ERFRECHT - 18.09.2019

Dankzij testament blijft het vermogen in de eigen familie!

Hoe blijft uw vermogen in de eigen familie? Wat als er goederen uit uw erfenis worden verkocht? Moet deze opbrengst bij echtscheiding worden verdeeld? Wat kunt u regelen via een zogenaamde ‘uitsluitingsclausule’ in uw testament?

Huwelijksproblemen. Ingrid en Toon zijn ruim twintig jaar geleden getrouwd in algehele gemeenschap van goederen. Maar na al die jaren begint het huwelijk scheuren te vertonen. Dat constateert ook Albert, de vader van Ingrid. Zelf is hij al enkele jaren weduwnaar en Ingrid is zijn enig kind en daarmee ook zijn enige erfgename.

Gezamenlijke eigendom?

Dat betekent dat na het overlijden van Albert zijn gehele vermogen overgaat naar Ingrid. Maar omdat ze in gemeenschap van goederen is getrouwd, valt de erfenis ‘automatisch’ in het gemeenschappelijk vermogen dat toebehoort aan Ingrid en Toon tezamen. Let op. Sinds 1 januari 2018 zijn de wettelijke regels van het huwelijksvermogensrecht gewijzigd. Vanaf die datum blijft een erfenis of schenking die wordt verkregen door een echtgenoot, altijd tot diens privévermogen behoren, dit ondanks het feit dat de verkrijger in gemeenschap van goederen is gehuwd. Dit geldt alleen voor huwelijken die vanaf 1 januari 2018 zijn gesloten. Voor huwelijken van voor die datum blijft de oude regeling van kracht.

Testament met clausule

Albert ziet dat niet zitten. Indien Ingrid en Toon na zijn overlijden zouden scheiden, zou de helft van de waarde van zijn vermogen bij zijn (ex-)schoonzoon Toon terechtkomen. Zijn vermogen moet uitsluitend toekomen aan Ingrid. Daarom laat hij bij de notaris een testament opmaken, waarin een uitsluitingsclausule is opgenomen. Daarin wordt bepaald dat al hetgeen er door de erfgenaam (Ingrid) wordt verkregen, alsmede de vruchten daarvan en al hetgeen daarvoor in de plaats treedt, uitsluitend tot het privévermogen van de erfgenaam blijft behoren.

Opbrengst op rekening

Na het overlijden treedt Ingrid op als enig erfgename van haar vader. Het woonhuis, de auto en de inboedelgoederen die ze zelf niet wil hebben, worden door haar verkocht. De verkoopopbrengst wordt door haar gestort op een bankrekening die ze speciaal daarvoor heeft geopend en alleen op haar naam komt te staan.

Ieder de helft? Als een jaar later de echtscheiding tussen Ingrid en Toon een feit is, moet het gemeenschappelijk vermogen tussen hen beiden worden verdeeld. Daarbij denkt Toon aanspraak te kunnen maken op de helft van het bedrag dat door Ingrid als verkoopopbrengst van de erfenis op haar rekening is gestort. Want bij een gemeenschappelijk vermogen maakt het geen verschil op wiens naam de goederen staan. Dat geldt niet alleen voor onroerende zaken of aandelen, maar ook voor bankrekeningen.

Verkoopopbrengst blijft privé. Door de werking van de uitsluitingsclausule in het testament van Albert kan Toon geen aanspraak maken op de erfenis die door Ingrid van haar vader is verkregen. Deze bepaling in het testament gaat voor de wettelijke regeling van het (oude) huwelijksvermogensrecht. In de uitsluitingsclausule heeft Albert uitdrukkelijk bepaald dat niet alleen de goederen van de erfenis privévermogen van Ingrid blijven, maar ook hetgeen daarvoor in de plaats treedt (verkoopopbrengst) en de vruchten daarvan (rente). Het bedrag van die bankrekening hoeft ze dus niet te delen met Toon!

Via een uitsluitingsclausule in uw testament zorgt u ervoor dat de erfenis die wordt verkregen privévermogen blijft van het eigen kind. Dat geldt ook voor de verkoopopbrengst van die goederen. In geval van echtscheiding hoeft dat bedrag niet te worden gedeeld met de ex-partner.

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01