Belastingen en Belastingdienst - Inkomstenbelasting privé

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

UW RAADSMAN - 13.11.2023

Verkoopwinst privévastgoed belast in box 1?

De verkoopwinst van bezittingen in box 3, zoals onroerend goed, is in principe niet belast. Dit kan anders zijn als de belastinginspecteur met succes stelt dat er sprake is van resultaat uit overige werkzaamheden. Wanneer speelt dit?
Lees meer

MAATSCHAP - 07.11.2023

De arbeidsvergoeding van een vennoot of maatschapslid

Er is tegengestelde rechtspraak over de vraag of het fiscaal mogelijk is om binnen een Vof een vergoeding voor arbeid toe te kennen die hoger is dan het vennootschapsresultaat. Daardoor zou er een verlies bij de andere vennoten ontstaan.
Lees meer

VERMOGENSRENDEMENTSHEFFING - 31.10.2023

Advocaat-generaal: Wet rechtsherstel box 3 voldoet niet!

Op 1 september 2023 concludeerde advocaat-generaal Wattel dat er onvoldoende rechtsherstel wordt geboden door de Wet rechtsherstel box 3 voor belastingplichtigen met overige bezittingen (box 3-vermogen).
Lees meer

VRAAG VAN EEN ABONNEE - 16.10.2023

Onroerend goed in box 3 vanaf 2024

Box 3 in 2024. We kregen naar aanleiding van Prinsjesdag vragen over het belasten van onroerende zaken in box 3. Wel nu, voor 2024 verandert er vooralsnog niets en is het box 3-stelsel met de keuzevariant van toepassing, behalve dan dat de advocaat-generaal aan de Hoge Raad heeft geadviseerd de Wet rechtsherstel box 3 in strijd te verklaren met het discriminatieverbod en eigendomsrecht. Als dit wordt overgenomen, dan staat het hele box 3-stelsel weer ter discussie. ...
Lees meer

INKOMSTENBELASTING - 10.10.2023

Reparatiewetgeving box 3 deugt ook niet

De advocaat-generaal (A-G) Wattel heeft de Hoge Raad geadviseerd om de (reparatie)wetgeving box 3 inkomstenbelasting over de jaren 2016 en 2017 onverenigbaar met het discriminatieverbod te verklaren. Een AOW-gerechtigde met geen ander inkomen dan AOW, maar wel enig spaargeld (ruim € 200.000, waarvan circa € 160.000 belast in box 3), maakte bezwaar tegen haar aanslagen inkomstenbelasting 2016 en 2017, omdat het effectieve box 3-tarief over haar spaarrente boven 100% ligt. Deze extreem hoge belasting vindt zij een schending van zowel haar eigendomsrecht als het discriminatieverbod....
Lees meer

URENADMINISTRATIE - 05.10.2023

Niet voldoende uren gemaakt: welke uren tellen mee voor het urencriterium in verband met de zelfstandigenaftrek?

Stel, u komt uren tekort voor het urencriterium. Dat kan dus geld kosten. Maar misschien vergeet u wel uren mee te nemen die wel gewoon meetellen. Welke uren moet u dan niet vergeten voor het urencriterium?
Lees meer
Belastingen en Belastingdienst - Inkomstenbelasting privé

Meest gelezen tips & adviezen

VRAAG VAN EEN ABONNEE - 16.10.2023

Onroerend goed in box 3 vanaf 2024

Box 3 in 2024. We kregen naar aanleiding van Prinsjesdag vragen over het belasten van onroerende zaken in box 3. Wel nu, voor 2024 verandert er vooralsnog niets en is het box 3-stelsel met de keuzevariant van toepassing, behalve dan dat de advocaat-generaal aan de Hoge Raad heeft geadviseerd de Wet rechtsherstel box 3 in strijd te verklaren met het discriminatieverbod en eigendomsrecht. Als dit wordt overgenomen, dan staat het hele box 3-stelsel weer ter discussie. ...
Lees meer

INKOMSTENBELASTING - 03.10.2023

Herstelwet box 3, wat is de stand van zaken?

De advocaat-generaal (A-G) heeft de Hoge Raad geadviseerd om de (reparatie)wetgeving betreffende box 3 over de jaren 2016 en 2017 onverenigbaar met het discriminatieverbod te verklaren. Wat speelt er?
Lees meer

UW RAADSMAN - 13.11.2023

Verkoopwinst privévastgoed belast in box 1?

De verkoopwinst van bezittingen in box 3, zoals onroerend goed, is in principe niet belast. Dit kan anders zijn als de belastinginspecteur met succes stelt dat er sprake is van resultaat uit overige werkzaamheden. Wanneer speelt dit?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app

Cookiebeleid