Personeel - Secundaire arbeidsvoorwaarden

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

AUTO VAN DE ZAAK - 21.05.2024

Auto van de zaak werknemer: elektrische auto qua mrb nog gunstig?

Voor elektrische auto’s krijgt u nu nog korting voor de mrb, maar deze gaat wel afgebouwd worden, althans, dat waren de plannen. Deze plannen blijken nu weer gewijzigd. Ziet u door de bomen het bos niet meer? Daarom een update ...
Lees meer

KOSTENVERGOEDINGEN - 21.05.2024

30%-regeling, eindelijk duidelijkheid over overgangsregeling

Met ingang van 2024 is de 30%-regeling versoberd. Het gaat daarbij om de volgende maatregelen: de aftopping van de 30%-regeling; de versobering van 30 naar 20% en 10%; en de afschaffing van de partiële buitenlandse belastingplicht. Er is een overgangsregeling van toepassing. Deze overgangsregeling is van toepassing als de 30%-vergoeding uiterlijk in december 2023 werd toegepast. In de praktijk bestond er onduidelijkheid over de vraag wat het betekende dat de 30%-vergoeding in december 2023 moest worden toegepast en of daar ook de situatie dat de werkgever na het ontvangen van de 30%-beschikking met terugwerkende kracht tot december 2023 middels een correctiebericht alsnog de 30% vergoeding toepaste, onder viel. De Kennisgroep van de Belastingdienst (KG:041:2024) heeft het standpunt ingenomen dat ook als de 30%-regeling met terugwerkende kracht na een correctiebericht is toegepast, de overgangsregeling van toepassing is. In dat geval gaat de aftopping in op 1 januari 2026 en kan er vanaf 1 januari 2027 niet langer worden geopteerd te worden behandeld als een partieel buitenlandse belastingplichtige. ...
Lees meer

ZWANGERSCHAP & BEVALLING - 21.05.2024

Wat regelen als er een kindje bij een werknemer op komst is?

Mooi nieuws, een medewerker die in blijde verwachting is. Wel dienen er een aantal zaken op- en aangepakt te worden, het werk gaat immers gewoon door. Wat zijn de verplichtingen van de werkgever? Waar heeft de medewerker recht op?
Lees meer

AUTO VAN DE ZAAK - 13.05.2024

Met een andere auto van de zaak op vakantie

Uw werknemer wil liever niet met zijn elektrische auto van de zaak op vakantie en vraagt of hij een vervangende auto mag gebruiken. Hoe pakt dit fiscaal uit?
Lees meer

KOSTENVERGOEDING - 18.04.2024

Ouderschapsverlof na geboorteverlof, nieuwe reiskosten- en thuiswerkvergoeding afspreken?

De Kennisgroep Loonheffing (KG:204:2024:8) heeft beslist dat als een werknemer ouderschapsverlof opneemt nadat er geboorteverlof is opgenomen, er sprake is van één nieuwe aanleiding voor de regeling voor vaste reiskosten- en thuiswerkvergoeding. Dagenregeling. Voor het verstrekken van een vaste vergoeding voor reiskosten en thuiswerken geldt de 214- en 128-dagenregel. U mag een werknemer, die ten minste 128 dagen per kalenderjaar naar een vaste werkplek reist of thuiswerkt, een vaste vergoeding betalen op basis van maximaal 214 werkdagen. Als de werknemer in de regel op vier dagen, drie dagen, twee dagen, onderscheidenlijk een dag per week naar een vaste werkplek reist of thuiswerkt, dan wordt de vergoeding berekend door uit te gaan van 4/5 deel, 3/5 deel, etc. van de vaste vergoeding. ...
Lees meer

ARBEIDSVOORWAARDEN - 18.04.2024

Op de juiste wijze een eenzijdige wijziging doorvoeren in de arbeidsvoorwaarden

Verschillen in arbeidsvoorwaarden kunnen na verloop van de jaren voorkomen. Dit terwijl uniforme arbeidsvoorwaarden wenselijk zijn. Hoe krijgt u dit gemakkelijk gelijk? Is toestemming van de werknemer altijd vereist?
Lees meer
Personeel - Secundaire arbeidsvoorwaarden

Meest gelezen tips & adviezen

AUTO VAN DE ZAAK - 15.03.2024

Kan de bijtelling voor privégebruik van de auto van de zaak meer dan 22% bedragen?

Indien u als directeur-grootaandeelhouder of als een werknemer met een auto van de zaak meer dan 500 kilometer per jaar privé rijdt, moet er een bijtelling worden berekend. Meestal is dit 22% van de cataloguswaarde van de auto, tenzij ...
Lees meer

REISKOSTENVERGOEDING - 25.03.2024

Werknemer die vanuit campingverblijf naar werk rijdt, is dat woon-werkverkeer en dus onbelaste reiskostenvergoeding?

De kennisgroep van de Belastingdienst kwam onlangs met een standpunt inzake woon-werkverkeer als de werknemer vanuit de camping naar zijn werk reist ...
Lees meer

AUTO VAN DE ZAAK - 07.03.2024

Ook bijtelling privégebruik als werkgever de auto niet bezit?

Als een auto ter beschikking wordt gesteld, is de bekende privébijtelling van toepassing. Maar is dat ook zo als de werkgever de betreffende auto niet bezit, maar door een derde ter beschikking laat stellen? Wat vond de rechter?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app

Cookiebeleid