Belastingen en Belastingdienst - Inkomstenbelasting privé

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

SCHENKBELASTING - 26.09.2022

Afschaffing jubelton - wat kan er nog?

Vanaf 2024 verdwijnt de schenkingsvrijstelling eigen woning. Per 2023 wordt de vrijstelling al aanzienlijk verlaagd.
Lees meer

VERMOGENSRENDEMENTSHEFFING - 26.09.2022

Rechtsherstel box 3 en voorkoming van dubbele belasting

Het initiële besluit rechtsherstel box 3, dat naar aanleiding van het Kerstarrest van de Hoge Raad is gepubliceerd, is via een op 1 augustus gepubliceerd besluit van een aanvulling voorzien die specifiek ziet op binnenlands belastingplichtigen met buitenlandse bezittingen.
Lees meer

VERMOGENSRENDEMENTSHEFFING - 26.09.2022

Box 3 en inkomensverdeling

De forfaitaire spaarvariant brengt voor verschillende belastingplichtigen een belastingvoordeel. Maar welke invloed heeft een aangepaste partnerverdeling daar nog op?
Lees meer

HEFFINGSKORTINGEN - 21.09.2022

Rechter verruimt recht op inkomensafhankelijke combinatiekorting als u bijv. jonge kinderen heeft

Als u jonge kinderen heeft, kunt u onder voorwaarden recht hebben op de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK). Dat kan ook als u co-ouder bent. De rechter heeft hiervoor onlangs de voorwaarden versoepeld. Wat betekent dit?
Lees meer

INKOMSTENBELASTING - 21.09.2022

Nieuw box 3-stelsel in de maak?

Zoals u weet, veroordeelde ons hoogste rechtsorgaan, de Hoge Raad, de overheid ertoe om een nieuw box 3-stelsel in te voeren. Hoe staat dat ervoor?
Lees meer

INKOMSTENBELASTING - 15.09.2022

De ene gift is de andere niet ...

Onlangs was er in het nieuws dat zeer vermogende personen de giftenaftrek misbruiken om via een eigen goeddoelinstelling (ANBI) geen inkomstenbelasting te betalen. Hoe zit het eigenlijk met de giftenaftrek voor ‘gewone’ belastingbetalers?
Lees meer
Belastingen en Belastingdienst - Inkomstenbelasting privé

Meest gelezen tips & adviezen

OUDEDAGSRESERVE - 08.09.2022

Afschaffing oudedagsreserve per 2023?

In het Belastingplan 2023 staat het voornemen om de (fiscale) oudedagsreserve af te schaffen. Hoe verder?
Lees meer

OUDEDAGSRESERVE - 24.08.2022

Door coronajaar eerdere vrijval FOR toegestaan?

Een collega van u vroeg zich af of hij vanwege de coronacrisis de opgebouwde fiscale oudedagsreserve niet eerder mocht laten vrijvallen. Een begrijpelijke vraag, maar helaas ... Wanneer kan de FOR wel vrijvallen?
Lees meer

BELEGGEN - 30.06.2022

Is speculeren met cryptovaluta belast als inkomen of winst?

De handel in cryptovaluta neemt al jaren toe. Maar is de winst die u met dergelijke handel behaalt ook belast? Zo ja, waar hangt dit vanaf en maakt het nog verschil of u al dan niet in een BV zit? Wat vond de rechter onlangs?
Lees meer

Cookiebeleid