Familiezaken en financiële planning - Overlijden en erfbelasting

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

DOORSCHUIFREGELING - 17.12.2020

Dienstbetrekkingseis: denk er niet te lichtzinnig over!

Voor het schenken van aandelen in een vennootschap moet de begiftigde gedurende 36 maanden werknemer in die vennootschap zijn geweest. Deze dienstbetrekkingseis is geen zware eis, maar dat is ook meteen de valkuil!
Lees meer

PRIVÉ - 15.12.2020

Met tweetrapsmaking blijft vermogen binnen de familie

Hoe kunt u voorkomen dat het familievermogen door de regels van het wettelijk erfrecht buiten de eigen familie terechtkomt? Wat wordt er bedoeld met een tweetrapsmaking? Hoezo werkt dat ook goed als het gescheiden kind overlijdt?
Lees meer

ERFRECHT - 10.12.2020

Reden tot wijziging van het legaat?

Kunnen legaten na overlijden nog worden gewijzigd? Wat is het ‘opschortingsrecht’? Wat staat daarover in de wet? Wat kunt u hiermee voor uw cliënten? Wat speelde er hierover bij de rechter? Wat is nu dus goed om te weten?
Lees meer

ERFRECHT - 10.12.2020

Heeft legitimaris recht op informatie?

Heeft de legitimaris recht op alle stukken die door hem worden opgevraagd? Wat als de legitieme portie niet meteen opeisbaar is? Wat staat er in de wet? Wat heeft de rechtbank recentelijk beslist hierover? Wat regelt en bewaakt u?
Lees meer

TESTAMENT - 10.12.2020

Quasiwettelijke verdeling, fiscale latentie en meer regelen!

Ruzies over het testament tussen de tweede echtgenote enerzijds en de kinderen uit het eerste huwelijk anderzijds komen in de praktijk vaak voor. Wat dus goed regelen en bewaken - juridisch en fiscaal - voor uw cliënten?
Lees meer

ERFRECHT - 08.12.2020

Hoe de nalatenschap van langstlevende ouder goed op orde?

Wat moet er na het overlijden worden geregeld? Hoe kan er worden achterhaald of er al dan niet een testament is? Is een verklaring van erfrecht wettelijk verplicht? Wat kan er via een volmacht worden geregeld? Wat is goed om te weten?
Lees meer
Familiezaken en financiële planning - Overlijden en erfbelasting

Meest gelezen tips & adviezen

PRIVÉ - 15.12.2020

Met tweetrapsmaking blijft vermogen binnen de familie

Hoe kunt u voorkomen dat het familievermogen door de regels van het wettelijk erfrecht buiten de eigen familie terechtkomt? Wat wordt er bedoeld met een tweetrapsmaking? Hoezo werkt dat ook goed als het gescheiden kind overlijdt?
Lees meer

ERFRECHT - 23.11.2020

Wie is in privé aansprakelijk voor de schulden van de erflater?

Wat als de schulden van de erflater groter blijken te zijn dan diens bezittingen? Wat met onbekende schulden? Welk risico loopt een erfgenaam die goederen uit de nalatenschap verkoopt of toedeelt? Wat is goed om te weten?
Lees meer

ERFRECHT - 08.12.2020

Hoe de nalatenschap van langstlevende ouder goed op orde?

Wat moet er na het overlijden worden geregeld? Hoe kan er worden achterhaald of er al dan niet een testament is? Is een verklaring van erfrecht wettelijk verplicht? Wat kan er via een volmacht worden geregeld? Wat is goed om te weten?
Lees meer

Cookiebeleid