Familiezaken en financiële planning - Overlijden en erfbelasting

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

ERFBELASTING - 21.09.2022

Samenwoners en gehuwden: voorkom te veel erfbelasting!

Woont u samen of bent u vanaf 1 januari 2018 gehuwd, dan is uw partner bij uw overlijden, indien u verder niets regelt bij de notaris, mogelijk te veel erfbelasting verschuldigd. Hoe is dit te voorkomen?
Lees meer

ERFRECHT - 21.09.2022

Dien verzoek tot beneficiaire aanvaarding tijdig in: welke strikte termijn bewaken?

Bij onverwachte schulden is het mogelijk om de nalatenschap achteraf alsnog beneficiair te aanvaarden. Een erfgenaam is dan niet in privé aansprakelijk. Wat wordt er bedoeld met onverwachte schulden? Welke strikte termijn geldt er?
Lees meer

PRIVÉ - 15.09.2022

Erfgenaam, pas op voor de overbedelingsschuld

Bij menige nalatenschap wordt bij het vooroverlijden van een van de partners, het op grond van het testament of de wet aan de kind(eren) toekomende erfdeel, niet direct uitgekeerd. Dat kan later tot ongewenste gevolgen leiden, zelfs tot een rechtszaak.
Lees meer

ERFRECHT - 14.09.2022

Ongelijke schenkingen zijn moeilijk gelijk te trekken

Vaak hebben ouders onvoldoende liquide middelen om alle kinderen hetzelfde bedrag te schenken. Dat speelt vooral als het geld in de bakstenen zit. Voor geen ongelijkheid kan er bij de schenking een inbrengverplichting worden opgelegd.
Lees meer

SUCCESSIEWET - 06.09.2022

Tariefgroep 1 en kindvrijstelling voor niet-erkend kind

Heeft een niet-erkend kind dat erft van zijn biologische vader recht op het lage tarief in de erfbelasting en de hoge kindvrijstelling?
Lees meer

PRIVÉ - 31.08.2022

Erfenis als erfgenaam niet zomaar aanvaarden

Indien u als erfgenaam zomaar een erfenis aanvaardt, kan dat vervelende consequenties hebben. Consequenties waar u niet bij heeft stil gestaan. Hoe zit dat? Waar moet u op letten?
Lees meer
Familiezaken en financiële planning - Overlijden en erfbelasting

Meest gelezen tips & adviezen

ERFRECHT - 13.07.2022

Verklaring van erfrecht nodig?

Kosten maken? Het opstellen van een verklaring van erfrecht is wettelijk niet verplicht, maar vaak zullen banken, op grond van interne richtlijnen van de bank, een verklaring van erfrecht willen hebben, voordat de bankrekeningen van de erflater ten behoeve van de erfgenamen worden vrijgegeven. De kosten voor het opstellen van een verklaring van erfrecht bedragen minimaal ongeveer € 500. Is er een groot aantal erfgenamen en heeft de notaris daardoor meer tijd nodig om de verklaring op te stellen, dan kunnen deze kosten beduidend oplopen. ...
Lees meer

PRIVÉ - 15.09.2022

Erfgenaam, pas op voor de overbedelingsschuld

Bij menige nalatenschap wordt bij het vooroverlijden van een van de partners, het op grond van het testament of de wet aan de kind(eren) toekomende erfdeel, niet direct uitgekeerd. Dat kan later tot ongewenste gevolgen leiden, zelfs tot een rechtszaak.
Lees meer

PRIVÉ - 31.08.2022

Erfenis als erfgenaam niet zomaar aanvaarden

Indien u als erfgenaam zomaar een erfenis aanvaardt, kan dat vervelende consequenties hebben. Consequenties waar u niet bij heeft stil gestaan. Hoe zit dat? Waar moet u op letten?
Lees meer

Cookiebeleid