Belastingen en Belastingdienst - Inkomstenbelasting privé

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

IN DE PIJPLIJN - 08.07.2024

Verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen dichterbij

Er is een eerste ontwerp voor een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandige ondernemers (BAZ). Let op.  Het duurt waarschijnlijk nog enkele jaren voordat de BAZ daadwerkelijk wordt ingevoerd. Er moet hiermee voor zelfstandigen een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering komen die voor iedereen toegankelijk is. Nu is het voor veel zelfstandigen nog vrijwel onmogelijk of onbetaalbaar om een adequate arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. ...
Lees meer

VERMOGENSRENDEMENTSHEFFING - 01.07.2024

Box 3 na de 6 juni-arresten van de Hoge Raad

De Hoge Raad heeft op 6 juni 2024 uitspraak gedaan in vijf zaken over de Wet rechtsherstel box 3 en ook de Overbruggingswet box 3 daarin meegenomen.
Lees meer

HEFFINGSKORTINGEN - 01.07.2024

Evaluatie heffingskortingen

Uit een evaluatie blijkt dat het beter is om de heffingskortingen te vervangen door een extra belastingschijf van 0%.
Lees meer

INKOMSTENBELASTING - 28.06.2024

Box 3-thriller beëindigd door Hoge Raad?

Het box 3-verhaal blijft lastige materie voor ondernemers en hun adviseurs. De Hoge Raad was nu aan zet voor verheldering, maar wordt u er nu wijzer van?
Lees meer

AFTREKPOSTEN - 10.06.2024

Extra zorgkosten tijdens vakantie aftrekbaar?

Kosten verplegend personeel? Omdat er over de vraag of extra zorgkosten tijdens een vakantie aftrekbaar zijn veel onduidelijkheid bestond, heeft de Belastingdienst via een kennisgroep hierover een standpunt gepubliceerd (KG:202:2024:10) . Daarbij is er uitgegaan van de extra kosten van begeleidend verplegend personeel tijdens een collectieve vakantie en van overige bijkomende kosten, zoals verzekeringen, vakantiegeld en busvervoer. Er is van uitgegaan dat de verpleging plaatsvindt op voorschrift en onder begeleiding van een arts. Dit hangt samen met het verblijf in een Wlz-instelling. De Belastingdienst komt tot de conclusie dat de salariskosten, maar ook de verblijfkosten die worden doorberekend aan de patiënt, voor aftrek in aanmerking komen. Dat geldt niet voor de bijkomende kosten of een eventuele eigen bijdrage inzake de Wlz of Wmo. Of de kosten ook tot aftrek leiden, is nog afhankelijk van de vraag of de drempel inzake aftrekbare zorgkosten wordt overschreden. Belastingplichtigen kunnen een bepaald basisbedrag aan zorgkosten namelijk niet in aftrek brengen, waarbij dit bedrag afhankelijk is van het inkomen. ...
Lees meer

BELASTINGEN - 07.06.2024

Belangrijke uitspraak Hoge Raad over box 3

De Hoge Raad heeft op 6 juni 2024 uitspraak gedaan in vijf zaken die gaan over de Wet rechtsherstel box 3. Wat speelt er?
Lees meer
Belastingen en Belastingdienst - Inkomstenbelasting privé

Meest gelezen tips & adviezen

BELASTINGEN - 23.05.2024

De belangrijkste fiscale maatregelen voor de MKB-ondernemer uit het Hoofdlijnenakkoord

In het onlangs door PVV, VVD, NSC en BBB gepresenteerde Hoofdlijnenakkoord staat ook een groot aantal fiscale maatregelen.
Lees meer

BELASTINGEN - 07.06.2024

Belangrijke uitspraak Hoge Raad over box 3

De Hoge Raad heeft op 6 juni 2024 uitspraak gedaan in vijf zaken die gaan over de Wet rechtsherstel box 3. Wat speelt er?
Lees meer

AFTREKPOST PRIVÉ - 30.05.2024

Zijn voedingssupplementen fiscaal aftrekbaar?

Uitgaven voor zorgkosten kunnen aftrekbaar zijn van uw inkomen. Maar geldt dat ook voor voedingssupplementen? Wat zijn dan de voorwaarden? De Belastingdienst heeft een en ander verduidelijkt. Wat betekent dit voor u?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app

Cookiebeleid