling van de pauzes is echter nog een onderschoven kindje.
Lees meer

VOEDSELVEILIGHEID - 12.01.2023

Gewijzigde NVWA-tarieven sinds 1 januari 2023

Tarieven NVWA. Op 1 januari 2023 wijzigden de tarieven van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Het betreft hier de tarieven die in rekening worden gebracht voor keuringen, herinspecties, systeemtoezicht, certificering, monsterneming en -analyse. Hoeveel stijging? De NVWA-tarieven worden jaarlijks aangepast aan de stijgende lonen en prijzen en aan ontwikkelingen in het toezicht. In 2022 bedroeg de stijging van lonen en prijzen 2,9%. De tariefswijziging per 1 januari 2023 is echter niet gelijk aan 2,9%. De wijziging van de tarieven wordt namelijk ook beïnvloed door de introductie van het nieuwe kostprijsmodel (de manier waarop activiteiten in rekening worden gebracht bij zowel bedrijven als de overheid), het kostendekkend maken van de tarieven en de ontwikkelingen in het toezicht. Hierdoor stijgen/dalen sommige tarieven. ...
Lees meer

VERZUIM - 23.12.2022

Verminder werkdruk, voorkom ziekteverzuim

Door de krappe arbeidsmarkt neemt bij medewerkers de werkdruk flink toe met als gevolg een hoog ziekteverzuim, vaak vanwege mentale klachten die te maken hebben met hun werk. Hoe deze burn-outgolf in te dammen?
Lees meer
Personeel - Arbo en ziekte

Meest gelezen tips & adviezen

EEN SOCIALE ZEKERHEID - 13.12.2022

Ziek uit dienst of ziekmelding binnen 28 dagen na dienstverband

Stel, een werknemer werkt bij u met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en als het contract eindigt, is hij ziek. Hij ontvangt dus een ZW-uitkering. Deze uitkering wordt aan u doorbelast waardoor uw premie stijgt. Wat te doen?
Lees meer

ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING - 01.12.2022

Fiscaal beleid inzake broodfondsen bekendgemaakt voor ondernemer zonder arbeidsongeschiktheidsverzekering

Voor zelfstandigen is het lastig (en vaak onbetaalbaar) om zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Vandaar dat veel zelfstandigen deelnemen aan een broodfonds. Er is nu meer duidelijk over de fiscale regels hiervan. Wat doet u?
Lees meer

PRIVACY - 14.11.2022

Mag u uw werknemer verplichten zijn webcam aan te houden op de momenten dat hij thuiswerkt?

Een thuiswerkende werknemer wordt op staande voet ontslagen, omdat hij weigert de webcam van zijn laptop de gehele werkdag aan te laten staan. Permanent (web)cameratoezicht is niet zonder meer toegestaan. Wat vindt de rechter?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app

Cookiebeleid