LOONBELASTING EN PREMIES - 16.01.2007

Wisselende arbeidsplaats, vaste vergoeding?

Vanaf 1-1-2007 is de belastingwetgeving voor reiskostenvergoedingen iets verruimd. Wanneer mag u een vaste vergoeding geven, wanneer moet u de werkelijk afgelegde kilometers bijhouden?

Niet verplicht. In dit artikel hebben wij het over wat onbelast mag worden vergoed. Dat wil niet zeggen dat u verplicht bent deze vergoedingen aan uw werknemer uit te betalen. Dat laatste hangt immers af van de tussen u en uw werknemer gemaakte afspraken en van een eventueel van toepassing zijnde cao. Zie pag. 1 van dit nummer.

Eigen vervoer. U mag een werknemer die met eigen vervoer reist, € 0,19 per afgelegde kilo-meter vergoeden. Dat geldt voor zakelijke reizen en voor woon-werkverkeer. U en uw werknemer zouden dus moeten bijhouden hoeveel kilometers er gereisd zijn. Een lastig en omslachtig gedoe.Gelukkig is het in veel gevallen niet nodig.

Zo was het in 2006

Vaste vergoeding 2006. Een vaste reiskostenvergoeding is alleen mogelijk voor woon-werkverkeer. De maximale hoogte van die onbelaste vergoeding werd berekend op basis van 260 werkdagen minus 54 afwezigheidsdagen is 204 te werken dagen. Dit in geval van vijf werkdagen per week. De toegestane vergoeding was dan per jaar: 204 x dubbele reisafstand x € 0,19. De vaste vergoeding per week was dan 1/52 en per maand 1/12 van het aldus gevonden bedrag.

Reist een werknemer op bijvoorbeeld drie werkdagen per week, dan krijgt hij maximaal 3/5 deel van het toegestane vaste bedrag.

Voorwaarde is dat de werknemer op ten minste 70% van zijn werkdagen de betreffende arbeidsplaats vermoedelijk zal bezoeken. Iemand die op vijf dagen per week werkt, zal dus doorgaans op ten minste vier van de vijf dagen een vaste arbeidsplaats moeten bezoeken. Anders is een vaste vergoeding voor reiskosten niet toegestaan.

Als de reisafstand meer dan 150 kilometer (heen en terug) is, moet achteraf toch het werkelijk gereisde aantal kilometers worden vastgesteld. De vaste vergoeding kan dan slechts een voorschot zijn op de achteraf vast te stellen vergoeding op basis van die werkelijk gereisde kilometers.

Versoepeling 2007

Wisselende arbeidsplaats. Vanaf 2007 mag u een werknemer met wisselende arbeidsplaatsen toch een vaste vergoeding geven, alsof hij iedere werkdag ook naar zijn vaste arbeidsplaats reist. Voorwaarde blijft dat hij in werkelijkheid ten minste 70% van de te werken dagen naar die vaste arbeidsplaats reist.

Een tweede verandering is dat u mag uitgaan van 214 (in plaats van 206) te werken dagen per jaar.

Piet werkt per week vier dagen op kantoor en één dag thuis. De reisafstand woning-kantoor is 50 kilometer heen en weer.

In 2006 kan aan Piet maximaal 204 x 4/5 x 50 x  0,19 =  1.550,40 (of  29,82 per week) onbelast worden vergoed.

Vanaf 1-1-2007 kan de onbelaste vergoeding worden verhoogd naar 214 x 50 x  0,19 =  2.033,- (of  39,10 per week). Dat Piet op één dag per week niet meer naar de vaste arbeidsplaats reist, heeft nu geen invloed meer op de vaste vergoeding. Zou Piet op die ene dag een andere zakelijke reis maken, dan kan hij daarvoor gewoon afzonderlijk  0,19 per kilometer onbelast vergoed krijgen.

Dankzij deze versoepeling hoeft u bij werknemers die af en toe (op minder dan 30% van hun werkdagen) niet naar hun vaste arbeidsplaats reizen, de vaste reiskostenvergoeding niet aan te passen. Dat betekent een - beperkte - verlichting van de administratieve lastendruk.

Als uw werknemer 70% of meer van de dagen naar een vaste arbeidsplaats reist, mag u een vaste reiskostenvergoeding geven. Die mag nu berekend worden alsof alle te werken dagen naar die vaste arbeidsplaats wordt gereisd.

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01