Familiezaken en financiële planning - Overlijden en erfbelasting

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

ERFRECHT - 29.04.2021

Vergeten testament

Er kan soms twijfel bestaan of de inhoud van een testament overeenkomt met de wil van de erflater. Onlangs heeft de rechtbank gekeken naar de vraag of het ‘vergeten testament’ nog wel recht deed aan de laatste wil van de erflater.
Lees meer

PRIVÉ - 21.04.2021

Ook een ‘vergeten’ testament blijft rechtsgeldig!

Wanneer mogen daden en verklaringen van de erflater (niet) worden meegewogen bij de uitleg van een testament? Wat staat er in de wet? Wat besliste de rechter hier nu over? Wat te doen?
Lees meer

ERFRECHT - 08.04.2021

Machtiging voor uitbetaling van kindsdelen?

Wanneer mogen kindsdelen (niet) worden uitbetaald? Kan dat achteraf nog worden gerepareerd? Hoe kunt u dat juridisch beter te regelen? Wat te doen?
Lees meer

BOER EN PRIVÉ - 08.04.2021

Geldige reden tot ontslag van bewindvoerder?

Kan een bewindvoerder die via testament is benoemd, worden ontslagen door de kantonrechter? Wanneer moet de bewindvoerder rekening en verantwoording afleggen? Kan de bewindvoerder in privé aansprakelijk worden gesteld?
Lees meer

PRIVÉ - 22.03.2021

Geen verdeling van huwelijksvermogen na overlijden?

Kunnen vermogens van echtgenoten nog worden verdeeld na overlijden, zodat de kinderen een fiscaal aftrekbare vordering krijgen op hun langstlevende ouder? Wat heeft de Hoge Raad beslist? Hoe dat in de huwelijkse voorwaarden oplossen?
Lees meer

PRIVÉ - 15.03.2021

Belastingrente weer ‘aan’ voor aanslag erfbelasting

De Belastingdienst berekende bij overlijdens op of na 1 januari 2017 geen belastingrente over de verschuldigde erfbelasting. Voor overlijdens vanaf 1 januari 2021 geldt dit niet meer. Waarom is dit en wat betekent dit voor u?
Lees meer
Familiezaken en financiële planning - Overlijden en erfbelasting

Meest gelezen tips & adviezen

ERFRECHT - 08.04.2021

Machtiging voor uitbetaling van kindsdelen?

Wanneer mogen kindsdelen (niet) worden uitbetaald? Kan dat achteraf nog worden gerepareerd? Hoe kunt u dat juridisch beter te regelen? Wat te doen?
Lees meer

PRIVÉ - 15.03.2021

Belastingrente weer ‘aan’ voor aanslag erfbelasting

De Belastingdienst berekende bij overlijdens op of na 1 januari 2017 geen belastingrente over de verschuldigde erfbelasting. Voor overlijdens vanaf 1 januari 2021 geldt dit niet meer. Waarom is dit en wat betekent dit voor u?
Lees meer

PRIVÉ - 22.03.2021

Geen verdeling van huwelijksvermogen na overlijden?

Kunnen vermogens van echtgenoten nog worden verdeeld na overlijden, zodat de kinderen een fiscaal aftrekbare vordering krijgen op hun langstlevende ouder? Wat heeft de Hoge Raad beslist? Hoe dat in de huwelijkse voorwaarden oplossen?
Lees meer

Cookiebeleid