Personeel - Secundaire arbeidsvoorwaarden

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

PERSONEELSBELEID - 22.09.2022

Bedrijfsfitness als trigger bij personeelskrapte, kan dat belastingvrij?

Omdat fit personeel ook in het belang is van de werkgever, bieden nogal wat bedrijven hun personeel fitnessfaciliteiten aan, zeker om nieuw personeel aan te trekken. Maar kan dat ook belastingvrij en zo ja, onder welke voorwaarden?
Lees meer

PERSONEEL - 15.09.2022

Gratis maaltijden voor uw werknemers, hoe pakt dit fiscaal uit?

Onlangs oordeelde Hof Den Haag dat het verstrekken van gezonde maaltijden aan werknemers niet onbelast kan blijven. Een mooie aanleiding om nog eens op een rijtje te zetten hoe het nu zit met eten, drinken en werknemers.
Lees meer

PERSONEEL - 08.09.2022

Nieuwe Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Op 1 augustus 2022 is de nieuwe Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking getreden. Wat verandert er als u werknemers in dienst heeft die u flexibel wilt kunnen inzetten?
Lees meer

ONKOSTENVERGOEDING - 08.09.2022

Hoe kunt u een vaste onbelaste onkostenvergoeding goed onderbouwd houden?

Ook onder de werkkostenregeling kunt u gebruikmaken van een aantal vaste, onbelaste kostenvergoedingen. Daarvoor gelden wel strenge eisen. Zorg dat u zich daaraan houdt, anders kan het fiscaal duur voor u uitpakken …
Lees meer

GRENSARBEIDERS - 06.09.2022

Grensarbeiders: nieuwste afspraken

U las eerder dat de speciale, fiscale grensarbeidsregelingen met België en Duitsland met ingang van 1 juli jl. zouden vervallen. Echter, in de Administratieve Commissie is afgesproken dat de sociale zekerheidsmaatregelen worden verlengd tot 1 januari 2023. Dus zal het thuiswerken van een grensarbeider niet leiden tot een verschuiving van de sociale zekerheid van het werkland (Nederland) naar het woonland (België of Duitsland), ook niet als de werknemer 25% of meer in het woonland werkt. ...
Lees meer

AUTO VAN DE ZAAK - 18.07.2022

Afkoopsom leaseauto aftrekbaar van privébijtelling?

Als een leasecontract tussentijds wordt ontbonden, is er meestal een afkoopsom verschuldigd. Is deze aftrekbaar van de bijtelling als het om een leaseauto gaat? Zo ja, onder welke voorwaarden?
Lees meer
Personeel - Secundaire arbeidsvoorwaarden

Meest gelezen tips & adviezen

AUTO VAN DE ZAAK - 18.07.2022

Afkoopsom leaseauto aftrekbaar van privébijtelling?

Als een leasecontract tussentijds wordt ontbonden, is er meestal een afkoopsom verschuldigd. Is deze aftrekbaar van de bijtelling als het om een leaseauto gaat? Zo ja, onder welke voorwaarden?
Lees meer

ONKOSTENVERGOEDING - 08.09.2022

Hoe kunt u een vaste onbelaste onkostenvergoeding goed onderbouwd houden?

Ook onder de werkkostenregeling kunt u gebruikmaken van een aantal vaste, onbelaste kostenvergoedingen. Daarvoor gelden wel strenge eisen. Zorg dat u zich daaraan houdt, anders kan het fiscaal duur voor u uitpakken …
Lees meer

WERKKLEDING - 11.07.2022

Regelen dat werkkleding na dienstverband terug moet

De rechter moest beslissen of de verstrekte werkkleding aan de werknemer in bruikleen was of eigendom was. De werkgever had dit duidelijker moeten afspreken, vond de rechter. Hoe regelt u dit goed? Hoe wordt dit geen belast loon?
Lees meer

Cookiebeleid