EIGEN WONING - 07.03.2018

Uw eigen woning en de aangifte over 2017

Met de aangifteperiode 2017 voor de deur is het goed om stil te staan bij de gegevens die u moet vermelden. De aangifte is grotendeels vooraf ingevuld, maar het is altijd goed om te controleren of u geen belangrijke aftrekposten mist.

In dit artikel gaat het over de eigen woning die behoort tot uw privévermogen. In fiscaal jargon gaat het om een woning waarvoor de eigenwoningregeling van toepassing is. Let op. Als uw woning behoort tot uw ondernemingsvermogen, of tot het vermogen van uw BV, gelden er andere regels.

Eigenwoningforfait

Bijtelling. Wie een eigen woning heeft, moet jaarlijks een bedrag bij zijn inkomen optellen: het eigenwoningforfait. Het eigenwoningforfait is een percentage van de WOZ-waarde van de woning. Voor woningen met een waarde tussen € 75.000,- en € 1.060.000,- is dit 0,75%. De WOZ-waarde geldt ook voor andere belastingen. Tip. Maak altijd bezwaar tegen een te hoge WOZ-waarde.

Datum. De berekening van het eigenwoningforfait hangt (per woning) samen met de datum waarop u op dat adres bij de gemeente bent ingeschreven. Tip. Dit wil nog wel eens fout gaan bij verhuizing.

Afgelost. Voor 2017 geldt dat u geen eigenwoningforfait hoeft bij te tellen als u uw hypotheek volledig heeft afgelost. Dit is de Hillen-aftrek. De Hillen-aftrek is in 2017 (nog) volledig van toepassing.

Hypotheekrenteaftrek

De hypotheekrenteaftrek staat al vele jaren op allerlei mogelijke manieren onder druk, maar hypotheekrenteaftrek is voor de meeste belastingbetalers nog steeds de belangrijkste aftrekpost.

Aftrek. U kunt max. dertig jaar hypotheekrente aftrekken. Tip. Voor hypotheken afgesloten vóór 1 januari 2001 gaat deze termijn lopen vanaf 2001.

Aflossen. Verder is het van belang dat voor hypotheken afgesloten vanaf 2013 de renteaftrek alleen mogelijk is als de lening tenminste annuïtair wordt afgelost. Tip. Van een aflossingsvrije lening van vóór 2013 blijft de aftrek over de hele looptijd intact. Gaat u echter voor een verhuizing of verbouwing extra geld lenen, dan is de rente hierover alleen aftrekbaar als u annuïtair of lineair aflost.

Afbouw. Het maximale percentage waartegen u in 2017 de hypotheekrente kunt aftrekken, bedraagt 50%. Dit percentage wordt (vanaf 2020) versneld afgebouwd naar 37%.

Verbouwen of verhuizen

Heeft u een huis gekocht dat in aanbouw is of dat nog wordt verbouwd, dan mag u de rente aftrekken vanaf de aankoop tot en met de drie daaropvolgende jaren, als u daar binnen drie jaar gaat wonen. Let op. Heeft u in 2017 een huis verkocht waarin u pas in 2021 verwacht te gaan wonen, dan vormen de woning en de lening in 2017, een bezitting resp. een schuld in box 3. In de drie jaren daarna is de hypotheekrente dan wel aftrekbaar.

Bouwdepot en nieuwbouwdepot

Als u een lening heeft voor een verbouwing of onderhoud (verbouwingsdepot), mag u de rente en de financieringskosten voor dit depot max. twee jaar aftrekken. Let op. U mag gedurende zes maanden de volledige rente aftrekken, daarna moet u ontvangen en betaalde rente salderen.

Voor een nieuwbouwdepot mag u de rente en financieringskosten gedurende twee jaar aftrekken mits u de lening heeft aangemerkt als eigenwoningschuld. Let op. U moet de ontvangen rente meteen salderen met de aftrekbare rente.

Controleer de vooraf ingevulde aangifte op juistheid en volledigheid. Wees extra alert in geval van verhuizing en bij een bouwdepot. Bij leningen vanaf 2013 geldt minimaal een annuïtaire aflossingsplicht.

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01