ERFRECHT - 09.03.2015

Bedrijfsopvolging in uw testament regelen?

Bedrijfsopvolging ‘voor na uw overlijden’ kan het beste bij testament via de notaris van uw keuze worden geregeld. De bedrijfsopvolger heeft dan niet de medewerking nodig van de (overige) erfgenamen. Ook hoeft er dan geen verzoek te worden ingediend bij de kantonrechter. In het testament van de erflater/ondernemer zouden de volgende zaken geregeld kunnen worden:

  1. duidelijke benoeming van de persoon die de erflater/ondernemer als zijn beoogde bedrijfsopvolger ziet/wenst;
  2. toekenning van de bedrijfsgoederen van de onderneming of de aandelen van de BV aan de bedrijfsopvolger bij wijze van legaat. Daarmee worden de bedrijfsgoederen of aandelen afgescheiden van het overige vermogen van de nalatenschap;
  3. vastleggen in het testament óf, en zo ja, voor welke waarde de bedrijfsopvolger met de andere erfgenamen moet afrekenen en (eventueel) of dat in termijnen kan worden gedaan;
  4. de bedrijfsopvolger benoemen tot executeur. Op die manier kan hij het legaat van de bedrijfsgoederen of de aandelen zo snel mogelijk na overlijden van de erflater aan zichzelf overdragen, zodat de continuïteit van de onderneming is gewaarborgd.
Regel de bedrijfsopvolging voor ‘na uw overlijden’ bij testament via de notaris van uw keuze. De bedrijfsopvolger heeft dan niet de medewerking nodig van de (overige) erfgenamen.

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01