Belastingen en Belastingdienst - Inkomstenbelasting privé

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

BELASTINGEN - 02.07.2020

Belastingheffing in box 3, wat nu?

Forfaitair rendement in box 3. Zoals u weet, wordt er in box 3 (sparen en beleggen) gewerkt met een vast tarief van 30% en forfaitair rendement dat bepaald wordt door de omvang van het vermogen van uw dga. Er wordt gewerkt met een percentage gemiddeld rendement dat oploopt van 1,789% tot 5,28%. De gedachte is dat bij een groot vermogen een hoog rendement behoort. Dat dit rendement voor de meeste belastingplichtigen onhaalbaar is (of ze dwingt risicovol te beleggen), is een feit. ...
Lees meer

ECHTSCHEIDING - 01.07.2020

Echtscheiding en aanmerkelijk belang

Inmiddels weet u het wel, een echtscheiding heeft ook veel fiscale gevolgen. Aan de hand van een recente uitspraak van het hof dit keer aandacht voor aanmerkelijk belang bij echtscheiding.
Lees meer

VERMOGENSRENDEMENTSHEFFING - 01.07.2020

Bezwaar tegen box 3 ook voor 2019 massaal bezwaar

Het Ministerie van Financiën heeft in een besluit de bezwaarschriften tegen de box 3-heffing voor het jaar 2019 ook als massaal bezwaar aangewezen.
Lees meer

INKOMSTENBELASTING - 24.06.2020

Vrijwilligersvergoeding en giftenaftrek

Wie als bestuurder of als vrijwilliger van een ANBI te maken heeft met een vrijwilligersvergoeding, moet hierbij wel rekening houden met de spelregels. Dit geldt temeer als de vrijwilliger giftenaftrek claimt voor het afzien van de vergoeding.
Lees meer

FISCAAL - 24.06.2020

Wat nu met goud?

De aankoop en het bezit van goud staat in onzekere tijden extra in de belangstelling. Door het monetaire beleid kan de indruk ontstaan dat geld eindeloos bijgedrukt kan worden. Wat moet u nu fiscaal weten?
Lees meer

BESLOTEN VENNOOTSCHAP - 11.06.2020

Verkoop praktijk-BV bij gebruikmaking van holdingstructuur

Als u uw praktijk uitoefent als eenmanszaak, dan bent u bij een overdracht zelf de verkoper. Werkt u met een BV, dan kan uw BV de praktijk verkopen of u verkoopt de BV-aandelen. Waarom is een holdingstructuur handig bij praktijkoverdrachten?
Lees meer
Belastingen en Belastingdienst - Inkomstenbelasting privé

Meest gelezen tips & adviezen

URENCRITERIUM - 19.05.2020

Eenmanszaak naast uw BV, houd uw uren bij!

Heeft u naast uw eenmanszaak ook een BV, dan profiteert u van talloze fiscale voordelen. Het bijhouden van een urenstaat is dan wel heel belangrijk. Waarom is dat en waar moet u zeker op letten? Wat vond de rechter onlangs?
Lees meer

AFTREKBARE KOSTEN - 09.06.2020

Hoeveel aftrek voor kosten werkruimte eigen woning?

Als u een werkruimte thuis gebruikt voor uw bedrijf, mag u hiervoor soms kosten aftrekken. De omvang van de aftrek hangt af van uw vermogen in box 3. Maar hoe berekent u precies deze aftrek en waar moet u dan op letten?
Lees meer

BESLOTEN VENNOOTSCHAP - 11.06.2020

Verkoop praktijk-BV bij gebruikmaking van holdingstructuur

Als u uw praktijk uitoefent als eenmanszaak, dan bent u bij een overdracht zelf de verkoper. Werkt u met een BV, dan kan uw BV de praktijk verkopen of u verkoopt de BV-aandelen. Waarom is een holdingstructuur handig bij praktijkoverdrachten?
Lees meer

Cookiebeleid