Familiezaken en financiële planning - Overlijden en erfbelasting

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

ERFBELASTING - 04.12.2023

Voorkom belastingrente bij erfbelasting

Als u een erfenis krijgt en meer erft dan het vrijgestelde bedrag, moet u erfbelasting betalen. Tip.  Houd daarbij voor ogen dat u uw aangifte erfbelasting moet indienen binnen acht maanden na de datum van overlijden. Probeer daarbij te voorkomen dat u belastingrente moet betalen. Wanneer belastingrente? U betaalt belastingrente als uw aangifte acht maanden na de datum van overlijden nog niet bij de Belastingdienst binnen is. Ook als u uitstel heeft gekregen voor het indienen van uw aangifte, betaalt u vanaf acht maanden na het overlijden belastingrente. Daarnaast betaalt u belastingrente als de Belastingdienst afwijkt van uw aangifte en de aanslag hoger uitvalt. Let op.  Dien uw aangifte dus op tijd in en zorg ervoor dat de aanslag niet hoger uitvalt. ...
Lees meer

NALATENSCHAP - 20.11.2023

Executeur mag nalatenschap zelfstandig verdelen, ook al is hij geen afwikkelingsbewindvoerder, aldus de rechter

In een testament wordt de executeur vaak ook tot afwikkelingsbewindvoerder benoemd. Hij mag de nalatenschap dan zelfstandig verdelen. Wat als er geen afwikkelingsbewind is ingesteld? Hoe dan verdelen? Wat zegt de rechter?
Lees meer

BEDRIJFSOPVOLGING - 31.10.2023

Wijzigingen BOR en DSR: actie vereist?

Het kabinet wil de bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet 1956 (BOR) en de doorschuifregeling in de inkomstenbelasting (DSR) op een aantal punten aanscherpen. Is met het oog hierop actie wenselijk?
Lees meer

ERFBELASTING - 31.10.2023

Legaat aan mantelzorgster niet vrijgesteld

Een erflater kent een legaat toe als beloning voor verleende mantelzorg. De mantelzorgster meent dat dit is vrijgesteld van erfbelasting. A-G Wattel oordeelt van niet.
Lees meer

AAN- EN VERKOOP - 16.10.2023

Dwarsliggende erfgenaam door rechter buitenspel gezet

Erfgenamen zijn samen eigenaar van het vermogen van de nalatenschap en moeten daar samen over beslissen. De erfgenamen moeten daarbij unaniem akkoord zijn. Wat als een erfgenaam dwarsligt en niet wil meewerken?
Lees meer

WET- EN REGELGEVING - 10.10.2023

Het goederenrechtelijke eenheidsbeginsel

Door een uitsluitingsclausule kunnen bepaalde vermogensbestanddelen, die volgens erfrecht of schenking worden verkregen, niet in een huwelijksgemeenschap vallen. Geldt de uitsluitingsclausule bij een onverdeelde boedel?
Lees meer
Familiezaken en financiële planning - Overlijden en erfbelasting

Meest gelezen tips & adviezen

AAN- EN VERKOOP - 16.10.2023

Dwarsliggende erfgenaam door rechter buitenspel gezet

Erfgenamen zijn samen eigenaar van het vermogen van de nalatenschap en moeten daar samen over beslissen. De erfgenamen moeten daarbij unaniem akkoord zijn. Wat als een erfgenaam dwarsligt en niet wil meewerken?
Lees meer

BEDRIJFSOPVOLGING - 31.10.2023

Wijzigingen BOR en DSR: actie vereist?

Het kabinet wil de bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet 1956 (BOR) en de doorschuifregeling in de inkomstenbelasting (DSR) op een aantal punten aanscherpen. Is met het oog hierop actie wenselijk?
Lees meer

ERFRECHT - 13.09.2023

Kosten uitvaart niet voor rekening van de erfgenamen?

De wet zegt dat de uitvaartkosten ten laste komen van de nalatenschap. Dus deze kosten moeten door de erfgenamen (of de executeur) worden betaald. Wat als iemand anders opdracht heeft gegeven voor de uitvaart?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app

Cookiebeleid