Belastingen en Belastingdienst - Lokale heffingen

Recentelijk toegevoegde tips & adviezen

LOKALE HEFFINGEN - 03.07.2023

Gebonden aan onjuiste informatie op website?

Als een overheidsorgaan onjuiste informatie op zijn website plaatst, is het orgaan hieraan dan gebonden? Onlangs besliste Rechtbank Noord-Nederland (ECLI:NL:RBNNE:2022:2001) dat dit voor een gemeente inderdaad het geval is. In de betreffende zaak had iemand zich ingeschreven voor een bouwkavel. Daarbij had de gemeente via de website bekendgemaakt dat indien de woning aardgasvrij werd gebouwd, er geen leges betaald hoefden te worden. Deze vrijstelling werd later, toen de eerst uitgelote geïnteresseerde later alsnog de kavel kon kopen, weer ingetrokken. Dit was echter nog niet aangepast op de website. Toen de koper van de kavel daarom alsnog een legesnota van € 8.776 kreeg gepresenteerd, ging hij in bezwaar en beroep. De rechtbank was het met hem eens en stelde dat hij redelijkerwijs niet had kunnen of moeten beseffen dat de informatie over de legesvrijstelling inmiddels was vervallen. Dat de gemeente zich niet bewust was van het feit dat er onjuiste informatie op de website was blijven staan, deed niet ter zake. Dit gold ook voor het voorbehoud dat op de website was gemaakt met betrekking tot de prijzen, oppervlakten en beschikbaarheid van de kavels. De legesnota kwam dan ook te vervallen. ...
Lees meer

HORECAKOSTEN - 28.06.2023

Gebruikersheffing OZB horecapand ook tijdens coronacrisis?

De gebruikersheffing in de OZB blijft de gemoederen bezighouden, waardoor duidelijkheid ver te zoeken is. Er is opnieuw een uitspraak gedaan met betrekking tot een bioscoop. Wat kunt u hiermee? De stand van zaken …
Lees meer

LOKALE HEFFINGEN - 05.06.2023

Inzage geven in kosten en opbrengsten lokale heffingen?

Als de opbrengsten van gemeentelijke heffingen de kosten te boven gaan, komt de aanslag geheel of gedeeltelijk te vervallen. Maar hoe kunt u dit bewijzen en moet de gemeente u van de hiervoor noodzakelijke informatie voorzien?
Lees meer

WOZ - 05.06.2023

Rechter beperkt zelf schadevergoeding WOZ

No cure, no pay. Veel WOZ-procedures worden gevoerd op basis van no cure, no pay. Een speciaal bureau tekent voor u bezwaar en/of beroep aan en krijgt alleen betaald als u wint. Dat kan, omdat u dan ook een schadevergoeding krijgt. Bovendien krijgt u een schadevergoeding als uw zaak langer duurt dan gepland. ...
Lees meer

SOCIALE HYGIENE - 02.06.2023

Uw Sociale Hygiëne herbevestigen vanaf 1 juli 2023

Vanaf 1 juli 2023 wordt het examenregister van de Landelijke Examencommissie Stichting Vakbekwaamheid Horeca ondergebracht bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Wat zijn de gevolgen en wat moet u doen?
Lees meer

ONROERENDEZAAKBELASTING - 09.05.2023

Wie moet de WOZ-waarde van uw bedrijfspand (of woning) bewijzen? Wat zegt de rechter?

Burgers en gemeenten liggen nogal eens met elkaar overhoop over de WOZ-waarde. Maar hoe zit het daarbij met de bewijslast? Welke rechten heeft u als het gaat om de WOZ-waarde? Wat besliste de rechter onlangs?
Lees meer

Bekijk my Tips & Advies in ...


Geniet van een onbeperkte toegang tot mijn Tips & Advies

Download de app

Cookiebeleid