Belastingen en Belastingdienst - Inkomstenbelasting privé

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

BELASTINGEN - 02.02.2023

Aandeel in reservefonds VvE in box 3 aangeven als spaartegoed

De rechter moest zich onlangs buigen over de vraag welk fictief rendement voor box 3 van toepassing is op de reserves van de Vereniging van Eigenaars: het fictieve rendement op spaar- of banktegoeden of het rendement op beleggingen.
Lees meer

ZWARTSPAARDERS - 31.01.2023

Kan de Belastingdienst nog optreden tegen zwartspaarders?

Door het Kerstarrest en het daaruit volgende rechtsherstel hoeven zwartspaarders over vanaf 2017 verzwegen spaargeld relatief weinig boete te betalen.
Lees meer

EIGEN WONING - 31.01.2023

Eigen woning remigrant dubbel belast

Een belastingplichtige die gedurende het jaar terugkeert naar Nederland en zijn woning weer als eigen woning gaat gebruiken, wordt voor deze woning dubbel belast.
Lees meer

BOX 3 - 31.01.2023

Stand van zaken box 3/massaal bezwaar plus

In de afgelopen periode heeft staatssecretaris Van Rij diverse keren overleg gevoerd met diverse koepel- en belangenorganisaties. Mede in vervolg daarop is de ‘massaal bezwaar plus’-procedure ingesteld voor belastingplichtigen die niet tijdig bezwaar hadden gemaakt.
Lees meer

GIFTENAFTREK - 17.01.2023

Periodieke giftenaftrek per 1 januari 2023 nog aantrekkelijk

Om de toename van de forse periodieke giften tegen te gaan, heeft het kabinet voorgesteld om vanaf 1 januari 2023 de aftrek van periodieke giften aan algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) te begrenzen. Wat speelt er nu?
Lees meer

BELASTINGAANGIFTE - 13.01.2023

Voorkom vergrijpboete of zwaardere straf bij onjuiste aangifte inkomsten- en/of vennootschapsbelasting

Een foutje bij het doen van belastingaangifte van uzelf of uw BV is natuurlijk snel gemaakt. Maar het onjuist aangifte doen, wordt wel streng bestraft. Wat moet u daarom weten?
Lees meer
Belastingen en Belastingdienst - Inkomstenbelasting privé

Meest gelezen tips & adviezen

RECHTSVORM - 10.11.2022

Hoe voordelig is het nog om een praktijk-BV te hebben?

Vanaf 2023 gaat uw BV aanzienlijk meer vennootschapsbelasting betalen. Ook voor u als dga stijgt de belastingdruk. Is een BV in 2023 dan nog wel (fiscaal) aantrekkelijk en waar hangt dit vooral van af?
Lees meer

INKOMSTENBELASTING - 01.12.2022

Ambtshalve vermindering box 3 niet nodig

U kent inmiddels wel de situatie omtrent de box 3-heffing. De Hoge Raad oordeelde in 2021 dat er over het werkelijke rendement belasting moet worden betaald. Belastingplichtigen konden/moesten daartegen bezwaar maken. Voor de circa 1 miljoen niet-bezwaarmakers was er nog een klein beetje hoop door een verzoek tot ambtshalve vermindering in te dienen. Voor de belastingaanslag 2017 kan dat nog tot 31 december van dit jaar (tot vijf jaar na de aanslag). Tip. Het is nu echter niet meer nodig om ambtshalve bezwaar te maken. Er komt een nota van een wijziging van het belastingplan die ‘massaal bezwaar plus’ wettelijk mogelijk maakt. Daar kunnen alle niet-bezwaarmakers dan aanspraak op maken. Omdat het indienen en afhandelen van deze verzoeken veel werk oplevert voor belastingplichtigen, belastingadviseurs en de Belastingdienst, is er besloten om een nieuwe procedure bij de Hoge Raad op te starten over de vraag of niet-bezwaarmakers (net zoals bezwaarmakers) rechtsherstel krijgen. ...
Lees meer

INKOMSTENBELASTING - 13.01.2023

Controleer voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2023 voor 1 mei 2024

Valt de voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2023 op uw deurmat, dan is het belangrijk dat u deze goed naloopt. Wat moet u namelijk doen en waarom?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app

Cookiebeleid