ONROERENDE ZAKEN - 10.06.2010

WOZ-waarde ook voor uw 2e woning?

Vanaf 1 januari van dit jaar wordt voor de waardering van uw tweede woning ook de WOZ-waarde gebruikt. Tot die tijd was dat niet altijd het geval bij verhuur van de tweede woning. Wat moet u weten?

U verhuurt uw tweede woning? Als uw tweede woning verhuurd wordt en onder de wettelijke huurbescherming valt, wordt vanaf 1 januari ook rekening gehouden met het feit dat de woning verhuurd is. De tijdelijke verhuur van bijvoorbeeld een vakantiehuisje valt niet onder de huurbescherming en dus ook niet onder deze regeling.

Gevolg. Dat rekening wordt gehouden met de verhuur van een woning, heeft een waardedrukkend effect. De omvang hiervan is afhankelijk van de huuropbrengst. Hoe hoger de huuropbrengst, hoe lager het waardedrukkende effect. Aldus kan de waarde variëren van 60%, bij een huur die niet meer is dan 1% van de WOZ-waarde, tot maximaal 85% als de huuropbrengst 4% of meer is. Wordt een woning niet of slechts tijdelijk verhuurd, dan geldt gewoon 100% van de WOZ-waarde.

Niet zakelijk. Als de huur niet zakelijk tot stand is gekomen, wordt de waarde gesteld op 79% van de WOZ-waarde. Verder mag ook met erfpacht rekening worden gehouden. Bij de bepaling van de waarde mag namelijk 17 keer het jaarlijks te betalen bedrag aan erfpacht in mindering gebracht worden op de WOZ-waarde.

Voortaan heeft de huuropbrengst van uw 2e woning een - doorgaans waardedrukkend - effect op de belaste waarde. Voor niet-verhuurde woningen geldt gewoon de WOZ-waarde.

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01