WERKWIJZE BELASTINGDIENST - 18.09.2008

De fiscus als spaarbank

De zaken gaan goed en zoals het er nu naar uitziet, zult u over 2008 flink wat inkomstenbelasting moeten (bij)betalen. Is het dan zinvol een verzoek bij de Belastingdienst in te dienen voor een (aanvullende) voorlopige aanslag?

Voorlopige aanslag

Leuk of niet, u zult jaarlijks uw aangifte inkomstenbelasting moeten indienen waarna de Belastingdienst u een aanslag oplegt.

Indien er verwacht wordt dat er een bedrag aan inkomstenbelasting te betalen is, kan de Belastingdienst u een voorlopige aanslag inkomstenbelasting opleggen. Dat is in feite een voorschotbetaling, die later verrekend wordt met de definitieve aanslag inkomstenbelasting.

Heffingsrente

Als er over 2008 belasting is bij te betalen, dan brengt de fiscus u vanaf 1 juli 2008 tot de dag waarop de aanslag wordt opgelegd, heffingsrente in rekening.

Dit rentepercentage wordt ieder kwartaal aangepast en bedraagt voor het derde kwartaal 2008 5,15% per jaar.

Tip. Door het aanvragen van een voorlopige aanslag beperkt u dus de te betalen heffingsrente.

Voorlopige aanslag 2008

De door de Belastingdienst berekende rente is waarschijnlijk hoger dan de rente die uw bank u vergoedt over uw spaargeld.

In dat kader is het zinvol om de fiscus te vragen u een (aanvullende) voorlopige aanslag op te leggen voor het verwachte, verschuldigde bedrag aan inkomstenbelasting.

Tip 1. De voorlopige aanslag 2008 mag in termijnen betaald worden. Door het opleggen van de aanslag stopt de renteteller van de fiscus, terwijl u toch nog kunt blijven profiteren van de rente die uw bank aan u vergoedt.

Tip 2. Als u om een voorlopige aanslag verzoekt maar deze niet binnen drie maanden wordt opgelegd, dan kunt u de Belastingdienst verzoeken de heffingsrente te verminderen tot de periode eindigend op die datum.

Hoge aanslag vragen?

Als u over voldoende liquide middelen beschikt om de aanslag te betalen, is het aantrekkelijk niet te voorzichtig te zijn met uw schatting en om een relatief hoge aanslag te vragen.

Over een eventueel aan u terug te betalen bedrag wordt namelijk ook rente vergoed. Zie ook de ‘Uitsmijter’ op pagina 8 van dit nummer.

Omdat een belastingvordering niet meetelt, kunt u door de aanslag uiterlijk op 31 december 2008 te betalen, zo ook uw vermogen voor het bepalen van uw inkomen uit sparen en beleggen (in box 3) verlagen.

Daardoor kan effectief nog eens 1,2% belasting over uw belastingvordering bespaard worden.

Tip. Als u de Belastingdienst vóór 30 september a.s. verzoekt een voorlopige aanslag over 2008 op te leggen, weet u zeker dat de Belastingdienst de aanslag voor 31 december a.s. zal opleggen.

Zo niet, dan mag u daarmee tóch rekening houden bij het bepalen van uw belastbaar vermogen in box 3.

Over eerdere jaren

Het vorenstaande geldt uiteraard ook als u verwacht over een eerder jaar nog een bedrag aan inkomstenbelasting bij te moeten betalen, maar de Belastingdienst u daarvoor nog geen (voorlopige) aanslag heeft opgelegd.

Door het aanvragen van een (aanvullende) voorlopige aanslag inkomstenbelasting beperkt u de te betalen heffingsrente. Door de voorlopige aanslag vóór 31 december te betalen, beperkt u bovendien de box 3-heffing.

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01