Personeel - Secundaire arbeidsvoorwaarden

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

REISKOSTENVERGOEDING - 22.04.2021

Let op, reiskostenuitruil beperkt in 2021

Geeft u uw werknemers een vaste reiskostenvergoeding op grond van de vaste reiskostenvergoedingsregeling woon-werkverkeer en gaat u daarbij uit van het reispatroon van voor 13 maart 2020, dan mag u een bedrag van € 0,19 per kilometer woon-werkverkeer vergoeden. Stel, u vergoedt minder dan het maximale bedrag, dan kunt u een werknemer de mogelijkheid geven brutoloon in te leveren en in ruil daarvoor de belastingvrije vergoedingen optimaal uit te nutten. ...
Lees meer

AUTO VAN DE ZAAK - 21.04.2021

Regels privébijtelling bij meer auto’s in 2021 veranderd

Als een werknemer meerdere auto’s van de zaak ter beschikking heeft, hoeft er niet altijd voor alle auto’s bijgeteld te worden. De regels hieromtrent zijn onlangs gewijzigd. Wat is hierbij voor u van belang en waar moet u op letten?
Lees meer

WERKGEVERSZAKEN - 21.04.2021

Corona en vaste reiskostenvergoedingen

Thuiswerken. Sinds vorig jaar maart geldt het advies om zo veel mogelijk thuis te werken. Voor medici en paramedici is dit natuurlijk in veel gevallen niet mogelijk, maar het maken van afspraken en het voeren van de administratie kan waarschijnlijk wel. Minder reiskosten. Als uw medewerkers minder vaak op de praktijk werken en dus minder reiskosten hebben, heeft dit gevolgen voor de vaste reiskostenvergoeding die u onbelast mag betalen aan uw medewerkers. Deze vergoeding moet in overeenstemming worden gebracht met het nieuwe reispatroon. U hoeft niet in alle gevallen meteen aan de slag met de vaste reiskostenvergoedingen. Voor vergoedingen die al voor 13 maart 2020 waren toegekend, geldt dat deze pas per 1 juli moeten worden gecorrigeerd. ...
Lees meer

PERSONEEL - 08.04.2021

Vaste reiskostenvergoedingen weer verlengd

Verlengd tot 1 juli 2021. De coronamaatregel voor de onbelaste vaste reiskostenvergoeding is in januari 2021 verlengd tot 1 april 2021. Het kabinet verlengt deze maatregel nu tot 1 juli 2021. Dit houdt in dat u als werkgever tot 1 juli 2021 de bestaande vaste reiskostenvergoedingen onbelast kunt blijven vergoeden, ook al worden deze reiskosten door uw werknemers als gevolg van het thuiswerken niet meer (volledig) gemaakt. Let op. Daarbij geldt wel als voorwaarde dat het vaste reiskostenvergoedingen betreft die al voor 13 maart 2020 aan de betreffende werknemers waren toegekend. ...
Lees meer

AUTO VAN DE ZAAK - 08.04.2021

Bijtelling bij meerdere auto’s van de zaak

Berekening bijtelling is veranderd. Indien u als dga gelijktijdig meerdere auto’s van de BV ter beschikking heeft of indien u als werkgever gelijktijdig meer dan één auto aan een werknemer ter beschikking stelt, is het beleid van de Belastingdienst voor de berekening van bijtelling voor privégebruik vanaf 1 januari 2021 gewijzigd. De bijtelling geldt voor de auto(‘s) waarmee u of uw werknemer op jaarbasis meer dan 500 privékilometers rijdt. ...
Lees meer

PERSONEEL - 02.04.2021

Waar moet u op letten bij een thuiswerkvergoeding?

Sinds de coronacrisis werken veel werknemers thuis. Dit zal straks waarschijnlijk deels zo blijven. Dit betekent dat hun kostenpatroon verandert, minder reiskosten en meer kosten door het thuiswerken. Waar moet u als werkgever rekening mee houden?
Lees meer
Personeel - Secundaire arbeidsvoorwaarden

Meest gelezen tips & adviezen

AUTO VAN DE ZAAK - 22.02.2021

U krijgt de rittenstaat niet sluitend, man overboord?

Als u aan de bekende privébijtelling wilt ontkomen, moet u bewijzen dat u niet meer dan 500 privékilometers heeft gereden. Maar wat nu als u erachter komt dat uw rittenstaat gebreken vertoont? Bent u dan automatisch het haasje?
Lees meer

KOSTENVERGOEDING - 02.03.2021

Vergoeding kosten thuiswerk toch belast?

Krijgen werknemers een vaste kostenvergoeding voor zakelijke kosten (gerichte vrijstellingen), zoals voor vakliteratuur, zakelijke maaltijden onderweg en intermediaire kosten (zoals parkeerkosten voor de auto van de zaak), dan is de vaste vergoeding onbelast, mits deze van tevoren onderbouwd is aan de hand van een kostenonderzoek. Worden de kosten niet langer gemaakt, omdat de werknemer bijv. niet meer reist en dus geen kosten onderweg heeft, dan gelden de gerichte vrijstellingen of intermediaire kosten niet meer. Geeft u toch een vergoeding, dan kan deze in de vrije ruimte. Let op. In 2020 was het tijdelijk mogelijk om de vaste vergoeding te laten doorlopen, ook als de kosten niet meer gemaakt werden. Sinds 2021 kan dit niet meer. Ook de nieuwste aanpassing heeft dit niet veranderd. Tip. De vrije ruimte (2021) is recentelijk wel tijdelijk uitgebreid: tot een loonsom van € 400.000 is deze verhoogd van 1,7 naar 3%. ...
Lees meer

AUTO VAN DE ZAAK - 08.04.2021

Bijtelling bij meerdere auto’s van de zaak

Berekening bijtelling is veranderd. Indien u als dga gelijktijdig meerdere auto’s van de BV ter beschikking heeft of indien u als werkgever gelijktijdig meer dan één auto aan een werknemer ter beschikking stelt, is het beleid van de Belastingdienst voor de berekening van bijtelling voor privégebruik vanaf 1 januari 2021 gewijzigd. De bijtelling geldt voor de auto(‘s) waarmee u of uw werknemer op jaarbasis meer dan 500 privékilometers rijdt. ...
Lees meer

Cookiebeleid