FISCOTIP - 18.09.2019

Zo houdt u uw ‘verplichte’ salaris binnen de perken

Als directeur-grootaandeelhouder moet u jaarlijks een ‘gebruikelijk loon’ opnemen van minstens € 45.000. Jammer, want dit is progressief belast in box 1 en niet in box 2. Hoe en in welke gevallen is dit het beste te voorkomen?

Gebruikelijkloonregeling. Als directeur-grootaandeelhouder (dga) wilt u in de meeste gevallen uw gebruikelijk loon zo laag mogelijk houden. Logisch, want in box 1 betaalt u maximaal 51,75% belasting, terwijl u over uitgekeerd dividend per saldo slechts 39,25% tot 43,75% aan belasting kwijt bent. Dat verschil wordt de komende jaren nauwelijks kleiner, dus wilt u als dga uw gebruikelijk loon zo laag mogelijk houden. Maar hoe?

Hoogte gebruikelijk loon

Als dga bedraagt uw gebruikelijk loon minstens het hoogste van de volgende bedragen:

  • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
  • het hoogste loon van de werknemers die bij uw BV(’s) in dienst zijn;
  • € 45.000 (2019).

Tegenbewijs mogelijk. Als u aannemelijk kunt maken dat een lager loon voor een vergelijkbare functie gebruikelijk is, mag u uitgaan van 75% van dit lagere loon. Is dit € 45.000 of minder, dan moet u echter hiervan uitgaan en mag u geen correctie van 25% toepassen. Eenvoudige en/of in omvang beperkte werkzaamheden kunnen bijv. een reden zijn een lager gebruikelijk loon op te nemen. Wil de inspecteur daarentegen uitgaan van een hoger gebruikelijk loon, dan moet hij dit aannemelijk maken.

Starters. Voor starters geldt sowieso de mogelijkheid om maximaal drie jaar uit te gaan van een lager gebruikelijk loon, mits dit niet lager is dan het minimumloon. In dat geval moet het aannemelijk zijn dat een hoger gebruikelijk loon voor de BV niet te betalen is, bijv. vanwege hoge kosten. Voor innovatieve starters (start-up) gelden onder voorwaarden nog soepelere condities.

Verlies BV’s. Lijdt uw BV zodanig veel verlies dat het bestaan ervan in gevaar zou komen als u een gebruikelijk loon zou opnemen volgens de hiervoor genoemde normen, dan mag u uitgaan van een lager gebruikelijk loon, mits dit niet minder is dan het minimumloon.

Wat zijn de mogelijkheden?

Vermijd hoger loon werknemer. Als u uit moet gaan van het loon van uw meestverdienende werknemer, kan het raadzaam zijn dit te omzeilen, bijv. door een arbeidskracht in te huren via een derde of als zzp’er. De meestverdienende werknemer moet namelijk in dienst zijn bij uw BV(’s) waarvan u minstens 1/3 deel van de aandelen bezit of die direct of indirect minstens 1/3 deel van de aandelen in uw BV bezitten. Een andere oplossing kan zijn de omvang van uw aandelenbezit hierop af te stemmen.

Auto als gebruikelijk loon. Het gebruikelijk loon van de dga wordt bepaald inclusief de bijtelling voor het privégebruik van een auto van de zaak. Vanuit deze optiek is het veelal aan te raden een auto van de zaak te rijden in plaats van een privéauto. Bij een auto van bijvoorbeeld € 80.000 en 22% bijtelling, kunt u zodoende uw gebruikelijk loon namelijk € 17.600 lager vaststellen.

Kostenvergoedingen. Belaste en onbelaste kostenvergoedingen komen eveneens in mindering op het gebruikelijk loon. Het is daarbij niet van belang of deze kosten al dan niet worden ondergebracht in de werkkostenregeling.

Bespaar belasting door uw gebruikelijk loon niet hoger vast te stellen dan 75% van een vergelijkbaar salaris. Probeer te omzeilen dat u het salaris van uw bestverdienende werknemer moet opnemen. Breng ook de autobijtelling en kostenvergoedingen op uw gebruikelijk loon in mindering.

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01