BESTELBUS VAN DE ZAAK - 03.05.2021

Hoe werkt de privébijtelling bij een bestelbus?

Bij privégebruik van een auto van de zaak moet u een privébijtelling in acht nemen bij 500 of meer privékilometers. Maar hoe werkt dat bij een bestelbus of -auto?

Bijtelling te voorkomen als ...

Heeft u een bestelauto van uw onderneming die u uitsluitend zakelijk gebruikt, dan kunt u digitaal een Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto bij de Belastingdienst indienen. Dit doet u via Mijn Belastingdienst Zakelijk. U hoeft dan geen rittenregistratie bij te houden en u krijgt ook geen bijtelling voor het privégebruik bij uw winst.

Geen privégebruik toegestaan. Anders dan bij de Verklaring geen privégebruik, is bij de Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto helemaal geen privégebruik toegestaan. De 500-kilometergrens telt hier dus niet. De Belastingdienst houdt onder andere met camera’s toezicht op het gebruik van zakelijke bestelauto’s. Zo kunnen zij u op een ongebruikelijk tijdstip of ongebruikelijke locatie vragen het zakelijk karakter van een rit aan te tonen. Tip. Bewaar dergelijke bewijsstukken daarom ook altijd goed.

Kunt u dit niet aantonen? Kunt u het zakelijk karakter van een rit niet aantonen, dan gaat de Belastingdienst ervan uit dat u meer dan 500 km per jaar privé met de bestelauto heeft gereden. Dit betekent dat u een bijtelling voor het privégebruik bij uw winst moet optellen.

Hoelang geldig?

De Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto is voor onbepaalde tijd geldig. Wilt u de verklaring intrekken, dan doet u dat ook via Mijn Belastingdienst Zakelijk.

Wanneer intrekken? In de volgende drie situaties moet u de Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto intrekken:

  1. u gebruikt de bestelauto niet meer. Als u de bestelauto niet meer gebruikt of u gaat een andere bestelauto gebruiken, dan moet u de huidige verklaring van de bestelauto intrekken. U kunt dan meteen een nieuwe verklaring aanvragen voor de nieuwe bestelauto;
  2. u gaat de bestelauto privé gebruiken. Als u de bestelauto geheel of gedeeltelijk ook privé gaat gebruiken, dan moet u de verklaring intrekken. Rijdt u meer dan 500 km privé, dan moet u een bijtelling voor privégebruik bij uw winst optellen. Rijdt u maximaal 500 km privé met de bestelauto, dan kan de bijtelling achterwege blijven als u dit kunt aantonen met een rittenregistratie;
  3. de verklaring is onterecht ingediend. U heeft de verklaring onterecht ingediend, bijv. omdat de bestelauto niet in aanmerking komt voor deze verklaring of omdat u de verklaring verkeerd heeft ingevuld.

Let op. U heeft een meldingsplicht om veranderingen inzake het zakelijk gebruik van de bestelauto tijdig aan Belastingdienst door te geven. Doet u dit niet, dan wordt dit gezien als een overtreding waarvoor u een boete kunt krijgen!

Wanneer is er sprake van een bestelauto?

Aan de hand van eisen omtrent de inrichting en het formaat van de bestelauto bepaalt u of u fiscaal een bestelauto heeft. De exacte eisen zijn verschillend per model auto.

Heeft u een bestelauto van de zaak die u uitsluitend zakelijk gebruikt, dan kunt u digitaal een Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto bij de Belastingdienst indienen. U hoeft dan geen rittenregistratie bij te houden en u krijgt ook geen bijtelling voor privégebruik. U mag er dan ook echt geen meter privé mee rijden!

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01