ONROERENDE ZAKEN - 29.11.2016

Als begin 2017 de WOZ-beschikking op de mat valt ...

De waarde van uw woning wordt meestal bepaald door deze te vergelijken met overeenkomstige woningen. Gelukkig is het een stuk eenvoudiger geworden om te checken of dit ook goed gebeurd is. Hoe kunt u hiervan gebruikmaken?

In 2017 weer op het matje. Begin volgend jaar vallen de nieuwe WOZ-beschikkingen weer in de bus. Uw woning en/of bedrijfspand krijgt dan een nieuwe WOZ-waarde die bepalend is voor tal van heffingen. Wat speelt er nu rondom die waarde?

Steeds meer gemeenten werken mee

Woningen. Het kabinet wilde voor alle woningen de WOZ-waarde per 1 oktober 2016 openbaar maken, maar dit is niet gelukt. Tot nu toe zijn van slechts zo’n honderd gemeenten de WOZ-waarden bekend. Deze kunt u vinden op https://www.wozwaardeloket.nl en zijn vrij te gebruiken. Het aantal gemeenten dat de WOZ-waarden openbaar maakt, zal de komende maanden sterk toenemen, zo is de verwachting.

Bedrijfspanden. Van welke gemeenten de WOZ-waarden van woningen nu al openbaar zijn, kunt u vinden op https://www.waarderingskamer.nl/basisregistratie-woz-lv-woz/aangesloten-gemeenten/Let op. De WOZ-waarden van bedrijfspanden worden overigens nog niet openbaar gemaakt.

Vergelijken is meestal bepalend

Het is dus belangrijk te beschikken over de WOZ-waarden van vergelijkbare woningen. Uiteraard beschikt de gemeente over deze informatie, maar u dus ook indien het woningen betreft uit de gemeenten die al zijn opgenomen op de site. Zo kunt u de waarde van uw woning eenvoudig checken met die van vergelijkbare woningen. Blijkt dat uw woning onverklaarbaar hoger is gewaardeerd, dan kunt u met succes in bezwaar en beroep.

Wozwaardeloket.nl. De site bevat nog niet alle WOZ-waarden, maar dat gaat dus veranderen. De site is toegankelijk ingericht en u kunt van de gezochte woning het adres ingeven of klikken op de kaart van Nederland om zodoende bij de gewenste woning uit te komen. Per woning ziet u de WOZ-waarde, de oppervlakte en het bouwjaar. Tip. U kunt van vijf woningen de WOZ-waarde opvragen, daarna moet u een paar minuten wachten om overbelasting van de site te voorkomen.

Belang WOZ-waarde niet onderschatten

De WOZ-waarde is bepalend voor een groot aantal belastingen. Zo wordt de WOZ-waarde gebruikt:

  • voor het opleggen van de aanslag onroerendezaakbelasting en voor de waterschapsheffing;
  • om de bijtelling volgens het eigenwoningforfait te bepalen voor de inkomstenbelasting. Deze is in 2016 voor de meeste woningen 0,75% van de WOZ-waarde. Woont u in een woning die op de balans van uw bedrijf staat, dan bedraagt de bijtelling voor de meeste woningen 1,85% van de WOZ-waarde;
  • bij de bepaling van het maximum aan afschrijving op de bedrijfswoning;
  • voor de heffing van belasting in box 3 als u bijvoorbeeld een woning verhuurt of als u een tweede woning of vakantiehuisje heeft;
  • voor de erf- en schenkbelasting.

Bezwaar maken loont. Nu het makkelijker is de WOZ-waarde van vergelijkbare woningen te vinden, kunt u eenvoudiger beoordelen of bezwaar maken loont. Weet bovendien dat circa de helft van alle bezwaren wordt toegewezen (cijfers 2014). Hierbij werd de waarde met gemiddeld 11,6% verlaagd.

Via wozwaardeloket.nl kunt u eenvoudig de WOZ-waarde vinden van vergelijkbare woningen, van bedrijfspanden helaas nog niet. De WOZ-waarde is belangrijk voor meerdere belastingheffingen, dus uw financieel belang is groot als uw bezwaar tegen een te hoge waarde wordt toegewezen.

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01