BV en dga - Dga en belasting

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER - 12.01.2021

Gebruik werkruimte in eigen woning doorslaggevend

Als u werkruimte in uw eigen woning aan uw BV ter beschikking stelt, dan is het voor de fiscale kwalificatie van deze werkruimte niet alleen van belang of er sprake is van een zelfstandige werkruimte, maar ook wie hiervan gebruikmaken.
Lees meer

DGA - 17.12.2020

Gebruikelijk loon in coronatijd

Vanwege de coronacrisis mag het gebruikelijk loon onder voorwaarden worden verlaagd.
Lees meer

FISCOTIP - 15.12.2020

Sponsoring dure hobby met een zakelijk tintje

In economisch zware tijden zijn dure hobby’s soms nauwelijks te betalen. Is er echter een zakelijk belang, dan kunt u de Belastingdienst laten meebetalen. Door een goede onderbouwing van de kosten van sponsoring voorkomt u dat deze geschrapt worden.
Lees meer

EXCESSIEF LENEN - 30.11.2020

Hoge schuld bij eigen BV, overweeg tijdig of er actie nodig is!

In 2023 wordt het wetsvoorstel ‘Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’ ingevoerd. Bij ab-houders met een schuld aan de eigen BV boven € 500.000 wordt het meerdere belast als inkomsten uit aanmerkelijk belang. Wil een ab-houder de heffing voorkomen, dan is tijdige actie vereist.
Lees meer

DIVIDEND - 30.11.2020

Lening dga voor eigen onderhoud is verkapt dividend

Neemt een dga jaar in jaar uit geld op van zijn rekening-courant bij zijn BV om zijn uitgaven van levensonderhoud en belastingschulden te betalen, dan zal de Belastingdienst deze de opnamen mogelijk aanmerken als verkapte dividenden.
Lees meer

AUTO - 20.11.2020

Bijtelling privégebruik voor meerdere auto’s?

Als u meerdere auto’s op naam van uw BV heeft rondrijden, dan is het mogelijk dat u voor meer dan één auto een bijtelling krijgt. Zelfs als u ook nog privé over een auto beschikt. Hoe zit dit? Wat speelde hierover onlangs bij de rechter?
Lees meer
BV en dga - Dga en belasting

Meest gelezen tips & adviezen

AUTO - 20.11.2020

Bijtelling privégebruik voor meerdere auto’s?

Als u meerdere auto’s op naam van uw BV heeft rondrijden, dan is het mogelijk dat u voor meer dan één auto een bijtelling krijgt. Zelfs als u ook nog privé over een auto beschikt. Hoe zit dit? Wat speelde hierover onlangs bij de rechter?
Lees meer

BESLOTEN VENNOOTSCHAP - 29.10.2020

Pas op met geld lenen bij uw BV, houd het zakelijk!

In de huidige coronacrisis lijkt het erg aantrekkelijk om een lening af te sluiten bij uw eigen BV. Daar zitten echter de nodige risico’s aan, zo bleek onlangs weer. Wat speelde er en waar moet u op letten als u niet de fout in wilt gaan?
Lees meer

LOONHEFFING - 05.11.2020

Benut extra ruimte voor onbelast loon

Tegen het einde van het jaar is het een goed moment om na te gaan of u de mogelijkheden voor onbelaste vergoedingen aan uw personeel (en dga) heeft benut.
Lees meer

Cookiebeleid