Belastingen en Belastingdienst - Inkomstenbelasting privé

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

AFTREKPOST - 21.04.2021

Aftrek zorgkosten in 2021

Zoals u weet, mag u onder voorwaarden zorgkosten aftrekken bij uw belastingaangifte. Maar dat blijft ieder jaar altijd vragen oproepen. Daarom een update voor 2021.
Lees meer

ZELFSTANDIG ONDERNEMERSCHAP - 21.04.2021

Urencriterium vierde kwartaal niet versoepeld

Zonder bewijs voldaan aan urencriterium. In 2020 gold er gedurende de maanden maart tot en met september een versoepeling van het urencriterium. Ondernemers, dus ook medici en paramedici met een eenmanszaak of die samenwerken in een maatschap of Vof (IB-ondernemers) werden geacht te voldoen aan het urencriterium zonder dat zij dit hoefden aan te tonen aan de hand van hun administratie. ...
Lees meer

IN DE PIJPLIJN - 21.04.2021

Vanaf 2022 STAP-budget aanvragen

Scholingsaftrek vervalt. Recentelijk heeft demissionair minister Koolmees de Tweede Kamer de conceptsubsidieregeling STAP-budget gestuurd. Deze regeling zal met ingang van 2022 de fiscale scholingsaftrek vervangen. Dit betekent dat scholing niet langer gestimuleerd wordt door middel van een fiscale aftrek, maar door middel van een subsidie. ...
Lees meer

GOED OM TE WETEN - 21.04.2021

Formulier Vrijwilligersverklaring beschikbaar

Onbelaste vergoeding. Vrijwilligerswerk is erg belangrijk voor onze samenleving. Daarmee wordt werk dat niet commercieel te vermarkten valt, maar wel zeer waardevol is, toch uitgevoerd. Om dit te stimuleren, kunnen vrijwilligers een onbelaste vergoeding ontvangen tot maximaal € 1.800 per jaar. Deze vergoeding kan dan netto door de vrijwilliger worden ontvangen. Het komt ook veelvuldig voor dat vrijwilligers afzien van deze vergoeding, omdat zij het goede doel geen geld willen ontnemen. In dat geval kan onder voorwaarden de vergoeding als gift door de vrijwilliger in zijn aangifte inkomstenbelasting worden afgetrokken. ...
Lees meer

AFGEZONDERD PARTICULIER VERMOGEN - 29.03.2021

In vogelvlucht: de APV

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de bezittingen van een op Curaçao gevestigde Stichting Particulier Fonds (hierna: SPF) niet aan de in Nederland wonende belanghebbenden moeten worden toegerekend.
Lees meer

RESULTAAT UIT OVERIGE WERKZAAMHEDEN - 29.03.2021

Actief of te actief: wanneer is er sprake van ROW?

Vermogen rendabel maken, brengt in deze tijden uitdagingen met zich mee. Maar wanneer zijn de inspanningen rondom dit vermogen zo veel dat het leidt tot resultaat uit overige werkzaamheden?
Lees meer
Belastingen en Belastingdienst - Inkomstenbelasting privé

Meest gelezen tips & adviezen

INKOMSTENBELASTING - 23.02.2021

Zelfstandigenaftrek versoepeld in 2021

Ook bij uw praktijk kan de vraag spelen of u in 2021 uw zelfstandigenaftrek krijgt. Wat als u niet aan de uren komt of te weinig winst heeft?
Lees meer

CORONAMAATREGELEN - 08.02.2021

Belasting betalen en aflossen in 2021 verruimd

Het kabinet heeft bij de verruiming van het coronasteun- en herstelpakket ook gedacht aan het betalen van belasting, het aflossen van belastingschulden en het kwijtschelden van belastingschulden. Wat zijn de ingangstermijnen?
Lees meer

AFTREKPOST - 02.03.2021

Opgelet bij persoonsgebonden aftrekposten

Persoonsgebonden aftrekposten leveren de komende jaren steeds minder op. Toch kunt u via de aftrek de fiscus fors aan deze kosten laten meebetalen. Waar moet u allemaal op letten als u zichzelf niet tekort wilt doen?
Lees meer

Cookiebeleid