Familiezaken en financiële planning - Overlijden en erfbelasting

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

ERFRECHT - 02.07.2020

Mede-erfgenaam verplicht om openheid van zaken te geven?

Heeft een erfgenaam recht op inzage van bankafschriften die van belang zijn? Wat staat er in de wet? Wat als een andere erfgenaam niet wil meewerken? Wat heeft de rechter hierover beslist?
Lees meer

PRIVÉ - 30.06.2020

Sieraden uit erfenis verzwegen, rechten daarop verspeeld?

Erfgenamen hebben recht op hun deel van de erfenis. Daarvoor is een nauwkeurige boedelbeschrijving een must. Wat als er opzettelijk goederen worden verzwegen en verborgen gehouden? Wat staat er in de wet? Wat zegt de rechter?
Lees meer

ERFBELASTING - 24.06.2020

Wat bewaken bij schenking 180 dagen voor overlijden?

Zijn schenkingen binnen een termijn van 180 dagen belast met erfbelasting? Mag eerder betaalde schenkbelasting worden verrekend? Welke uitzonderingen zijn er? Wat als de erflater in gemeenschap van goederen was gehuwd?
Lees meer

TESTAMENT - 22.06.2020

Executeur heeft stemrecht en bepaalt wie er directeur wordt

Wat als de directeur van een BV overlijdt zonder dat er in de bedrijfsopvolging is voorzien? Wie heeft het stemrecht op de BV-aandelen als de nalatenschap nog niet is verdeeld? Wat zegt de rechter? Wat is raadzaam?
Lees meer

TESTAMENT - 11.06.2020

De blote eigendom, hoe waarderen en verdelen?

Wat als uw cliënt volgens een testament het vruchtgebruik van de nalatenschap verkrijgt en uw cliënt eigenlijk het volle eigendom wil hebben? Wat is dan de waarde van de blote eigendom? Hoe komt u tot een goede verdeling?
Lees meer

PRIVÉ - 09.06.2020

Echtscheiding, vergeet niet uw testament aan te passen

Een echtscheiding heeft vaak ook gevolgen voor uw testament. Om te voorkomen dat uw ex-partner uw bezittingen erft na de scheiding, is het van belang om uw testament aan te passen. Wat moet u aanpassen en waar moet u op letten?
Lees meer
Familiezaken en financiële planning - Overlijden en erfbelasting

Meest gelezen tips & adviezen

ERFRECHT - 09.06.2020

Voorkom dat een dwarsligger de erfenisverdeling blokkeert

Als de erfenis moet worden verdeeld, moeten alle erfgenamen het daar mee eens zijn. Maar wat als er een erfgenaam dwarsligt? Hoe kunt u dat beter regelen in een testament? Wat is goed om te weten?
Lees meer

TESTAMENT - 22.06.2020

Executeur heeft stemrecht en bepaalt wie er directeur wordt

Wat als de directeur van een BV overlijdt zonder dat er in de bedrijfsopvolging is voorzien? Wie heeft het stemrecht op de BV-aandelen als de nalatenschap nog niet is verdeeld? Wat zegt de rechter? Wat is raadzaam?
Lees meer

ERFRECHT - 08.06.2020

Niet alle erfgenamen voor de wet gelijk, wat kunt u regelen?

Wat betekent erfgenaam bij plaatsvervulling? Wat wordt er bedoeld met staaksgewijze verdeling van de erfenis? Wat is daarvan het gevolg? Hoe kan dat anders worden geregeld?
Lees meer

Cookiebeleid