Belastingen en Belastingdienst - Lokale heffingen

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

WOZ-WAARDE - 08.04.2024

Mag de gemeente het OZB-tarief zomaar verdubbelen?

De gemeentelijke heffingen rijzen hier en daar de pan uit. Maar mag een gemeente het tarief van de OZB zomaar verdubbelen? Zo nee, wat is dan wel toegestaan? Wat vond de rechter?
Lees meer

WOZ-WAARDE - 22.01.2024

Corona is geen bijzondere omstandigheid voor WOZ-waarde

Vanwege de coronacrisis kon een aantal bedrijven hun deuren niet openen. Welke gevolgen heeft dit voor de WOZ-waarde? Is corona aan te merken als een bijzondere omstandigheid en welke gevolgen heeft dit dan?
Lees meer

HUURWONING - 22.01.2024

Waarom bezwaar maken tegen WOZ-waarde huurwoning?

Ook als huurder kunt u bezwaar maken tegen de WOZ-waarde van uw woning. Wat heeft dat voor nut? Op welke aspecten moet u dan letten en hoe pakt u dat aan? Wat levert het u per saldo op?
Lees meer

LOKALE HEFFINGEN - 22.01.2024

Eén peildatum afvalstoffenheffing toegestaan?

Gemeenten mogen voor het verwerken van afval een afvalstoffenheffing opleggen. Daarbij geldt voor eenpersoonshuishoudens vaak een lager tarief. Voor de afvalstoffenheffing wordt meestal één peildatum gehanteerd. Dat kan natuurlijk voor- of nadelig uitpakken, als er net na de peildatum een wijziging optreedt in de samenstelling van uw huishouden.Is een dergelijke tariefstelling wel toegestaan? In een zaak die onlangs speelde voor Hof Amsterdam (ECLI:NL:GHAMS:2023:2606) was er aan een vrouw een aanslag afvalstoffenheffing opgelegd voor een meerpersoons huishouden. ...
Lees meer

WOZ - 22.12.2023

Waardering op vervangingswaarde en btw

A-G Pauwels gaat in zijn conclusie in op de vraag of bij waardering van een hotel in aanbouw voor de WOZ de btw-component tot de waarde van het hotel behoort.
Lees meer

LOKALE HEFFINGEN - 04.12.2023

OZB-gebruikersheffing bedrijfspand ook bij leegstand?

Voor andere panden dan woningen betaalt u als gebruiker de gebruikersheffing in de OZB. Maar krijgt u ook een aanslag als uw pand leegstaat?
Lees meer
Belastingen en Belastingdienst - Lokale heffingen

Meest gelezen tips & adviezen

HUURWONING - 22.01.2024

Waarom bezwaar maken tegen WOZ-waarde huurwoning?

Ook als huurder kunt u bezwaar maken tegen de WOZ-waarde van uw woning. Wat heeft dat voor nut? Op welke aspecten moet u dan letten en hoe pakt u dat aan? Wat levert het u per saldo op?
Lees meer

WOZ-WAARDE - 08.04.2024

Mag de gemeente het OZB-tarief zomaar verdubbelen?

De gemeentelijke heffingen rijzen hier en daar de pan uit. Maar mag een gemeente het tarief van de OZB zomaar verdubbelen? Zo nee, wat is dan wel toegestaan? Wat vond de rechter?
Lees meer

LOKALE HEFFINGEN - 22.01.2024

Eén peildatum afvalstoffenheffing toegestaan?

Gemeenten mogen voor het verwerken van afval een afvalstoffenheffing opleggen. Daarbij geldt voor eenpersoonshuishoudens vaak een lager tarief. Voor de afvalstoffenheffing wordt meestal één peildatum gehanteerd. Dat kan natuurlijk voor- of nadelig uitpakken, als er net na de peildatum een wijziging optreedt in de samenstelling van uw huishouden.Is een dergelijke tariefstelling wel toegestaan? In een zaak die onlangs speelde voor Hof Amsterdam (ECLI:NL:GHAMS:2023:2606) was er aan een vrouw een aanslag afvalstoffenheffing opgelegd voor een meerpersoons huishouden. ...
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app

Cookiebeleid