AUTO VAN DE ZAAK - 08.02.2021

Wanneer is uw auto verplicht privévermogen?

Als u uw auto zowel zakelijk als privé gebruikt, mag u vaak zelf kiezen of u deze als zakelijk of als privé aanmerkt. Maar wanneer mag dat niet volgens de rechter? Wat zijn de gevolgen hiervan? Waarom kunt u beter afwachten?

Zakenauto weinig zakelijk gebruikt?

Als u als ondernemer een auto zowel zakelijk als privé gebruikt, mag u in beginsel zelf kiezen of u deze al dan niet als ondernemingsvermogen aanmerkt. Daarbij moet u wel redelijk blijven. Zo heeft de Hoge Raad beslist dat u een auto waarvoor geen privébijtelling geldt (thans < 500 km) als ondernemingsvermogen aan dient te merken. In deze gevallen is er ook geen bijtelling op het inkomen vanwege dit geringe privégebruik. Maar wat nu als u een auto weinig zakelijk gebruikt? Wanneer mag u deze dan toch als zakelijk aanmerken en waar ligt de grens?

Grens bij 500 km? In een zaak die in juli 2019 voor Rechtbank Groningen kwam, besliste deze dat u een auto als privévermogen aan moet merken als u de auto minder dan 500 km zakelijk gebruikt. De rechtbank sloot hiermee aan bij een eerder arrest van de Hoge Raad in de omgekeerde situatie. De rechtbank leidde uit dit arrest af dat het ook de eenvoud ten goede komt als de 500-kilometergrens zowel geldt voor de keuze verplicht zakelijk als verplicht privévermogen.

Hof ziet het anders. In hoger beroep ziet Hof Arnhem-Leeuwarden (ECLI:NL:GHARL:2021:178) dit anders. Het hof houdt vast aan het vaststellen van de grens tussen verplicht zakelijk en verplicht privévermogen op basis van het 90%-criterium. Dit wil zeggen dat een bedrijfsmiddel verplicht zakelijk vermogen is als het voor minstens 90% zakelijk wordt gebruikt. Andersom is een bedrijfsmiddel verplicht privévermogen als u het voor minstens 90% privé gebruikt en dus minder dan 10% zakelijk. In alle tussenliggende situaties heeft u de keuze tussen zakelijk of privé. Let op. Het hof gaat dus niet mee in de keuze voor de 500-kilometergrens die de Hoge Raad toepaste om een auto als privé aan te kunnen merken. Het is volgens het hof dus niet voldoende als met een auto minstens 500 km zakelijk wordt gereden om deze als zakelijk aan te kunnen merken. Daarvoor is volgens het hof vereist dat minstens 10% van alle verreden kilometers zakelijk zijn. De navorderingen bleven dan ook in stand.

Gevolg? De navorderingen over vier jaar bedroegen vele duizenden euro’s, dus is het vrijwel zeker dat dit wordt voorgelegd aan de Hoge Raad. Doordat de auto niet kon worden aangemerkt als ondernemingsvermogen, moest uw collega alle autokosten privé voor zijn rekening nemen. Ook miste hij de Milieu-investeringsaftrek. Dit woog bij lange na niet op tegen de bijtelling voor privégebruik, die in die jaren voor een e-auto nog 0% en 4% bedroeg. Dit nadeel is nu groter, omdat de bijtelling in 2021 12% tot een cataloguswaarde van € 40.000 en 22% over het meerdere is.

Hoe nu verder, wat is wijsheid?

Zolang de Hoge Raad de zaak nog niet heeft beoordeeld, zijn de gevolgen onduidelijk. Gebruikt u een elektrische auto meer dan 500 km zakelijk, maar minder dan 10%, dan is het nog maar de vraag of u de auto als zakelijk mag aanmerken. Zo niet, dan kan dit u een forse navordering opleveren. Bestaat er twijfel of u 10% zakelijk gebruik kunt aantonen, houd dan een rittenregistratie bij. Het aantonen van zakelijk gebruik mag ook op andere wijze, maar kunt u dit niet, dan kan de fiscus bij u gaan corrigeren als men van de Hoge Raad gelijk krijgt.

Zolang de Hoge Raad deze zaak nog niet heeft behandeld, is het onduidelijk of u een auto minstens 10% dan wel 500 km zakelijk moet gebruiken om deze als zakelijk aan te kunnen merken. Houd er rekening mee dat u voldoende zakelijk gebruik desgewenst aannemelijk moet kunnen maken, bijv. via een rittenregistratie. Download onze rekentool.

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01