Familiezaken en financiële planning - Overlijden en erfbelasting

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

NAVORDERING - 01.05.2023

(Te laat) navorderen erfbelasting buitenlands vermogen

De Belastingdienst kan, voor wat betreft de erfbelasting, niet-aangegeven buitenlands vermogen onbeperkt navorderen. Wacht de inspecteur te lang met het opleggen van deze aanslag, dan kan hij zijn recht tot navorderen verspelen.
Lees meer

FRAUS LEGIS - 01.05.2023

Wijziging kort voor overlijden is fraus legis

Advocaat-generaal IJzerman heeft de Hoge Raad geadviseerd om kort voor het overlijden aangegane huwelijkse voorwaarden aan te merken als een schenking.
Lees meer

ERF- EN SCHENKBELASTING - 17.04.2023

Kindsdeel erfenis ouder niet zomaar eerder uitbetalen

Bij overlijden van een van de ouders hebben de kinderen recht op hun kindsdeel. Dit is meestal pas opeisbaar bij overlijden van de langstlevende ouder. Als men dit kindsdeel eerder wil uitbetalen, kan dat vervelende gevolgen hebben.
Lees meer

OVERDRACHTSBELASTING - 03.04.2023

Vastgoedvennootschap bij 5% belang in werkmaatschappij

Verhuren ouders via hun holding vastgoed aan een werkmaatschappij waarin zij zelf indirect 5% houden en hun zoon indirect de overige 95%? Dan is er bij schenking door de ouders van de aandelen in hun holding aan de zoon overdrachtsbelasting verschuldigd.
Lees meer

PRIVÉ - 15.03.2023

Een echtscheidingsclausule in uw testament

Wellicht heeft u kennisgenomen van de nieuwe recente perikelen bij de familie Hazes. De partner van de overleden volkszanger zou mogelijk geen erfgenaam zijn vanwege een geldende echtscheidingsclausule. Wat houdt zo’n clausule in?
Lees meer

PRIVÉ - 16.02.2023

Niet ieder kleinkind is gelijk

Menig grootouder heeft in zijn testament een legaat opgenomen ten behoeve van hun kleinkind(eren). Er geldt een vrijstelling van erfrecht van € 22.918 (2023) per kleinkind. Maar let op, bonuskleinkinderen kunnen een aparte status hebben.
Lees meer
Familiezaken en financiële planning - Overlijden en erfbelasting

Meest gelezen tips & adviezen

ERF- EN SCHENKBELASTING - 17.04.2023

Kindsdeel erfenis ouder niet zomaar eerder uitbetalen

Bij overlijden van een van de ouders hebben de kinderen recht op hun kindsdeel. Dit is meestal pas opeisbaar bij overlijden van de langstlevende ouder. Als men dit kindsdeel eerder wil uitbetalen, kan dat vervelende gevolgen hebben.
Lees meer

PRIVÉ - 15.03.2023

Een echtscheidingsclausule in uw testament

Wellicht heeft u kennisgenomen van de nieuwe recente perikelen bij de familie Hazes. De partner van de overleden volkszanger zou mogelijk geen erfgenaam zijn vanwege een geldende echtscheidingsclausule. Wat houdt zo’n clausule in?
Lees meer

OVERDRACHTSBELASTING - 03.04.2023

Vastgoedvennootschap bij 5% belang in werkmaatschappij

Verhuren ouders via hun holding vastgoed aan een werkmaatschappij waarin zij zelf indirect 5% houden en hun zoon indirect de overige 95%? Dan is er bij schenking door de ouders van de aandelen in hun holding aan de zoon overdrachtsbelasting verschuldigd.
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app

Cookiebeleid