BANKZAKEN - 15.02.2021

Rechter: kosten notarisverklaring voor rekening van bank!

Mag een bank de bankrekeningen van een overledene blokkeren als er voldoende bewijs is wie de enige erfgenaam en executeur is? Moeten er altijd kosten worden gemaakt voor een verklaring van executele of een verklaring van erfrecht?

Mantelzorger is erfgenaam

Jaap is al jaren mantelzorger voor zijn oom Kees. Kees is nooit gehuwd geweest en heeft geen kinderen of kleinkinderen. Om hem te belonen voor alle goede zorgen heeft Kees een testament gemaakt waarbij hij zijn neef Jaap tot zijn enige erfgenaam benoemt. Ook heeft hij Jaap aangewezen tot executeur, zodat die na het overlijden van Kees onmiddellijk zijn uitvaart kan regelen en andere zaken kan afhandelen die geen uitstel dulden.

Documentatie overhandigd

Nadat Kees is overleden en zijn nalatenschap is afgehandeld, stapt Jaap naar de bank met het verzoek om de banktegoeden van zijn overleden oom Kees over te boeken naar zijn eigen bankrekening. Van de Belastingdienst heeft Jaap inmiddels een aanslag erfbelasting ontvangen (een tarief van 30 tot 40% met een vrijgesteld bedrag in 2021 van € 2.244). Het zou prettig zijn als hij die aanslag van dat geld zou kunnen betalen. Om aan te tonen dat hij daar recht op heeft, overhandigt Jaap aan de bank een exemplaar van de overlijdensakte en een kopie van het testament van oom Kees. Ook zit er een uittreksel bij uit het Centraal Testamentenregister (CTR) waaruit blijkt dat dit het laatste testament is van Kees.

Schriftelijke stukken onvoldoende. Helaas neemt de bank daar geen genoegen mee. Ze eist van Jaap dat hij bij de notaris een verklaring van executele of een verklaring van erfrecht laat opmaken, waaruit blijkt dat Jaap als enige gerechtigd is om over alle goederen (dus ook de banktegoeden) van Kees te beschikken. Met minder neemt de bank geen genoegen.

Onnodig om op kosten te jagen

Als Jaap bij de notaris gaat informeren, blijkt een notariële verklaring al gauw € 500 (excl. btw) te kosten. Gezien alle documentatie die Jaap al had verzameld, vindt ook de notaris het vreemd van de bank om hem onnodig op kosten te jagen. Om Jaap te helpen stuurt de notaris een gewaarmerkte e-mail naar de bank, waarin nogmaals wordt bevestigd dat Jaap als enige over de banktegoeden mag beschikken. Dat is dan wel geen officiële notariële verklaring, maar die eis wordt door de wet ook niet gesteld. Blijkbaar is dat een interne beleidsregel van de bank.

Stukken met e-mail notaris voldoende. Maar ook de gewaarmerkte e-mail van de notaris is voor de bank niet voldoende. Op advies van de notaris legt Jaap het probleem voor aan een geschillencommissie. Deze commissie heeft haar oordeel snel klaar. Uit de door Jaap overlegde overlijdensakte, kopie van het testament en het uittreksel uit het CTR in combinatie met de gewaarmerkte e-mail van de notaris, blijkt overduidelijk dat Jaap als enige gerechtigd is tot de banktegoeden. Bij de bank werken voldoende juristen die dat zelf kunnen beoordelen.

Gunstige uitspraak

De Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (nr. 2020-997) stelt de bank voor de keuze. Als ze strikt vast blijven houden aan de eis van een verklaring van executele of een verklaring van erfrecht, komen de kosten van die verklaring voor rekening van de bank. Zo niet, dan moeten de banktegoeden onmiddellijk worden uitgekeerd aan Jaap. Deze hoeft in ieder geval geen kosten te maken!

Een notariële verklaring van executele of verklaring van erfrecht kost al snel € 500, (excl. btw). Deze kosten kunt u besparen als uit schriftelijke documentatie (bewijs van overlijden, uittreksel CTR en eventueel kopie testament) duidelijk blijkt wie over de goederen van de nalatenschap mag beschikken. Een officiële notarisverklaring is dan niet nodig.

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01