Belastingen en Belastingdienst - Inkomstenbelasting privé

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

AFTREKPOST - 12.01.2021

Strenge regels voor aftrek van giften

De fiscus gaat fraude met giften aan zogenaamde ‘ANBI’s’ vanaf 2021 streng aanpakken. Wat betekent dit voor u als u een gift aan een ANBI in aftrek op uw inkomen wilt brengen? Waar moet u op letten?
Lees meer

HERINVESTERINGSRESERVE - 11.01.2021

Herinvesteringsreserve niet opheffen vanwege corona?

Stel, u verkoopt een machine met boekwinst, dan kunt u hiervoor een herinvesteringsreserve (HIR) vormen en zo de belasting spreiden. U moet dan wel binnen drie jaar opnieuw investeren. Kunt u dit door corona ook nog even uitstellen?
Lees meer

VOORLOPIGE AANSLAG IB - 06.01.2021

De voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2021

Per eind 2020 viel er bij veel ondernemers de voorlopige aanslag inkomstenbelasting weer op de mat. U moet alert zijn dat deze correct is vastgesteld. Hoe?
Lees meer

EIGEN WONING - 17.12.2020

Teruggekeerde dochter blokkeert uitzendregeling

De uitzendregeling eigen woning kan niet worden toegepast als een kind, dat niet meer tot het huishouden behoort, in de ouderlijke woning gaat wonen.
Lees meer

HYPOTHEEKRENTE - 17.12.2020

“Huh, wat heb ik nou aan m’n hypotheek hangen?”

Wanneer iemand voor een hogere hypotheekrente kiest wegens de dan ook hogere spaarrente, zou dan de betaalde rente deels niet aftrekbaar zijn?
Lees meer

DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER - 15.12.2020

Contante giften sinds 01.01.2021 niet meer aftrekbaar

Giften zijn aftrekbaar in de inkomstenbelasting als persoonsgebonden aftrek. In de vennootschapsbelasting zit een vergelijkbare bepaling voor BV’s. Sinds 1 januari 2021 tellen contante giften niet meer mee voor deze aftrekpost.
Lees meer
Belastingen en Belastingdienst - Inkomstenbelasting privé

Meest gelezen tips & adviezen

INKOMSTENBELASTING - 09.12.2020

Aftrekposten in 2021 verder beperkt, nu actie ondernemen?

Vanaf 2021 wordt het maximale aftrekpercentage van de meeste aftrekposten verder beperkt. Welke posten betreft het, wat scheelt dat nu in uw portemonnee en hoe kunt u er nu nog op inspelen?
Lees meer

INKOMSTENBELASTING - 11.11.2020

Verhuur deel eigen woning nu ineens wel belast?

Onlangs draaide de hoogste rechter van ons land, de Hoge Raad, de eerdere beslissing van een lagere rechter dat de verhuur van een deel van woning onbelast zou zijn, terug. Slecht nieuws in deze barre tijden. Wat is wel positief?
Lees meer

BELASTINGRENTE - 11.11.2020

Belastingrente, zonde van uw geld, toch?

U betaalt natuurlijk het liefst geen of zo min mogelijk belastingrente. Er zitten rentestijgingen aan te komen. Hoe kunt u deze voor zijn?
Lees meer

Cookiebeleid