PERSONEEL - 21.09.2017

Fiets van de zaak niet zo simpel

In een recent persbericht hekelt BOVAG de fiscale regels voor de fiets van de zaak. Reden om weer eens aandacht te besteden aan de fietsregeling.

Belastingvrij geld lenen. Voor een fiets van de zaak bestaat er binnen de werkkostenregeling geen specifieke regeling. Het enige dat de wetgever hiervoor heeft geregeld, is een nihilwaardering van het rentevoordeel op een lening voor de aankoop van een (elektrische) fiets. U kunt uw werknemer hiervoor dus belastingvrij geld lenen.

Fiscale bijtelling. Als u aan uzelf of uw werknemers een fiets ter beschikking wilt stellen (fiets van de zaak), dan heeft u niets aan deze nihilwaardering en wordt u dus geconfronteerd met de door BOVAG bekritiseerde fiscale regels. Hoe zit dit precies?

Administratieve last. Voor de fiets van de zaak geldt er geen forfaitaire regeling. De bijtelling voor een fiets moet berekend worden op basis van de werkelijke kilometerprijs maal het aantal privékilometers. Dit is niet eenvoudig te bepalen. Voor het vaststellen van een kilometerprijs moet immers gekeken worden naar de aanschafkosten, de onderhoudskosten, stroom (bij een elektrische fiets) en verzekering. Daarnaast zal er aan de hand van een kilometerregistratie vastgesteld moeten worden hoeveel kilometer er privé met de fiets wordt gereden. U kunt zich voorstellen dat veel werkgevers geen zin hebben in deze poespas.

In de vrije ruimte? Als er nog voldoende fiscaal vrije ruimte (1,2% van de totale fiscale loonsom) is, is het mogelijk om de bijtelling voor de fiets van de zaak onbelast onder te brengen in de vrije ruimte.

Afspraken maken. Heeft u binnen uw onderneming meerdere fietsen van de zaak, probeer dan praktische afspraken met de Belastingdienst te maken over de kilometerprijs en het bijhouden van het aantal privékilometers. Denk bijvoorbeeld aan een kilometerprijs die wordt bepaald als percentage van de aanschafprijs. Om het aantal privékilometers te bepalen, kan voor de zakelijke kilometers mogelijk worden volstaan met het woon-werkverkeer verhoogd met een aantal vaste zakelijke kilometers. Zo verlicht u de administratieve lasten voor u en uw werknemers en maakt u een fiets van de zaak weer aantrekkelijk.

Bekijk of de bijtelling voor de fiets van de zaak nog in de vrije ruimte past. U kunt uw werknemers een renteloze lening verstrekken voor de aanschaf van een fiets.

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01